:: ไปหน้าแรกของเว็บ ::
รหัสทัวร์ R112
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสนุกทัวร์ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมในขณะนี้ กับการเที่ยว 2 ประเทศ แบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีแหล่องท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ เช่น
ที่เกาะปีนัง :: วัดเก็กล็อกซี่,ปีนังอาร์ตสตรีต,ป้อมปราการคอนวอลิส,หอนาฬิกาปีนัง
ที่เบตง :: อุโมงปิยะมิตร,สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นต้นครับ
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
หมายเหตุ:: กรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก หาดใหญ่-ด่านสะเดา-เกาะปีนัง-วัดเก็กล็อกซี่-ปีนังอาร์ตสตรีด-ป้อมปืนคอนวอลิส-ผ่านชมหอนาฬิกาปีนัง-เบตง
06.00 น. - รับคณะจากหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นพาคณะเดินทางเข้ามาเลเซีย ผ่านทางด่านสะเดา จ๊อปหนังสือเดินทางทั้ง 2 ประเทศ จากนั้นเดินทางตรงสู่ เกาะปีนัง
  - เมื่อถึงเกาะปีนัง แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเกก็กล็อกซี่ ซึ่งเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะปีนัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  - พาคณะชม ย่านสตรีดอาร์ทปีนัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และจุดถ่ายรูปสวยๆ ของเกาะปีนัง
  - จากนั้นนั่งรถผ่านชม ย่านป้อมปืนคอนวอลิส และ หอนาฬิกาวิกทอเรียของเกาะปีนัง
  - ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่ เบตง
ค่ำ ถึงเบตง เช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง
หน้าโรงแรมจะมีตลอดน้ำ และพับ อยู่ติดกับโรงแรม
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
วันที่สอง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-หาดใหญ่
04.00 น. ทุกท่านพร้อมกันตรงล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปชมทะเลหมอกยามเช้า
  - ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง รถจะพาคณะขึ้นไปจุดชมวิวสวยๆ พร้อมกับอากาศเย็นๆ พัดยามเช้ารู้สึกสดชื่น และสบายมาก ถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นทะเลหมอก น่าประทับใจและคุ้มราคาทัวร์มากครับ จากนั้นพาคณะมานั่งจิบชา กาแฟ ทานอาหารเช้า ข้าวเหนียวไก่ทอด ข้าวเหนียวปลาเค็ม ข้าวต้ม และอาหารเช้าอีกมากมายที่จุดขายอาหารบนยอดเขาอัยเยอร์เวง (อาหารเช้าท่านต้องซื้อเอง ไม่ได้รวมในราคาทัวร์ เพื่อความสะดวกของคณะทัวร์
ที่เราไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปรับประทานอาหารเช้า
ที่โรงแรมในเมืองเบตงอีก ซึ่งสถานที่เที่ยวต่อไปก็ตั้งอยู่ในโซนใกล้กับ จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงแล้วครับ)
เมื่อสมควรแกเวลา พาคณะเดินทางเที่ยวต่อ
  - พาท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง ที่มีดอกไม้สีสันสดใส เป็นไร่ไม้ดอกที่สวยงามมาก เป็นอีกจุดที่เป็นไฮไลร์ของการมาเที่ยวเบตง
  - จากนั้นพาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ใช้ในเชิงการรบของคอมมิวนิสต์ยะลาในสมัยอดีต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
  - พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
  - แวะซื้อของฝาก ที่ The Zon Duty Free ที่ด่านจังโหลน จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
17.00 น. (เป็นเวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
ราคาท่านละ 2,888 บาท
ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1. ค่ารถตู้ หรือ รถบัสนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 3 มื้อ
4. ค่ามัคคุเทศก์บริการประทับใจตลอดการเดินทาง
5. ค่าเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตรเบตง
6. ค่าเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (ตามเงื่อนไข้ของกรมมธรรม)
8. ค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด น้ำหวาน ขนมแจกวันละ 1 รอบ
ข้อดีของการเที่ยว ทริปนี้ เช่น
- ได้ไปเห็นเมืองเบตง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ สงบ น่าอยู่มากครับ
- ทริปนี้หากเป็นหน่วยงานของทางราชกาล สามารถเปิกงบได้ เพราะพักในเบตง ประเทศไทย
- ได้ไปสูดอากาศบริสุดที่ อัยเยอร์เวง ซึ่งยังบริสุทธิ์ มากๆ ครับ
- ได้เที่ยวทั้งที่ปีนัง และ ที่เบตง ในทริปเดียว
- ราคาไม่สูง เมื่อเปรียบกับไปที่อื่น
- สามารถเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 1 รถตู้ได้ เช่น ครอบครัว เพื่อน
- ใช้ระยะเวลา เพียง 2 วัน 1 คืน ไม่ต้องลางานหลายวัน หรือ ไปวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ได้

เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยว วัดเขาเตา,ปีนังอาร์ตสตรีด,สวนดอกไม้เบตง,อุโมงค์ปิยะมิตร,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ราคา (โปรดสอบถาม )
วันที่เดินทาง :: รับจัดเฉพาะกรุ๊ปเหมา 6 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955  LINE ID:: maiteawsanook
ทัวร์ปีนัง เบตง