ทัวร์ปีนัง เบตง ที่สุดของ โปรแกรมทัวร์น่าที่ ที่ราคา ไม่แพงเลย

โปรแกรมเดินทาง เที่ยวปีนัง เบตง ยะลา เป็นโปรแกรมทัวร์ใหม่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก เมืองเบตง ชื่อนี้เมื่อเอยขึ้นมาใครๆ ก็อยากไปชมสักครั้งในชีวิต ถึงความเงียบ สงบ น่าอยู่ ซึ่งการเดินทางเข้าไปทางมาเลเซีย ไปยังเบตง ยะลา สะดวกกว่าเราเดินทางไปทาง 3 จังหวัดภาคใต้เสียอีกครับ แถมได้เที่ยวเมืองปีนัง เมืองมรดกโลกอีกที่หนึ่งของ เกาะปีนังอีกด้วย

 

รหัสทัวร์ R95 ::

ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน

เป็นโปรแกรมเที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้มในราคาที่ถูกมาก กับโปรแกรมยอดนิยมตอนปลายปีของทุกปีที่จะได้ขึ้นไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่เบตง และยังได้เที่ยวปีนังอีกด้วยครับ มีแหล่งท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์นี้ที่สำคัญเช่น
ที่ปีนัง มี วัดเขาเตา,ปีนังอาร์ตสตรีด
ที่เบตง มี สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง,อุโมงค์ปิยะมิตร,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นต้นครับ

 

 

ต้องการโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ให้คลิกตรงนี้

 

กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก

หาดใหญ่-ปีนัง-วัดเขาเตา-ปีนังอาร์ตสตรีท

 

06.00 น.

รับคณะจากหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ปีนัง

 

 

- ระหว่างทางผ่านชม ทุ่งนาในรัฐเคดะห์ และบ้านของชาวมาเลเซียทั้งสองข้างทาง

 

 

- ถึงเกาะปีนัง พาคณะไปชม และสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเตา หรือ วัดเก็กล็อกซี่นั้นเอง

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร (1)

 

 

- จากนั้นพาท่านเดินชม และถ่ายรูปที่ ย่านปีนังอาร์ตสตรีด เป็นย่านท่องเที่ยวใหม่ของเกาะปีนัง เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่

 

 

- พาคณะช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าราคาถูกที่เกาะปีนัง เช่น บะกุเต๋ โชกโกแล็ต ขนม ชาประเภทต่างๆ เป็นต้น

 

 

- เที่ยวชมย่าน ปาดัง ซึ่งอยู่ติกกับบริเวณลานป้อมปินคอนวอลิส ของเกาะปีนัง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

 

พัก

เข้าพัก ณ GLOW PENANG

 

วันที่สอง

ปีนัง-เบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-เมืองเบตง

 

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)
จากนั้นเดินทางสู่ เบตง ยะลา

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 

 

- เที่ยวชม สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ซึ่งมีมุมถ่ายรูปที่เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์

 

 

- เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็นฐานการรบ และ ที่พักของคอมมิวนิสต์เบตง ที่มีห้องต่างๆ น่าชมมากครับ

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 

พัก

เข้าพัก ณ โรงแรมแกรด์วิวเบตง

 

วันที่สาม

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี (The Zon)-หาดใหญ่

 

04.30 น.

พาคณะเดินทางสู่ยอดเขา อัยเยอร์เวง เพื่อชมความงามก่อนสว่างของทะเลหมอก ท่ามกลางอากาศหนาวๆ ตอนเช้า สุดฟินเลยครับ

 

 

- จากนั้นเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)

 

10.00 น.

พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 

16.30 น.

แวะซื้อของฝากที่ THE ZON DUTY FREE ซึ่งเป็นห้างชายแดนที่ของสินค้าราคาถูก เสร็จแล้วพาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

 

18.30 น.

คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ สนามบิน โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา ท่านละ  (โปรดสอบถาม เจ้าหน้าที่)

 

ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1. ค่ารถตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
5. ค่าเข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตร
6. ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยระหว่างการเดินทาง วงเงิน สูงสุด 1 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8. ค่าน้ำดื่ม,ขนม,น้ำหนาว บริการ

 


ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
ที่เที่ยวในปีนัง เช่น วัดเก็กล็อกซี่,ปีนังอาร์ตสตรีด,คอนวอลิส หอนาฬิกาปีนัง
ที่เที่ยวในเบตง เช่น ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,อุโมงค์ปิยมิตรเบตง
ราคาท่านละ 2,888 บาท
(จอง 10 ท่านแรกแจกกระเป๋าท่านละ 1 ใบ)

เดินทางวันที่ ::

หมายเหตุ:: คณะส่วนตัว 8-10 ท่าน ออกเดินในราคานี้ได้ทุกวัน


เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยว วัดเขาเตา,ปีนังอาร์ตสตรีด,สวนดอกไม้เบตง,อุโมงค์ปิยะมิตร,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ราคา (โปรดสอบถาม )
วันที่เดินทาง :: รับจัดเฉพาะกรุ๊ปเหมา 6 ท่าน ขึ้นไป

ดูคลิป ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน

 

ปีนัง 2 วัน 1 คืน

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย

 

ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้

 

ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต เลขที่ 41-00335
สำนักเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 081 415 5955 // 075 502 938 // 081 415 5955 LINE ID :: @teawsanooktour
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน