เบตง จังหวัดยะลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของ จังหวัดยะลา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น
- สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิตร2 ซึ่งเป็นโคงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นตู้ไปรษณีย์ทรงกลม แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วนตัวตู้ ความสูงของตัวตู้ สูงถึง 2.9 เมตร หากนับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย สูงถึง 3.2 เมตร
- เสาธงที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงถึง 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้า 9.2 เมตร
- พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส
- อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นฐานทับของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต ก่อสร้างด้วยคอนกรีดเสริมเหล็ก มีระยะทางยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร
- ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยมากของภาคใต้ หรือ เบตง บรรยากาศดีมากครับ
รหัสทัวร์ R97 ::
เที่ยวเบตง 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวเหมืองใต้สุดแดนสยาม อากาศหนาวที่สุดในภาคใต้ เช่น ชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว ชมอุโมงค์ปิยะมิตร และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สวยงาม บรรยากาศดีมากครับ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก หาดใหญ่-เบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาว-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำร้อน
06.00 น. รับคณะจากหาดใหญ่หรือสนามบิน จากนั้นเดินทางผ่านด่านสะเดา เข้ามาเลเซียสู่ ด่านปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  - พาคณะชม สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ถ่ายรูปมุมป้ายของสวน โซนเรือนเพาะชำ โซนสวน และโซนขายต้นไม้เมืองหนาว
  - ชม อุโมงค์ปิยะมิตร ฐานทับของคอมมิวนิสในอดีต ดูห้องต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องทำงาน ห้องอาหาร
  - แวะชม บ่อน้ำพุร้อนเบตง สนุกกับการต้มไข่ แล้วแช่เท้า
พัก เข้าพัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-The Zon Duty Free-ด่านสะเดา-หาดใหญ่
04.00 น. - ตื่นเช้าเดินทางสู่ ยอดเขาอัยเยอร์เวง ชมวิวสวยของทะเลหมอก พร้อมกับจิบกาแฟ ชา ที่ตลาดเล็กๆ บนภูเขา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  - นั่งรถชมเมืองเบตง เช่น ถ่ายรูปตรงรูปปั่นไก่เบตงตัวใหญ่ และแวะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  - แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ THE ZON DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าชายแดน เช่น ปลากระป้องมาเลเซีย ขนมมาเลเซีย น้ำหอม กระเป๋า เป็นต้นครับ จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
- ค่ารถบริการตามโปรแกรมทัวร์ตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่าน้ำดื่ม น้ำหวาน ขนม แจกวันละ 1 รอบ
- ค่าเข้าชมสวนไม้ดอกเบตง
- ค่าเข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตร
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
- ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955  LINE ID:: maiteawsanook
เที่ยวเบตง ยะลา