เบตง ดินแดนใต้สุดของประเทศไทย อยู่ใกล้พื้นที่ของประเทศมาเลเซีย

เราสามารถเดินทางไปเที่ยวเบตงได้โดยผ่านประเทศมาเลเซีย สะดวกกว่าไปทาง 3 จังหวัดชายแดนบ้านเราเสียอีกครับ มีความปลอดภัย กว่า ไม่มีปัญหาเรื่องชายแดน แถมท่านสามารถเที่ยวเบตรง แบบ 4 วัน 3 คืน โดยบวกกับการได้เที่ยวประเทศมาเลเซียอีกด้วย เช่น เมืองอลอสตาร์รัฐเคดะห์ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองใหม่ปุตราจาย่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ รัฐปีนัง เป็นต้น

 

รหัสทัวร์ R100

ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวในทัวร์นี้ที่น่าสนใจ เช่น

-เมืองอลอสตาร์รัฐเคดะห์,หอคอยอลอสตาร์,อุโมงค์ปิยะมิตร,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
เก็ตติ้งไอแลนด์,กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย,ตึกแฝดปิโตนัส,ปุตราจาย่า,เกาะปีนัง

 

 

โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้

 

กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก

หาดใหญ่-อลอสตาร์-วิวหอคอยอลอสตาร์-เมืองเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง

 

06.00 น.

รับคณะจากหาดใหญ่ เดินทางสู่ ด่านสะเดา

 

- เที่ยวชมเมืองอลอสตาร์ เช่น พระที่นั่ง ร.5 มัสยิดซาเฮส ถ่ายรูปที่พระราชวังอานัค และ ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยอลอสตาร์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบตง

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัณ ณ ภัตตาคาร (1)

 

- ถ่ายรูปคู่กับ ตู้ไปรษณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

- เที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ฐานทับของพรรคคอมมัวนิสต์เบตงในสมัยปี 2520

 

- เที่ยวชม ถ่ายรูปที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ซึ่งเป็นสวนในโครงการพระราชดำริฯ

 

- ถ่ายรูปกับอนุสาวรีไก่เบตง พร้อมทั้งลอดอุโมงค์กลางเมืองเบตง ที่เป็นอุโมงค์แห่งแรกของประเทศไทย

 

พัก

เข้าพัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

 

วันที่สอง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-เก็นติ้งไฮแลนด์

 

04.00 น.

เดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวที่ยอดเขา ท่ามกลางทะเลหมอก ท่ามกลางบรรยากาศของอากาศที่หนาวเย็น เสร็จแล้วเดินทางกลับสู่โรงแรม

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้ง

 

15.00 น.

เดินทางถึง สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ พร้อมชมบรรยากาศของท่าเลหมอก

 

จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก ที่ FRIST WORLD HOTEL
จากนั้นไกด์จะพาท่านชมส่วนต่างๆ ของเก็นติ้ง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้นเชิญท่านท่องเที่ยวบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์-ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-เกาะปีนัง

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

08.00 น.

พาคณะนั้งเคเบิ้ลคาร์สู่ สถานีด้านล่าง จากนั้นเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

- เที่ยวชมจุดต่างๆ ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า,ลานเมอร์เดก้าแสคว,ตึกแฝดปิโตนัส,

 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

 

- พาท่านชม เมืองปุตราจาย่า ซึ่งมีตึกอาคารแปลกตามาก เช่น โซนกระทรวงต่างๆ โซนบ้านพักข้าราชกาล โซนมัสยิด และจุดที่เป็นท่าเลสาปที่เกิดจากการขุด

 

- จากนั้นเดินทางสู่ รัฐปีนัง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

 

พัก

เข้าพัก ณ CENTRAL SEA VIWE PENANG

 

วันที่สี่

ปีนัง-วัดไทย-วัดพม่า-ปีนังอาร์ตสตรีด-สะเดา-หาดใหญ่

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

 

- เที่ยวชม และสักการะสิงศักสิทธิ์ ที่วัดไทย และวัดพม่า ในมาเลเซีย

 

- เที่ยวชม และ ถ่ายรูปที่ ย่านอาร์ตสตรีดปีนัง ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของรัฐปีนัง

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

 

- จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

 

- แวะ เลือกซื้อของฝากที่ The Zon Duty Free ซึ่งเป็นห้างขายของถูกระหว่างชายแดนไทยมาเลเซีย
จากนั้นเดินทางสู่ หาดใหญ่

 

19.00 น.

คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ หรือ สนามบินโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาค่าบริการ :: สอบถามเจ้าหน้าที่

 

 

ราคานี้รวมแล้วดังนี้::
- ค่ารถตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าเข้าชมอุโมงค์ปิยมิตร
- ค่าเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
- ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
- ค่าน้ำดื่ม ขนม น้ำหวาน แจกวันละ 1 รอบ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

 

 

รีวิว ทัวร์เบตง

 

- ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน ไปเก็นติ้งก่อน นอนเก็นติ้ง 1 คืน นอนปีนัง 1 คืน และ ไปนอนที่เบตงอีก 1 คืน ||
คุ้มที่สุดสำหรับ ทริปนี้ คลิกดูรูป >> ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

 

 

 

กดโหลด ดู ราคา และ โปรแกรมทัวร์นี้ ตรงนี้เลย

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
กรุ๊ป สวน ตัวให้ติดต่อเจ้าหน้า ที่ เพื่อขอราคา พิเสษได้เลยจ้า
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป

tags ::

ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เบตง
เที่ยว 2 ประเทศ เบตง ปีนัง
ทัวร์เบตง มาเลเซีย
โปรแกรมทัวร์จังหวัดยะลา
บริษัททัวร์เบตง
เที่ยวเบตง 2562
ทัวร์เบตง 2562
ทัวร์เบตง 2563

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 LINE ID:: @teawsanooktour
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน