โปรแกรมทัวร์ลังกาวี 1 วัน

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี – 3D Art Musium – Sky Dome – Sky Rax – สุสานพระนางมัสสุหรี – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ – นกอินทรีย์ ตัวใหญ่

 

กำหนดการ
ท่าเรือตำมะลัง – สู่เกาะลังกาวี – ชมสุสานพระนางมัสสุหรี – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (สกายแร็ค 3D Art Museum)
08.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือตำมะลัง จุดนัดพบ ณ หน้าร้านมุสลิมมินิมาร์ท เช็คอินพร้อมรับเอกสารการเดินทาง และรอจ๊อปหนังสือเดินทาง เพื่อเตรียมตัวลงเรือสู่ เกาะลังกาวี

09.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ขนาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชม.)
11.00 น. (เวลามาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เมื่อเดินทางถึงเกาะลังกาวี ทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นไกด์จะเดินนำทุกท่านไปขึ้นรถที่จอดรอรับอยู่ ณ ลานจอดรถของท่าเรือกัวฮ์
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (หากให้รวมไปในทัวร์เลย เพิ่มโต๊ะละ 2,000 บาท)
บ่าย

พาคณะเดินทางสู่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเกาะลังกาวี นั้นก็คือ สุสานพระนางมัสุหรี รับฟังตำนานจากไกด์มืออาชีพของเราที่จะเล่าเรื่องราวของพระนางมัสสุหรี กับ ตำนานคำสาป 7 ชั่วอายุคน และเหตุใด พระนางมัสสุหรีถึง ได้มีเหลือดเป็นสีขาว ไกด์ของเราจะพาท่านเดินชม ในบริเวณต่างๆ ของ สุสานพระนางมัสสุหรี เช่น

1.โซนหลุมฝังศพของพระนางมัสสุหรี หรือ ที่ชาวมุสลิมเรียกว่า กุโบ พร้อมชมจารึกที่เขียนไว้ที่หลุมฝังศพและความหมายของจารึกดังกล่าว
2.โซนบ้านพักของครอบครัว พระนางมัสสุหรี ที่ท่านสามารถถ่ายรูป และขึ้นไปดูด่านบนบ้านพักได้ ชมเปลของเจ้าชายวันอาเก็มบุตรซึ่งเป็นทายาทรุ่งที่ 7 ของพระนางมัสสุหรี ด้านล่างของตัวบ้านมีใต้ถุน ซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องต่างๆ

3.โซนบ่อน้ำ ที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่ครอบครัวพระนางมัสสุหรีใช้กันในสมัยอดีต และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าจะแห้งแล้งยังงัยบ่อน้ำนี้ก็ไม่มีวันแห้ง และระดับน้ำในบ่อจะอยู่สูงกว่า ระดับพื้นดินในทุ่งนาบริเวณใกล้เคียง
4.โซนพิพิธภัณฑ์ และวีดีทัศแสดงประวัติของพระนางมัสสุหรี ซึ่งที่นี่ จะจัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการ มีทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวของพระนางมัสสุหรี และ อุปกรณ์เครื่องใช้ของครอบครัว และรูปภาพแสดงประวัติของพระนางมัสสุหรี และไกด์จะพาท่านไปนั่งชม วีดีทัศแสดงประวัตของพระนางมัสสุหรี

จากนั้น

จากนั้นพาคณะเดินทางต่อสู่ ไฮไลท์ของการมาเที่ยว เกาะลังกาวี คือ การได้นั่ง เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี (ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องการจ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาท)
สู่ ยอดเขาหมัดชินจัง และ ยอดเขาหมัดซาบา ซึ่งความพิเสษของเคเบิ้ลคาร์ที่นี่ จะมีเสาน้อย และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ระว่างนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นไปท่านก็สามารถมองเห็นทิวทัศของเกาะลังกาวี และเมื่อขึ้นไปถึงบนสุดของยอดเขา มุมหนึ่งท่านก็สามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติตะรุเตาบ้านเรรา ซึ่งห่างกันแค่ 4.5 กิโลเมตร หลังจากที่ท่านเต็มอิ่ม กับบรรยากาศวิวด้านบนแล้ว ท่านก็สามารถลงมาสนุกันต่อกับ กิจกรรมด้านล่าง ซึ่ง ใช้ตั๋วใบเดียวกันกับที่ ท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ได้เลย โดยไม่ต้องซื้อใหม่ เช่น


1.สกายโดม (Sky Dome) เป็นภาพพยนตร์สนุกๆ ที่ท่านต้องลอง
2.สกายแร็ค (Sky Rex) เป็นภาพยนตร์ 3มิติ ที่จะพาท่านไปตะลุยดินแดนไดโนเสาร์ และการต่อสู่ระหว่างเรากับไดโนเสาร์

