ทัวร์อลอสตาร์ 2 วัน 1 คืน
เป็นการเที่ยว 2 เมืองมาเลเซียที่ลงตัวมากครับ ใช้เวลาเพียงสั่นๆ ในการเดินทาง กับแหล่งที่น่าสนใจของ 2 เมืองนี้ เช่น
- อลอสตาร์ เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ประเทศไทย ติดกับจังหวัดสตูล และด่านสะเดา บ้านเรา
- หอคอยอลอสตาร์ เป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองอลอสตาร์ ที่มีหอคอยเป็นจุดเด่น อยู่ในเมืองอลอสตาร์ มองทางไหนก็จะเป็นหอคอยแห่งนี้
- พิพิธภัณฑ์เนเกอร์รี่เคดะห์ เป็นศูนย์รวมเรื่องราวของรัฐเคดะห์ไว้ที่นี่
- เบตง เป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทย
- ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเบตง และภาคใต้
- สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีต้นไม้ และดอกไม้สวยงามมากครับ
- อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นในยุคคอมมิวนิส
รหัสทัวร์ R98 ::
ทัวร์อลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
ต้องการดาวโหลดโปรแกรมทัวร์คลิก ตรงนี้
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-อลอสตาร์-วิวหอคอยอลอสตาร์-พิพิธภันฑ์เนเกอร์รี-เบตง
06.00 น. รับคณะจากหาดใหญ่ หรือสนามบิน จากนั้นเดินทางเข้าทางด่านสะเดาสู่ รัฐเคดะห์
  - แวะชมย่านสนามหน้ามัสยิดซาเฮส ด้านหน้ามีพระที่นั่งของ ร.5 และพิพิธภัณฑ์ Diraja Kedah และถ่ายรูปที่มีวิวหลังเป็น หอคอยอลอสตาร์
  - ชมพิพิธภัณฑ์เนเกอร์รี่เคดะห์  ซึ่งเป็งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั่นก็จะจัดแสดงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนวัฒนธรรมชาวมาเลเซีย โซนสัตว์ในมาเลเซีย โซนผู้นำและผู้มีบทบาทสำคัญในมาเลเซีย เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  - ชมและถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เบตง
  - แช่เท้า และ ต้มไข่ ที่บ่อน้ำร้อนเบตง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พัก เข้าพัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง
วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สวนไม้เมืองหนาวเบตง-อุโมงปิยะมิตร-หาดใหญ่
04.00 น. เดินทางสู่ กม.32 เพื่อเดินทางขึ้นไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ท่านจะได้ถ่ายรูปสวยๆ ที่มีทะเลหมอกอยู่ด้านหลัง และมีจุดที่ท่านสามารถเดินซื้อกาแฟ ขนม ทานเล่นตอนเช้าได้ครับ
(อาหารเช้าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)
  - พาคณะชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว มีจุดที่น่าสนใจ เช่น ถ่ายรูปในสวนที่เขาจัดไว้อย่างสวยงาม มุมเรือเพาะชำ โซนนั่งจิบกาแฟ เป็นต้น
  - พาคณะชม อุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทับของคอมมัวต์มาลายา ในสมัย ที่ใช้เป็นหลุ่มหลบภัย เสร้างขึ้นในปี 2520 กว้างประมาณ 6 ฟุต
เสร็จแล้วเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (3)
จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่
18.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ราคานี้รวม แล้ว ดังนี้
- ค่ารถเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ตลอดทริป
- ค่าที่พัก 1 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
- ค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่าเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร
- ค่าเข้าชม สวนไม้ดอกเบตง
- ค่าน้ำดื่ม น้ำหวาน ขนม แจก วันละ 1 รอบ
- ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดทั้งทริป
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (ตามกรมมธรรม)
โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938 LINE ID:: maiteawsanook

ทัวร์อลอสตาร์ เบตง