แพ็คเกจทัวร์เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน ชมไฮไลท์ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

โปรโมชั่นทัวร์ปัตตานี เบตง ปัตตานี กรุ๊ปส่วนตัวสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พาไปชมทุกไฮไลท์ของทริปเที่ยวเบตง เราสามารถรับส่งท่านที่สนามบินหาดใหญ่ หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ก๋ได้ หรือในจุดที่ท่านสะดวก

ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ || ทัวร์เกาะสิมิลัน || ทัวร์เบตง 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ||

ทัวร์ปัตตานี เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เราคือ ผู้นำเที่ยวเบตง โดยตรงแบบเจาะลึก เหมากับท่านที่ต้องการข้อมูล และเส้นทางท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง สำหรับแพ็คเกจทัวร์เบตง เที่ยว 3เมืองหลักทางภาคใต้นี้ เราจัดให้มี เที่ยวในเมืองปัตตานี อำเภอเบตง ยะลา เก็บทั้งหมดไฮไลท์ของทริปเบตง และ ยังพาไปชมเมืองหลวงของภาคใต้ที่ อำเภอหาดใหญ่กับย่านการค้าเก่าแก่ของภาคใต้ คือ เมืองหาดใหญ่

1. กรณีเลือกพักที่ Garden View Baytong

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

2. กรณีเลือกพักที่ Lanmark Baytong Hotel

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

3. กรณีเลือกพักที่ Garden hill Baytong

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

4. กรณีเลือกพักที่ Grandmandarin baytong

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

5. กรณีเลือกพักที่ ภูผาแอนด์ศิลาโฮม

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

6. กรณีเลือกพักที่ Photo Hostel Baytong

จำรวนผู้เดินทาง

ยานพาหนะที่ใช้

ราคาต่อท่าน

คณะ 10 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 8-9 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 6-7 ท่าน

รถตู้ VIP

 

คณะ 4-5 ท่าน

ฮุนได h1 / ฮุนได h1 / รถตู้ VIP

 

คณะ 2-3 ท่าน

รถเก๋ง

 

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ปัตตานี เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

วันแรก รับสนามบิน-วัดช้างไห้-ถ่ายรูปสันเขื่อนบางลาง-ชมหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีเบตง-สตรีทอาร์ตเบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
เช้า ตามเที่ยวบินของท่าน หรือ รับจากในโรงแรมตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) สักการะหลวงปูทวด ซึ่งวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า 300 ปีมาแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ลูกค้าเลือกได้ว่าจะจ่ายเอง หรือ ให้รวมไปในราคาทัวร์เลย )
 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเบตง

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปที่ สันเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนที่ถูกกันกักน้ำแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบางลางทำให้เกิดเป็นเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า
ให้กับประเทศไทยได้ใช้งาน

จากนั้นพาคณะเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเบตง

-ผ่านชม หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นวงเวียนกลางเมืองเบตง ที่ใครๆจะขับรถมาจากทางไหนก็ต้องผ่านวงเวียนหอนาฬิกาแห่งนี้

-จากนั้นพาคณะ แวะลงถ่ายรูปที่ ตู้ไปรษณีย์เบตง
ซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งกลายเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง
ที่ร้านค้าของที่ระลึดนำไปผลิดเป็นของฝากมากมาย

-จากนั้นพาท่าน เดินชม สตรีทอาร์ตเมืองเบตง มีมุมสวยๆเยอะ และใกล้ๆ กันท่านสามารถถ่ายรูปกับ รูปปั้นไก่เบตงขนาดใหญ่ได้ด้วยครับ

-จากนั้นตอนค่ำ พาท่านชม อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ พร้อมถ่ายรูปกับไฟประดับบริเวณอุโมงค์ อย่างสวยงาม

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ ร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ( ลูกค้าเลือกได้ว่าจะจ่ายเอง หรือ ให้รวมไปในราคาทัวร์เลย )
พัก เลือกรีสอร์ท หรือ โรงแรมที่พักที่ท่านสนใจได้เลย
วันที่สอง เที่ยวเบตงเต็มวัน
04.00 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ อัยเยอร์เวง จากโรงแรมใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
  เพื่อชมความงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ซึ่งท่านจะได้ขึ้นไปชมที่ Baytong Sky WALK ซึ่งท่านต้องต่อแถวเพื่อขึ้นชมตามระเบียบที่เจ้าหน้าที่กำหนด
( มีจุดไฮไลท์ตรงสะพานกระจก ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยวและความตื่นเต้น
ในการชมทะเลหมอกยามเช้ามากขึ้นครับ)
เช้า เชิญท่านรีบประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารตลาดเช้าทั่วๆไปในพื้นที่ตลาดบนยอดเขาอัยเยอร์เวง
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะไปเที่ยวต่อจุดอื่นๆ ของเบตง ดังนี้
  1.สะพานแตปุซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำปัตตานี ซึ่ง นายมูเซ็ง แตปูซุ เป็นผู้สร้างและบุกเบิกเส้นทางนี้ ท่านสามารถถ่ายรูป ณ สะพานแขวนแห่งนี้ได้
  2.น้ำตกเฉลิมพระเกียรต์ ร.9 ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านเรียกน้ำตกนี้ว่า น้ำตกวังเวง หรือภาษามาลายู ชื่อ อัยเยอร์เค็ม ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของ อบต.อัยเยอร์เวง นันเอง
  3.ไปถ่ารูปที่ สนามบินเบตง ซึ่งมีการตกแต่งที่แตกต่างจากสนามบินอื่นๆ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ( ลูกค้าเลือกได้ว่าจะจ่ายเอง หรือ ให้รวมไปในราคาทัวร์เลย )
  4.พาท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาว เป็นสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกไม้เมืองหนาวได้
ตลอดทั้งปี เชิญท่านถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
  5.พาท่านชม อุโมงค์ปิยมิตร เป็นอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่หลบภัยจากการโจมตี
ของฝ่ายตรงข้ามในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 และยังใช้เป็นเส้นทางขนเสบียงอาหารอีกด้วย จุดอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินชมเส้นทางประวัติศาสตร์
  6.แวะชิมวุ้น กม.4 (ลูกค้าชำระเอง) หรือ เฉาก๊วยเบตง
  7.บ่อน้ำพุร้อนเบตง ซึ่งท่านสามารถนั่งแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคล้ายได้ หรือจะเดินพักผ่อน ถ่ายรูปบรเวณสวนน้ำพุร้อนเบตงก็ได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ( ลูกค้าเลือกได้ว่าจะจ่ายเอง หรือ ให้รวมไปในราคาทัวร์เลย )
พัก เลือกรีสอร์ท หรือ โรงแรมที่พักที่ท่านสนใจในราคาท้ายโปรแกรมทัวร์ได้เลย
วันที่สาม วัดพุทธาธิวาส - วังปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ ระหว่างทาง แวะเที่ยวมาเรื่อยๆ คือ
  1.แวะสักการะ วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
ตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและ
การดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา
  2.แวะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี
  3.แวะ วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ( ลูกค้าเลือกได้ว่าจะจ่ายเอง หรือ ให้รวมไปในราคาทัวร์เลย )
  4.แวะตลาดนัดกิมหยง ให้ท่านมีเวลาซื้อของฝากที่ตลอดนัดกิมหยง ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของภาคใต้
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
สำหรับกรุ๊ปเหมาเพื่อความรวดเร็ว ส่งลิ้งโปรแกรมทัวร์นี้มาให้เรา แจ้งราคาได้เลย

 

 

 

>>> รวม ทัวร์ญี่ปุ่น Up date ทัวร์ชมซากุระ

>>> รวม ทัวร์ไต้หวัน

>>> รวม ทัวร์ปักกิ่ง

>> ด้านล่างนี้ เป็น โปรแกรมทัวร์ ในประเทศ และ ทะเลอันดามัน <<

>>> รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

>>> รวม ทัวร์ตรัง

>>> ทัวร์เกาะรอก

>>> รวม ทัวร์กระบี่

>>> ทัวร์เกาะไม้ท่อน

>>> ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

>>> ทัวร์หลีเป๊ะ+ลังกาวี

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 | โทร 0853840228 , 0814155955 | Line ID:: @teawsanooktour
ทัวร์เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปลาสายน้ำไหล
โปรโมชั่น ทัวร์เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่ พาเที่ยววัดช้างไห้ แวะเขื่อนบางลาง ชมสวนไม้ดอกเบตงชมตู้ไปรษณีย์เบตง ทานปลาสายน้ำไหล