ทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เบตง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์เบตง อลอสตาร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์เบตง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

รถตู้เช่าเหมาเบตง พาเที่ยวเบตง หาดใหญ่ พาเที่ยวสงขลา รถตู้ VIP หาดใหญ่-เบตง

บริการพาเที่ยวเบตง หาดใหญ่ รถตู้ VIP หาดใหญ่เบตง บริการให้เช่าเหมารถตู้พาเที่ยวเบตงขึ้นชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงชม Betong Skywalk รถตู้นำเที่ยวเบตง

รถฮุนได้h1 พาเที่ยวเบตงเหมาะกับคณะที่ไม่เกิน 6 ท่าน คนขับพาเที่ยว พากินในเบตง

 

 

 

แพ็คเกจเช่าเหมารถตู้พาเที่ยวเบตง หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสนุกทัวร์มีบริการรถตู้ VIP นำเที่ยวเบตง และหาดใหญ่แบบกรุ๊ปส่วนตัว หรือกรณีคณะเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน เรานำเที่ยวเบตง หาดใหญ่ด้วยรถฮุนได h1 VIP

 

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินหาดใหญ่-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-บ้านขุนพิทักษ์รายา-มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี-เขื่อนบางลาง-เบตง
09.00 น. เจ้าหน้าที่ Driver Guide ของเที่ยวสนุกทัวร์รับท่านที่สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นจัดเก็บกระเป๋าขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่เส้นทางท่องเที่ยวในฝันของหลายๆท่าน คือ เบตง ดินแดนที่เที่ยวก็สนุก อาหารก็อร่อย ยิ่งเดินทางกรุ๊ปเล็กๆ ยิ่งสะดวกมากขึ้น
 

เราใช้เวลานั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประมาณ 1.20 ชม. ซึ่งเมื่อถึงแล้วให้ท่านมีเวลาในการเดินชม ถ่ายรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านนับถือ

  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางต่อสู่ ย่านคนจีนในปัตตานีสมัยอดีต มีบ้านขุนพิทักษ์รายา เป็นที่ท่องเที่ยวและมีเรื่องราวของบ้านหลังนี้ที่จะทำให้ท่านสนุกไปกับการเดินชมและเที่ยวในย่านนี้
เที่ยง พาท่านเดินทางสู่ร้านอาหารที่ท่านสนใจ (ลูกค้าจ่ายเอง)
บ่าย พาท่านชมและถ่ายรูปที่ด้านหน้าของมัสยิดกลางปัตตานี ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง
15.00 น. พาทุกท่านเดินทางไปยังเบตง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปตรงถนนที่ สันเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตัดผ่านจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทย
17.00 น. เมื่อเดินทางถึง ย่านเมืองเบตง พาท่านผ่านชมหอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเบตง และใกล้ๆกันแวะถ่ายรูปที่ ตู้ไปรษณีย์เบตง ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเมืองเบตง และมีอุโมงค์เบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวเบตงในการสัญจรไปมาระหว่างกันได้ง่ายขึ้น และใกล้ๆกันก็มี รูปปั้นไก่เบตง ซึ่งไก่เบตงเปรียบเหมือนสัญญาลักษณ์อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนไทยทั่วไปรู้จังเบตงเป็นอย่างดี ผ่านเมนูอาหารไก่เบตงอันโด่งดังนั้นเอง
ค่ำ พาท่านไปยังร้านอาหารที่ท่านต้องการรับประทาน (ลูกค้าจ่ายเอง)
พัก เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเข้าสู่ที่พัก ณ ตัวเมืองเบตง

 

วันที่สอง ป้ายใต้สุดแดนสยาม-อุโมงค์ปิยมิตร สะพานแตปูซู สนามบินเบตง สวนหมื่นบุปผา เฉาก๊วย ก.ม.4 - บ่อน้ำพุร้อนเบตง
เช้า แนะนำไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารติ่มซำเบตง
09.00 น. พาท่านเดินทางไปยังดินแดนใต้สุดของประเทศไทยที่ ป้ายใต้สุดแดนสยาม ซึ่งเป็นดินแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณนี้
10.00 น. พาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยมิตร ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเบตงที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งบริเวณอุโมงค์ปิยมิตรอดีตเป็นสถานที่หลบภัยของคอมมิวนิสต์และสถานที่สะสมอาหารด้วย ซึ่งอดีตเคยมีทางเข้าออก 9 ประตูแต่ปัจจุบันเหลือทางเข้าออกเพียง 6 ประตู และอุโมงค์แห่งนี้สามารถให้คนอาศัยอยู่ได้ถึง 200 คนในเวลาเดียวกัน
 

