เที่ยวมาเลเซีย 5 วัน 4 คืน
มาเลเซีย สิงคโปร์ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยไปเที่ยวกันมากที่สุด เรามีลูกค้าอยู่เชียงใหม่ เป็นจำนวนมากที่เดินทางกับเราหลายๆ เส้นทาง วันนี้เรา ขอเสนอโปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์นี้ที่น่าสนใจเช่น
ในสิงคโปร์ :: เมอร์ไล้อ้อน มาริน่าเบย์แซน ไชนาทาว์น สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ต
ในมาเลเซีย :: ปุตราจาย่า มะละกา พระราชวังอีสต้าน่า ตึกปิโตนัส เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
มาเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์กับมืออาชีพต้องมาเที่ยวกับ เรา www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
หน้าแรกทัวร์ลังกาวี :: || FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || 
YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล || Line ID :: maiteawsanook || โทร. 085 384 0228 ; 075 502 938
- กัวลาลัมเปอร
- เกาะลังกาวี
- เก็นติ้ง ไฮแลนด์
- ปุตราจาย่า
- คาเมร่อนไฮแลนด์
- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน
- โรงแรมที่คาเมร่อน
- บรรยากาศที่คาเมร่อน
- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน
- ไร่ชาที่คาเมร่อน- เกาะปีนัง
- ป้อมปราการคอร์เวลลิส
- จอร์จทาวน์
- พิพิธภัณฑ์ปีนัง
- โบสถ์ St. George
- ตึกคอมต้า
- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)
- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)
- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)
- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน
-ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
- ตำนานพระนางมัสสุหรี
- เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง
- ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี
- โปรแกรมทัวร์ลังกาวี
- เลโก้แลนด์ มาเลเซีย
- ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์
- สถานที่สำคัญในเกาะลังกาวี
- ยูนิเวอร์แซล
- ประเทศสิงคโปร์
- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์
- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง
- พิพิธภัณฑ์เรดดอท
- ถนนออร์ชาร์ต
- สิงคโปร์ฟลายเออร์
- อาคาร Esplanade
- เกาะเซ็นโตซ่า
- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่
- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต
- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน
- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน-
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่
- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001
- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002
- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง
- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน
- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
- รัฐต่างในมาเลเซีย
- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย
- กัวลาลัมเปอร์
- มัสยิดจาเม็ก
- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย
- เกาะลังกาวี มาเลเซีย
- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย
- ทัวร์มาเลเซีย
- ทัวร์ปีนัง 1 วัน
- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่
- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง
- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์
- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง
- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน-
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี
- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง
- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี
- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ต
- เกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนาน
- หมดยุคคำสาปเกาะลังกาวี
- ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง 5 วัน 4 คืนจากกรุงเทพ-
สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย
- ทัวร์ลังกาวีจากกระบี่
- ตึกแฟดปิโตนัส
- ตึกสุลต่านอับดุลซามัด
- ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซีย
- ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง มาเลเซีย

รหัสทัวร์ R7 :: สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
ตึกปิโตนัส กัวลาลัมเปอร์ Universal Singapor
เราคือ :: ผู้นำ เรื่องเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง เราจัดทัวร์ตรง ไม่ผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะกับคณะองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่เชี่ยงใหม่ หรือ สามารถมาขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ได้สะดวกครับ เราจัดให้ท่านได้ทุกรูปแบบ และราคาถูกกว่า ท่านสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ก่อนเดินทาง
วันแรก
สนามบินเชียงใหม่-กัวลลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู
06.00 น.
ทุกท่านเช็คอินด้วยตัวท่านเองที่สนามบินเชียงใหม่ ขาออกต่างประเทศ เคาร์เตอร์แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK855 (09.10 น.-13.00 น.)
09.10 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ AK855 สายการบินแอร์เอเซีย
13.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (เวลามาเลเซียเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
ไกด์คนไทยของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ในกรณีที่ท่านเลือกราคาแบบให้ไกด์รอรับที่กัวลาลัมเปอร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นเดินทางสู่ ปุตราจาย่า
เที่ยวชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า เมืองศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ให้ท่านชมโซนต่างๆ เช่น โซนทะเลสาบ โซนมัสยิดปุตรา โซนอาคารรัฐสภา โซนอาคารศูนย์ราชกาล วงเวียนธงชาติ ท่านจะได้ถ่ายรูปอย่างจุใจ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมะละกา
พาคณะ เที่ยวมะละกา เมืองเก่า และมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ท่านจะได้ชม ตึกแดง หรือ ตึกอาฟาโมซ่า แห่งเมืองมะละกา พร้อมเดินชมอย่างเพลินๆ
ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางต่อ ไปยังเมืองใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ที่ รัฐยะโฮบารู
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก
เข้าพัก  ณ NEW YORK HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
ยะโฮบารู-สิงคโปร์-เมอร์ไล้อ้อน-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
06.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
07.00 น.
เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ เข้าด่านวู้ดแลนด์ ใช้เวลาเดินทาง 10 นาทีถึงด่านสิงคโปร์
หลังจากผ่านด่าน พาคณะเดินทางสู่ แลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์
พาคณะ เที่ยวเมอร์ไลอ้อน แลนด์มาร์คของสิงคโปร์ที่อยู่ตรงอ่าวมาริน่าเบย์ ถ่ายรูปกันให้สนุกเลยครับผม จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะเซ็นโตซ่า
พาคณะเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เที่ยวชมทั้ง 7 โซน เช่น โซนมาดากัสก้า โซนวอเตอร์ปาร์ค โซนทรานฟอร์เมอร์ โซนฮอลิวูด โซนอียิปโบราณ โซนฟาร์ฟาร์อาเวย์ เป็นต้น ท่านได้ได้สัมผัสความอาลังการของการจัดฉากของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล อย่างจุใจ
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันระหว่าง เข้าชมอยู่ในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
18.00 น.
นัดเจอกันที่จุดนัดพบ
จากนั้นเดินทางกลับร้านอาหาร
ค่ำ
นัดเจอกันที่จุดนัดพบ
จากนั้นเดินทางกลับร้านอาหาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
พัก
เข้าพัก  ณ SANTA GRANG BUKIT HOTEL หรือ CHERY LOB HOTEL
วันที่สาม
ไช่น่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว- มาริน่าแบแซน – ถนนออร์ชาร์ด – ยะโฮบารู
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาว์น
เที่ยวชม ย่านไชน่าทาว์น ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง มีสินค้าของฝาก อย่างซูวีเนีร์ย และของที่ระลึกต่างๆ แต่ที่เป็นไฮไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยก็คงจะเป็น ได้สักการะ พระเขี้ยวแก้ว ที่วัดจีนในย่านไชน่าทาว์น
จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ มาริน่าเบย์แซน พาคณะเดินเที่ยวห้างดัง ในโซนต่างๆ พร้อมเลือกซื้อและถ่ายรูปอย่างจุใจ (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น SKY PARK หากท่านจะขึ้นไปชมวิว ราคา 20 $)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)(ข้าวมันไก่สิงคโปร์)
13.00 น.
ให้คณะมีเวลา เดินเพลินๆ ที่  ย่านถนนออร์ชาร์ตสิงคโปร์ ที่มีห้องดังให้ท่านเดินซื้อของ และชม ได้อย่างไม่รู้เบื่อ ได้ทั้งวัน
16.00 น.
นัดพบกันที่จุดนัดเจอ จากนั้นพาคณะเดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านวู้ตแลนด์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พัก
เข้าพัก ณ NEW YOK HOTEL หรือ หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
ยะโอบารู-กัวลาลัมเปอร์ -ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าสแควร์- เก็นติ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์
พาคณะ เที่ยว แวะให้คณะได้ถ่ายรูปคู่กับตึกแฟดที่สูงที่สุกในโลก ณ ตึกปิโตนัส (TWIN TOWWER)
จากนั้นแวะชม และช้อปปิ้ง ณ ห้างซูเรีย ซึ่งเป็นห้างดังของมาเลเซียที่อยู่ โซลด้านล่างของตึกปิโตนัส
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (9)
นำชม ย่านเมอร์เดก้าสแควร์ เป็นย่านตึกราชกาลเก่า และสนามหลวงของมาเลเซีย ซึ่งใช้เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ
สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงยอด สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง ไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์พาคณะนั่ง กระเช้าลอยฟ้าไปยังยอดเขาเก็นติ้งด้วยระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจนถึงยอดเขาเก็นติ้ง
เมื่อเช็คอินเสร็จ เก็บกระเป๋าเรียบร้อยไกด์จะพาคณะเดินชทส่วนต่างๆ บนเก็นติ้ง ก่อนที่จะเช็ญท่านเที่ยงเองอย่างอิสระครับ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
พัก
เข้าพัก ณ FIRST WORLD HOTEL
วันที่ห้า
เก็นติ้ง พระราชวังอีสต้าน่า – ช้อปปิ้ง-สนามบินKLIA2-เชียงใหม่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ พระราชวังอิสตาร์น่าเนการ์ร่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทหารม้ารักษาพระองค์ และมุมต่างๆ ของพระราชวัง
จนได้เวลาที่เหมาะสม คณะเดินทางสู่ ร้านโชโกเล็ต ของประเทศมาเลเซีย ที่ใช้ส่งออกเป็นอันดับ 2 โของโลก เลือกซื้อได้ตามความพอใจของท่าน และใกล้กันมีร้านค้านาฬิกาปลอดภาษี และร้านสินค้าโอท๊อปของมาเลเซียให้ท่านได้เลือกซื้ออีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน
จากนั้นนำคณะไป นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
14.45 น.
คณะเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK856
16.25 น.
(เวลาไทย)  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
เที่ยว เกาะลังกาวี มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
รายการ
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ไกด์รับ กัวลาฯ
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ไกด์รับเชียงใหม่
คณะเดินทาง 30 ท่าน
10,200.-
18,600.-
18,888.- 
อัตราค่าบริการนี้รวม       
 1. ค่ายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าตั๋วเรื่องบิน (กรณีต้องการ)
 3. ค่าที่พัก  4 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอาหาร 11  มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 5. ค่าซ้อฟดิ้งระหว่างการเดินทางวันละ 1 ครั้ง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ อื่นๆ
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ทัวร์ยอดนิยม)ราคา 2,790.-
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปตลาดกัวฮ์
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส ปุตราจาย่า คาเมร่อน
ราคาท่านละ 4,490 บาท รวมอาหารทั้งหมด 7 มื้อแล้ว
เกาะปีนัง มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า (รวมอาหาร 7 มื้อ)
เดินทางวันที่ รับเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป
เที่ยวจุดสำคัญครบ เช่น เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีย์ ล่องเรือจีโอปาร์ค ตลาดกัวฮ์

ราคาท่านละ 4,300 บาท
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
ราคาเพียงท่านละ 4,280 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
(รวมอาหาร 8 มื้อ) แจกฟรีเสื้อเกาะหลีเป๊ะ ท่านละ 1 ตัว
เดินทางวันที่
ราคาท่านละ 4,900 บาท เริ่มจากหาดใหญ
เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ มะละกา ปุตราจาย่า มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ราคาท่านละ 6,890 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 7,500 บาท (รวมตั๋ว USS)
ทัวร์นี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล เพราะรวมแล้ว
ชมวัดไทย ทุ่งลาเวนเดอร์ ไร่ชา (รวมอาหาร 7 มื้อ)
ทานอาหารสตีมโบ้ทแบบคาเมร่อน
ราคาท่านละ 4,600 บาท
เดินทางวันที่ กรุ๊ปเหมาเท่านั้น
กรุ๊ปส่วนตัวคณะ 30-40 ท่าน ราคาท่านละ 4,490 บาท
กรุ๊ปส่วนตัวคณะ 9-10 ท่าน ราคาท่านละ 4,590 บาท
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 081 415 5955 // 075 502 938
เที่ยวมาเลเซีย 5 วัน 4 คืน