ทัวร์เบตง เก็นติ้งไอแลนด์ เมืองเบตง เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใหล้กับรัฐเคดะห์ และรัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย การเดินทางไปเบตงของคนไทยปัจจุบัน ผ่านด่านปิงกาลันฮูลู สะดวกที่สุด และเราสามารถไปเที่ยวส่วนอื่นๆ ของประเทศมาเลเซียได้ด้วยครับ เช่น รัฐปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่เปิดตลอด 24 ชม.ของประเทศมาเลเซีย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เบตง เช่น อุโมงค์ปิยะมิตร สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปกับไปรษณีใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ไก่เบตง เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวของทริปเก็นตื้ง เช่น นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้ง เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งบนเขาเก็นติ้ง เล่นคาสิโนที่เก็นติ้ง ถ่ายรูปกับตึกปิโตนัสที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นต้น
รหัสทัวร์ R99 ::
ทัวร์เบตง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
หากต้องการโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-อลอสตาร์-วิวหอคอยอลอสตาร์-เบตง-อุโมงปิยะมิตร
เช้า
รับคณะจากสนามบินหรือ เมืองหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางเข้าด่านสะเดาสู่ รัฐเคดะห์
- ชมลานใจกลางเมืองอลอสตาร์ ที่มี มัสยิดซาเหส พระที่นัง ร.5 และ และพิพิธภัณฑ์ดิราจาเคดะห์ พร้อมทั้งถ่ายรูป ที่มีฉากหลังเป็น หอคอยอลอสตาร์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนี้
จากนั้นเดินทางสู่ ด่านปากาลันฮูลู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เบตง
- ชม อุโมงปิยะมิตร ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งทับของคอมมิวนิสต์ในยุคปี 2520 ซึ่งด้านในได้แบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อความสะดวกในการจัดทับ
- แช่เท้า และต้มไข่ ที่บ่อน้ำพุร้อนเบตง อย่างสนุกสนามย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พัก
เข้าพัก ณ GADEN VIWE HOTEL
วันที่สอง
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง-เก็นติ้งไฮแลนด์
04.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมสู่ จุดชมทะเลหมอกที่ อัยเยอร์เวง ชมถ่ายรูป และเดินเลือกซื้ออาหารเช้าบนภูเขาอัยเยอร์เวง (อาหารเช้าไม่รวมในค่าทัวร์)
เสร็จแล้วเดินทางสู่ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
- ชมและถ่ายรูปที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง โซนต่างๆ เช่น ที่ป้ายสวนหมื่นบุบผา เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
16.00 น.
ถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง พาท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง ระหว่างทางผ่าน เมฆหมอก และวิวสวยๆ ของเก็นติ้ง
พัก
เข้าพัก ณ FIRST WORLD HOTEL
จากนั้นไกด์พานำชม เก็นติ้งไฮแลนด์ในโซนต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
วันที่สาม
เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้า-ปุตราจาย่า-หาดใหญ่
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
- จากนั้นนั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง ลงสู่สถานีด้านล่าง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
- ถ่ายรูปกับจุดที่สามารถถ่ายรูปกับตึกแฝด หรือ ตึกปิโตนัสได้ จากนั้นไปแวะถ่ายรูปกับตึกเก่าๆ ที่ ลานเมอร์เดก้าแสคว และแวะซื้อโชโกแล็ต จากโรงงานในมาเลเซีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
- เที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ชมโซนทะเลทราบ โซนมัสยิดสีชมพู โซนลานหน้ารัฐสภา
จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
19.00 น.
เดินทางถึง สนามบิน หรือ หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ราคานี้รวมแล้ว ดังนี้ ::
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่ารถบริการตามรายการทัวร์
- ค่าเข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตร
- ค่าเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
- ค่าไกด์ดูแลตลอดทรป
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เบตง เก็นติ้ง