เที่ยวสะพานแตปูซู เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้ข้ามแม่น้ำปัตตานีได้ง่ายขึ้น

สนามบินเบตง แวะถ่ายรูปที่สนามบินเบตงและชมความสวยงามของสนามบินเล็กๆแห่งนี้
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆของเมืองเบตงกลายเป็นจุดเช็คอิน
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านมาเที่ยวเบตง

เที่ยง แนะนำเมนูปลานิลสายน้ำไหล (ลูกค้าจ่ายเอง)
บ่าย

ไปเที่ยวสวนหมื่นบุปผา ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวในมุมต่างๆ ที่นี่ถูกพัฒนาเป็นสถานที่ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและผักเมืองหนาวที่สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจเรียนรู้การปลูกพืชผักเมืองหนาวอีกด้วย

แวะรับประทานเฉาก๊วย ก.ม. 4 อันโด่งดัง (ลูกค้าจ่ายเอง) ซึ่งเป็นต้นตำหรับของเฉาก๊วยเบตงที่มีการทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นสู่รุ่น

แวะแช่เท้าที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทุกท่านสามารถนั่งแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายและพักผ่อนในบรรยากาศของร่มไม้ที่ร่มรื่น
หรือท่านจะเลือกต้มไข่ไก่หรือไข่นกกระทาก็สามารถทำได้

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะไปยังตัวเมืองเบตงเพื่อชมและสักการะ วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลางชั้นตรีชนิดสามัญ ให้ท่านมีเวลาเดินถ่ายรูปและสักการะได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ พาท่านไปยังร้านอาหารที่ท่านสนใจทาน ซึ่งหากมีชื่อร้านในใจสามารถให้คนขับพาไปทานได้หรือหากต้องการขอคำแนะนำ
จากคนขับรถเราก็ได้ครับ
พัก จากนั้นพาท่านเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ชมทะเลหมอกที่ Betong Skywalk-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-วัดช้างให้-หาดใหญ่
04.00 น.

ทุกท่านลงมาพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของโรงแรมเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เมื่อเดินทางถึงจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่ลานจอดรถของ อบต. อัยเยอร์เวงทาง อบต. จะมีรถกระบะให้เรานั่งขึ้นไปชมวิวที่ จุดชมวิว Sky Walk ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่ารถไปกลับท่านละ 50 บาท เมื่อท่านขึ้นไปด้านบนจำเป็นต้องมีถุงเท้าสำหรับสวมรองเท้าซึ่งซื้อได้ที่จุดเช็คอิน
ก่อนขึ้นไปข้างบนประมาณ 20 บาท

การเดินเที่ยวและถ่ายรูปบนเบตงสกายวอล์คท่านจะได้เห็นวิวทะเลหมอกที่สวยงามและ
จุดถ่ายรูปมุมต่างๆมากมายทำให้ท่านประทับใจกับการได้ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงกันอย่างแน่นอน

07.00 น. ให้ท่านอิสระเดินชมและรับประทานอาหารเช้าในตลาดบนยอดเขาอัยเยอร์เวงได้ตามอัธยาศัย อาหารเช้าหลากหลาย เช่น โรตี ชา กาแฟ ข้าวต้ม ไก่ทอด และอาหารเช้าอื่นๆ อีกมากมาย
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตาพระยาเพื่อล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งเป็นการกั้นแม่น้ำปัตตานีทำให้กลายเป็นเขื่อนบางลาง ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
  เมื่อล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลาเสร็จพาทุกท่านนั่งรถเดินทางกลับสู่หาดใหญ่ ระหว่างทางแวะ วัดช้างให้ หรือหลายๆท่านเรียกว่า วัดโคกโพธิ์ ซึ่งสร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยง

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารตามที่ท่านต้องการ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองหาดใหญ่

ค่ำ แวะรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร ก่อนพาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือกตามแพ็คเกจในหาดใหญ่

 

วันที่สี่ ตลาดกิมหยง-เขาคอหงส์-มัสยิดกลางสงขลา-เกาะยอ-ถนนนางงาม-รูปปั้นนางเงือก-สนามบินหาดใหญ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านไปยัง ตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดขายของกินของใช้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีสินค้าทั้งของไทยและของมาเลเซีย
ราคาถูกกว่าการซื้อออนไลน์มาก
จากนั้น พาท่านสู่ ยอดเขาคอหงส์ เป็นจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ที่สวยงามที่สุด บนยอดเขาคอหงษ์นอกจากจะเป็นจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่แล้วยังมี พระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ และเป็นพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ และที่เขาคอหงส์ยังมี กระเช้าลอยฟ้า หรือ Hatyai Cable Car เป็นอีกประสบการณ์สำหรับท่านที่ต้องการนั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองหาดใหญ่
จากนั้น พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ทัชมาฮาลเมืองไทย หรือ มัสยิดกลางสงขลา ซึ่งตกแต่งได้อย่างสวยงามมีจุดเด่นที่ด้านหน้าของมัสยิดมีสระน้ำขนาดใหญ่ จนได้สมญานามว่าที่นี่ คือ ทัชมาฮาลเมืองไทย ใครไปใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกัน
จากนั้น พาท่านเดินทาง ข้ามสะพานตินลสูลานนท์ ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อแวะซื้อของฝากอาหารทะเลแห้งที่ เกาะยอ ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลตากแห้งมากมายพร้อมทั้งอาหารแปรรูปจากภาคใต้
จากนั้น พาทุกท่านไปยัง ถนนนางงาม ซึ่งเป็นถนนศิลปะและถนนคนเดินชมเมืองเก่า ถ่ายรูปที่ต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก เช่น โรงสีหับโห้หิ้น บ้านนครใน และนั่งร้านกาแฟเก๋ สวยๆ มากมาย จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปที่ ชายหาดแหลมสมิหลา ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองสงขลาที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน
15.00 น. พาท่านเดินทางจากสงขลาไปยังสนามบินหาดใหญ่
16.00 น. ส่งคณะที่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อให้คณะเดินทางกลับต่อไป

โรงสีข้าวโบราญหรือโรงสีแดง หรือ โรงสีหับโห้หิ้น เป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในอดีตที่ตั้งของโรงสีข้าวโบราณนี้มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินเรือที่สามารถเชื่อมต่อได้กับพื้นที่ปลูกข้าว

 

รถตู้เช่าเหมาสตูล
รถตู้รับส่งสนามบินหาดใหญ่ท่าเรือปากบารา
เรือเช่าเหมาเกาะหลีเป๊ะ
เรือหางยาวเกาะหลีเป๊ะ

 

 

 

 

สอบถามและจองผ่านไลน์นี้ได้เลย

LINE ID:: @teawsanooktour

โทร 0853840228 หรือ 0814155955

 

 

#0042

ทัวร์เบตง ยะลา 3 วัน 2 คืน

วันแรก หาดใหญ่ –วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง -อุโมงค์ปิยะมิตร –บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา

วันที่สอง SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – ป้าย OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

วันที่สาม เบตง -ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

 

ไฮไลท์ของทริป

 

#0043

ทริปเบตง 3 วัน 2 คืน

วัดช้างไห้ l เบตง l บ่อน้ำพุร้อนเบตง l อุโมงค์ปิยะมิตร l อาหารพื้นเมืองไก่เบตง l สนามบินเบตง ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม l อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ l Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง l สะพานแตปูซู l Street Art สงขลา l หาดสมิหลา l มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา l ตลาดกิมหยง

ไฮไลท์ของทริป

 

#0044

ทัวร์หาดใหญ่ เบตง 4 วัน 3 คืน

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว แกรนด์แมนดาริน 2 คืน มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าSongkhla Old Town– โรงสีแดง–เขาตังกวน–อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร– แหลมสมิหลา-วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง- ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง

ไฮไลท์ของทริป

 

 

 

#001

ทัวร์เบตรง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่ ราคาควมครบทุกอย่าง อาหาร 6 มื้อ เดินทางด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

ไฮไลท์ของทริปนี้ O.K. เบตง 3 วัน 2 คืน
- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
- สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
- ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

#002
แพ็คเกจทัวร์เบตรง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่ใหญ่ หรือสนามบิน กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถ
เดินทางได้ทุกวันเมื่อครบ 2 ท่าน ท่องเที่ยวส่วนตัวแบบเจาะลึก

ไฮไลท์ของทริปนี้

- กรุ๊ปเหมาส่วนตัว เที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา - เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, สนามบินเบตง และป้ายใต้สุดสยาม - ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง - พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน - พิเศษ...ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

#003
ทัวร์เบตรง 2 วัน 1 คืน
กรุ๊ปเหมา สำนักงานหรือบริษัทต่างๆที่สนใจ เที่ยวครบรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง อาหาร 3 มื้อ เน้นเมนูท้องถิ่นเบตง

ไฮไลท์ของทริปนี้ O.K. เบตง 2 วัน 1 คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร 0853840228 , 0814155955 || LINE ID:: @teawsanooktour