3.ทรีดีอาร์ตมิวเซี่ยม (3D Art Museum) ท่านจะสนุกกับการถ่ายรูปกับภาพวาด 3มิติ และแลนด์มาร์คเด่นๆ จากทั่วโลก ซึ่งหากท่านเข้าไปชมตรงเวลาที่มีโชว์แสงเลเซอร์ ท่านก็จะได้ชมกันแบบฟรีฟรี ได้เลย ครับ

 

พาคณะเดินทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ์ ย่านขายสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งขนม ของใช้ และเสื้อผ้า เช่น เหล้า บุหรี เครื่องครัว น้ำหอม ช็อกโกแลต เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

พาคณะเดินทางสู่ ลานดาตารันลัง หรือ สัญลักษณ์นกอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวของเกาะลังกาวี รัฐบาลใช้งบก่อสร้างเป็นจำนวนมากเพื่อปรับภูมิทัศ และในห้างที่ท่าเรือกัวฮ์ ท่านจะได้มีเวลา ช้อปปิ้งเพิ่มเติมระหว่างรอเวลาลงเรือกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง

17.15 น. (เวลามาเลเซีย) พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่
17.15 น. (เวลาไทย) ทุกท่านเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น ไกด์อำลาทุกท่าน พร้อมทั้งส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาเริ่ม ท่าเรือตำมะลัง / ท่าน

ราคาต่อท่าน

คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่าน

1,688 บาท

8,440.-

กรณีคณะต้องการเหมากรุ๊ป โปรแกรมทัวร์นี้ สอบถามทางไลน์ที่ ID: @teawsanooktour
หรือโทร. 0853840228 // 075502938

ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไปกลับ
2.ค่ารถปรับอากาศบริการตลอดการเดิทาง
3.ค่าเข้าชมสุสาน พระนางมัสสุหรี
4.ค่ามัคคุเทศก์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง
5.ค่าขนม น้ำดื่ม น้ำหวาน บริการวันละ 1 รอบ
6.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

ราคานี้ยังไม่รวม ::
1.ค่าภาษีกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ที่สั่งเพิ่มเอง

Tel . 0814155955

 

 

การท่องเที่ยวทัวร์เกาะลังกาวี 1 วัน หรือหลายท่านบอกว่าไปเช้ากลับเย็นจะทันหรือปล่า? เที่ยวสนุกทัวร์ตอบได้เยครับว่า กลับทัน แต่แหล่งท่องเที่ยวสำหรับการไปเที่ยวลังกาวี 1 วันนั้นนิยมไป สุสานพระนามมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งย่านตลอดกัวฮ์ และถ่ายรูปกับนกอินทรีย์ เหมาะสำหรับคณะที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงเช่น สงขลา หาดใหญ่ พัทลุง ตรัง เรือเที่ยวแรกที่ออกจากท่าเรือตำมะลังจะออกช่วง 09.30 น. และเรือที่กลับจากลังกาวีเที่ยวสุดท้ายมาถึงท่าเรือตำมะลังเวลา 17.30 น. ท่านใดสนใจท่องเที่ยวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 075 502 938 / 081 415 5955 ดูโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

สปา มาเลเซีย

เป็นที่รู้จักกันดีว่าเมื่อใช้บริการสปาในมาเลเซีย จะได้รับความประทับใจชั้นเลิศ ทังนี้รวมถึงสปาระดับพรีเมียมของปังกอร์ ลาอุต รีสอร์ท ในเกาะปังกอร์ ลาอุต ด้วยเช่นกัน สปาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในรีสอร์ทริมทะเลไม่เท่านั้น จำนวสปาที่เปิดให้บริการในเมืองใหญ่ก็มีท่าทีว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นทกุวันเช่นกันด้วยเมนูสปาหลากรูปแบบหลายรายการ ทำให้ผู้รับบริการได้พึงพอใจ และความผ่อนคลายเต็มรูปแบบทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นรวมไปถึงการอาบน้ำในอ่างหรูหรา การดูแลผิวหน้า มือและเล็บ ตลอดจนห้องอบไอน้ำ เซาว์น่า และจากุชชี่

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืนจากหาดใหญ่

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

 

รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ตำนานพระนางมัสสุหรี

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

เกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนาน

ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์

ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

หมดยุคคำสาปเกาะลังกาวี

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ต

เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์บาหลีจากภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

มาเก็นสแควร์มาเลเซีย

รวมเรื่องเมืองตรัง

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

รวมเรื่องเมืองสตูล

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

 

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ่

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
Tel. 0853840228 , 0814155955
|| Line :: @teawsanooktour
ทัวร์ลังกาวี1วัน Archives - ทัวร์เกาะลังกาวี.com