ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และข้อมูลทั่วไปของเกาะลังกาวี
เกาะลังกาวี เพื่อนบ้านของชาวสตูล ประเทศไทย เกาะลังกาวี ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ใกล้ฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือ ของคาบสมุทรมาเลเซีย อยู่ในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากเกาะตะรุเตา เพียง 4 กม. ซึ่งใกล้กับชายแดนไทย อยู่ห่างจากเมือง กัวลาเปอร์ลิสประมาณ 30 กม. และเมืองกัวลาเคดะห์ 51 กม. ประกอบด้วยกลุ่มเกาะเมืองร้อนจำนวน 99 เกาะ เกาะใหญ่รู้จักทั่วไปในชื่อว่า เกาะลังกาวี
เกาะลังกาวี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลย์ ก็เพราะตำนานที่เล่าขานกันมา ถึงเจ้าหญิงชายารัชทายาท ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วนามว่ามัสซูรี
ตามตำนานเล่าว่า พระนางมัสซูรี เป็นหญิงสาวชาวภูเก็ต ที่อนุชาองค์สุลต่านแห่งลังกาวี ทรงเลือกเป็นคู่ครอง เนื่องจากพระนางเป็นหญิงสาวที่มีความเพียบพร้อมทั้งงานบ้านงานเรือนและความ สวยงาม ทั้ง ๆ ที่ทางราชวงศ์ได้คัดเลือกหญิงสาวชาวลังกาวีหลายคนให้พระอนุชาเลือก แต่ก็ไม่ถูกใจ กลับมาถูกใจสาวไทยชาวภูเก็ต พระนางมัสซูรี มาอยู่กับพระอนุชาของสุลต่านในฐานะพระชายาองค์รอง แต่ด้วยเหตุที่พระชายาองค์ใหญ่ ซึ่งมีฐานะเป็นปะไหมสุหรีมีบุตรเป็นหญิง ส่วน พระนางมัตซูรีมีบุตรเป็นชาย ตามกฎของสำนัก พระชายาที่มีบุตรเป็นชายจะได้รับตำแหน่งปะไหมสุหรี ทำให้ชาวลังกาวีที่เป็นพระญาติของปะไหมสุหรีองค์เดิมเก็บความอิจฉาไว้ลึก ๆ หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้เกิดสงคราม มีเหตุให้พระอนุชาขององค์สุลต่าน ซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางมัสซูรี ต้องเดินทางออกรบกับกองทัพไทยที่บุกมา ดังนั้นเป็นโอกาสของผู้ที่ปองร้าย ต่างหาเรื่องสร้างสถานการณ์ว่าพระนางมัสซูรีมีชู้ ทำให้องค์สุลต่าน ตัดสินประหารชีวิตพระนางด้วยกริช
โดยที่พระอนุชา สวามีของนางไม่อาจกลับมาช่วยเหลือได้ทัน ก่อนเสียชีวิตพระนางอธิษฐานว่า หากนางไม่มีความผิด ขอให้โลหิตที่หลั่งออกมาเป็นสีขาวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ชั่วอายุคน แต่คมกริชประหารกลับไม่ระคายผิวนางเลย พระนางมัสซูรี จึงบอกกับเพชฌฆาตให้กลับไปนำกริชพิเศษของต้นตระกูลจากบ้านของนางมา ขณะที่คมกริชจดลงไปบนคอของนาง โลหิตสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นข้างบนราวกับเป็นร่ม โดยไม่ตกลงบนพื้นดินเลย
โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี ที่แนะนำให้ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวดินแดนแห่งคำสาปนี้ คือ เป็นโปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน แบบรวมทุกอย่างแล้ว
 
วันแรก
จังหวัดของท่าน - ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล – เกาะลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุรีย์ – กระเช้าลอยฟ้า Cable Car – พิพิธภัณฑ์อดีตนายก - ช็อปปิ้งตลาดกั๊วะ
06.00 น.
มัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ใปรับท่าน ณ จุดต่างๆ ตามที่นัดหมาย เช่น หาดใหญ่,พัทลุง,สงขลา,ตรัง,กระบี่,นครศรีธรรมราช,หรือจุดอื่นๆ ที่ท่านนัดหมาย
08.30 น.
คณะที่เดินทางมายังท่าเรือตำมะลังด้วยตัวท่านเอง เดินทางถึง ท่าเทียบเรือตพมะลัง จังหวัดสตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับท่าน และช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง ไปยังเกาะลังกาวี ท่านที่ต้องการแลกเงินริงกิตมาเลเซียสามารถแลกได้ที่ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น.
นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี “ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วอายุคน มนต์ขลังไม่มีวันลืม” เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา พร้อมทั้งรับบริการเครื่องดื่มจากทีมงานมัคคุเทศก์
10.45 น.
คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี นมัสการ สุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ และตัวอย่างบ้านโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ชมพิพิธภัณฑ์จัดแดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาของพระนางจากมัคคุเทศก์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ หรือ จะเลือกทานอาหารแบบท้องถิ่นมาเลเซียบุฟเฟ่ต์ในกรณีที่คณะต้องการ
บ่าน
นำคณะเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cable car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUSNG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดในเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สถานี จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม หาดทรายดำ Black Sand Beack ซึ่งจะอยู่ชายทะเลตอนเหนือของเกาะ เป็น หาดทรายที่แตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นสีดำสนิท และเป็นทรายละเอียดด้วย ที่หาดทรายแห่งนี้มีตำนานเกี่ยวข้องกับที่พระนางมัสสุรีย์ที่ได้สาปแช่งพื้นที่เกาะลังกาวีไว้ให้ไม่เหลือความสวยงาม
15.00 น.
นำคณะ ชม พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีย์ มูฮัมมัด Galery perdana ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนคราชจากประเทศไทย
16.00 น.
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกั๊วะ ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้า ลังกาวี หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง
เกาะลังกาวี – ดาตารันลัง - ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล - จังหวัดของท่าน
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 3)
07.00 น.
นำคณะ เดินทางสู่สวนสาธารณะ เกาะลังกาวี (อยู่บริเวณท่าเรือ) เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก..หรือท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกั๊วะ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ฯลฯ
08.00 น.
นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ท่าเรือกั๊วะ ผ่านพิธีการทางด้านศุลกากร เดินทางกลับสู่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ประเทศไทย
09.00 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย ส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ส่งคณะไปยังจังหวัดของท่าน)
   
ท่านที่ต้องการเที่ยวเกาะลังกาวี  เป็นกรุ๊ปส่วนตัว เพื่อชมสุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวี เจ็ดชั่วอายุคน  ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์    และตัวอย่างบ้านโบราณของเกาะลังกาวี ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย   ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่  ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน  พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาของพระนางมัสสุหรี จากมัคคุเทศก์  ขึ้น กระเช้าลอยฟ้า Cable car  ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า  2.5 กิโลเมตร   ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน   จากยอดเขา GUNUSNG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี   ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูล ติดต่อเราคนในพื้นที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทร.085 384 0228
หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ประวัติของพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี มาเลเซีย
เกาะลังกาวี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลย์ ก็เพราะตำนานที่เล่าขานกันมา  ถึงเจ้าหญิงชายารัชทายาท ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วนามว่ามัสซูรี
ตามตำนานเล่าว่า พระนางมัสซูรี เป็นหญิงสาวชาวภูเก็ต ที่อนุชาองค์สุลต่านแห่งเกาะลังกาวี ทรงเลือกเป็นคู่ครอง เนื่องจากพระนางเป็นหญิงสาวที่มีความเพียบพร้อมทั้งงานบ้านงานเรือนและความสวยงาม ทั้ง ๆ ที่ทางราชวงศ์ได้คัดเลือกหญิงสาวชาวเกาะลังกาวีหลายคนให้พระอนุชาเลือก แต่ก็ไม่ถูกใจ กลับมาถูกใจสาวไทยชาวภูเก็ต พระนางมัสซูรี มาอยู่กับพระอนุชาของสุลต่านในฐานะพระชายาองค์รอง แต่ด้วยเหตุที่พระชายาองค์ใหญ่ ซึ่งมีฐานะเป็นปะไหมสุหรีมีบุตรเป็นหญิง ส่วนพระนางมัตซูรีมีบุตรเป็นชาย ตามกฎของสำนัก พระชายาที่มีบุตรเป็นชายจะได้รับตำแหน่งปะไหมสุหรี ทำให้ชาวเกาะลังกาวีที่เป็นพระญาติของปะไหมสุหรีองค์เดิมเก็บความอิจฉาไว้ลึก ๆ หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้เกิดสงคราม มีเหตุให้พระอนุชาขององค์สุลต่าน ซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางมัสสุหรี ต้องเดินทางออกรบกับกองทัพไทยที่บุกมา ดังนั้นเป็นโอกาสของผู้ที่ปองร้าย ต่างหาเรื่องสร้างสถานการณ์ว่าพระนางมัสสุหรีมีชู้ ทำให้องค์สุลต่าน ตัดสินประหารชีวิตพระนางด้วยกริช
โดยที่พระอนุชา สวามีของนางไม่อาจกลับมาช่วยเหลือได้ทัน ก่อนเสียชีวิตพระนางอธิษฐานว่า หากนางไม่มีความผิด ขอให้โลหิตที่หลั่งออกมาเป็นสีขาวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ชั่วอายุคน แต่คมกริชประหารกลับไม่ระคายผิวนางเลย พระนางมัสสุหรี จึงบอกกับเพชฌฆาตให้กลับไปนำกริชพิเศษของต้นตระกูลจากบ้านของนางมา ขณะที่คมกริชจดลงไปบนคอของนาง โลหิตสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นข้างบนราวกับเป็นร่ม โดยไม่ตกลงบนพื้นดินเลย องค์สุลต่านเองก็ช่วยชีวิตพระนางไม่ได้ เพราะพระนางเสียเลือดมากแล้ว ด้านพี่ชายของพระนางมัสสุหรีเกรงว่า หลานชายวัย 5 เดือน ทายาทคนเดียวของพระนางมัสสุรีจะมีภัย จึงนำลงเรือล่องมายังเกาะภูเก็ตและเริ่มตั้งรกรากที่นี่ โอรสของพระนางมัสสุหรีเติบโตขึ้นมีนามว่า โต๊ะวัน นับเป็นทายาทรุ่นที่ 1 และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกาะลังกาวีก็เงียบเหงา ผู้คนอยู่กันอย่างไม่มีความสุขในมนต์ตราแห่งการสาปแช่ง มาจนถึง 7 ชั่วอายุคนคน จนกระทั่งมาถึง น.ส.สิรินทรา ยายี ทายาทรุ่นที่ 7 ของพระนางมัสสุรี เวลา 200 กว่าปี หรือ 7 ชั่วอายุคนนั้นได้ผ่านไปแล้ว นับจากนี้ไปจะเป็นยุครุ่งโรจน์โชติชัชวาลของเกาะลังกาวีอีกครั้งหนึ่ง
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) Office โทร.075 502 938 เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี อื่นๆ
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ใครๆ ก็ ไปลังกาวี กับเที่ยวสนุกทัวร์ ท่าจะจริง เพราะราคาถูก ดีจริง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลุกค้า เน้นเดินทางด้วยประสบการณ์จริง เขียนโปรแกรมทัวร์ที่เป็นไปด้าย ณ วันเดินทางจริง ราคาถูกกว่าหากท่านอ่านรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อย่างครบท้วนก่อน เกาะลังกาวี เรานำเที่ยวมานาน ดูตาสื่อโซเซี่ยวต่างๆ ท่านจะค้นหาเราได้ง่ายมาก ด้วยการทำทัวร์ที่ครบวงจร และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตามความต้องการของท่าน เช่น เช่าเฉพาะรถในเกาะลังกาวี จองเฉพาะตั๋วเข้าชมที่ต่างๆในลังกาวี จองตั๋วเรือไปเกาะลังกาวี จากท่าเรือตำมะลัง ทัวร์แบบควบจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี , ทีมไกด์นำเที่ยวลังกาวี ที่พร้อมบริการทุกรูปแบบ ครับ
ท่านลองเลือกใช้เราสักครั้ง ราคาจะถูกจะแพง ลองคุยกันได้ที่ 085 384 0228 // 075 502 938 LINE ID:: 0814155955
ราคาท่านละ 3,200 บาท
กรณีเหมาเป็นกรุ๊ปส่วนตัว :: 7-8 ท่าน / 9-10 ท่าน ราคา 3,100 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกที่นี่
เที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเรือเที่ยวเช้า-กลับเรือเที่ยวเที่ยงวันที่ 2)
เที่ยวครบ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี,สกายโดม,สกายแร็ค, 3D Art Museum,สุสานพระนางมัสสุหรี,เกลอรี่เปอร์ดาน่า,รูปปั่นนกอินทรี,
ช้อปปิ้งร้านโชคโกแล็ต,ช้อปิ้งย่านตลาดกัวฮ์
ราคาท่านละ 3,200 บาท
กรณีเหมาเป็นกรุ๊ปส่วนตัว :: 7-8 ท่าน / 9-10 ท่าน ราคา 3,100 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกที่นี่
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์โทร. 081 415 5955 , 085 384 0228 เบอร์สำนักงาน 075 502 938 / หากหาโปรแกรมทัวร์ไม่เจอโทรถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค๊ะ
ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766) || FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||