เบตง จังหวัดยะลา เมืองในหุบเขา ที่เงียบสงบ ซึ่งมีการสร้างเมืองมาย่างยาวนาน และอดีตที่นี่ คือ มีการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ ในเชิงเขาต่างๆ ปัจจุบันเบตง เป็นเอกลักษ์เรือการท่องเที่ยวที่สงบ อากาศเย็นสบาย ผู้คนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยจีน และมุสลิม มีแหล่องท่องเที่ยวที่ต้องไปชม เช่น ชมทะเลหมอกยามเช้าที่อัยเยอร์เวง ชมอุโมงค์ปิยะมิตร และ สัมผัสอากาศดีดีที่สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
คาเมร่อน เลื่องลือมาอย่างยาวนาน ถึง ดินแดนหุบเขาที่เป็นเมืองหนาวของประเทศมาเลเซีย คาเมร่อน เป็นแหล่งผลิตชาที่ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และที่นี่ยังมีผลไม้เมืองหนาว ผักสดๆ และท่านย่าลืมทานสตรีมโบ้ท นะครับ เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ ครับ
รหัสทัวร์ R96 ::
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ที่สุดของโปรแกรมเที่ยวน่าหนาว ไม่ต้องไปเชียงใหม่ ก็หนาวจับใจ
แหล่งท่องเที่ยวที่ เบตง ยะลา เช่น สวนไม้ดอกเมืองหนาว,อุโมงค์ปิยะมิตร,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
แหล่งท่องเที่ยวที่คาเมร่อนไฮแลนด์ เช่น ไร่ชาบารัต,ตลาดเย็น,ตลาดเช้าเมืองหนาว,สวนกระบองเพชร,สวนลาเวนเดอร์คาเมร่อน
ต้องการโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ให้คลิกตรงนี้
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-เบตง ยะลา-สวนไม้ดอกเมืองหนาว-อุโมงค์ปิยะมิตร
06.00 น. รับคณะจากสนามบินหรือตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา
  - หลังจากจ๊อปหนังสือเดินทางเสร็จพาคณะเดินทางสู่ เบตง ยะลา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  - พาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นค่ายของคอมมิวนิสต์ในอดีต เดินชมห้องต่างๆ ในถ้ำปิยะมิตร
  - พาคณะไปถ่ายรูปมุมสวยๆ ที่ สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง นั่งจิปกาแฟ ถ่ายรูปกับดอกไม้ ต้นไม้สวยๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร (2)
พัก พาคณะเข้าพัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง
วันที่สอง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-คาเมร่อน-ไร่ชาบารัต-ตลาดเย็นคาเมร่อน
04.00 น.
- เดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอก พร้อมบรรยากาศดีดี และวิวทะเลหมอกสวยๆ พร้อมทั้งแวะทานจิปกาแฟที่ตลาดเล้กๆ บนเขา
เสร็จแล้วพาคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  - จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวบนภูเขา อากาศดีอีกจุดของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  - แวะ ไร่ชาบารัต ชมบรรยากาศของไร่ชา ถ่ายรูป จิปกาแฟยามบ่าย และเลือกซื้อกาแฟ ชา คาเมร่อน
  - แวะ เดินตลาดเย็น ซึ่งเป็นบรรยากาศของตลาดเมืองหนาว มีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า ของทานเล่น เดินไปทานไปเพลินดีครับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) สตรีมโบ้ท
พัก เข้าพัก ณ HERITAGE CMEROL HOTEL
วันที่สาม ตลาดเช้าคาเมร่อน-สวนกระบองเพชร-สวนดอกลาเวนเดอร์-หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
08.00 น. - เดินเลือกซื้อของ และชมตลาดเช้าบนยอดเขาคาเมร่อน มีสินค้าน่าซื้อ เช่น เสื้อกันหนาว สตรอเบอร์รี่สดๆ สตรอเบอร์รี่เครือบโชโกแล็ต ผักผลไม้ ต่างๆ เป็นต้น
  - ชม สวนกระบองเพชร ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อต้นไม้กลับบ้าน หรือ เดินชมแบบเพลินเพลิน
  - จากนั้นเดินทางไปชม สวนดอกลาเวนเดอร์ที่สวยที่สุดในคาเมร่อน มีมุมสวยๆ มากมาย ท่านเตรียมตัวถ่ายรูปได้เลยครับผม เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
  - แวะซื้อของฝากที่ THE ZON DUTY FREE จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่
19.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
อัตตราค่าบริการ ::
อัตตราค่าบริการนี้รวม ::
1. ค่ารถตู้หรือรถบัสนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตร
5. ค่าเข้าชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
6. ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อน
7. ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
9. ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง น้ำหวาน แจกวันละ 1 รอบ
โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 LINE ID:: teaw_sanook
ทัวร์เบตง คาเมร่อน