ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

หมู่เกาะบิเละ อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากเกาะยาวประมาณ 7กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่สวยงาม อยู่ระหว่างเกาะยาวน้อยกับจังหวัดกระบี่ ใช้เวลาเดินทางจากเกาะยาวน้อยประมาณ 30  นาทีประกอบด้วยเกาะประมาณ 14 เกาะคือ  เหลาบิเละหรือเกาะห้อง  เหลากา  เหลาเหรียม เหลาลาดิงหรือเกาะรังนก เหลายะลาฮูตัง   เหลาปากะ เหลาสะยา เหลาสะยาตาดิงเหลาบุโล๊ะหรือเกาะผักเบี้ย เหลาปาหุเสีย เหลาเมย  เกาะกามิตเหลาฮันตู และเหลาจาบัง แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปกันมากคือ เหลาบิเละหรือเกาะห้อง ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของหน่อยย่อยของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  เพราะด้านหนึ่งของเกาะเป็นลักษณะของห้องคือมีช่องทางเข้าไปในอ่าวซึ่งอยู่ภายในเกาะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของหอของโต๊ะตรีกับพญานาคนุ้ยในตำนาน อีกด้านหนึ่งของเกาะเป็นชายหาด ซึ่งมีแนวปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาเป็นจำนวนมาก สามารถเล่นน้ำ  ดำน้ำดูปะการังและป้อนอาหารฝูงปลานอกจากนี้บนเกาะยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย  เกาะรังนกหรือเหลาลาดิง นอกจากจะได้ความรู้ในการเก็บรังนก และชมรังนกนางแอ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมปีนหน้าผาด้วย และอีกเกาะหนึ่งคือเกาะผักเบี้ยหรือเหลาบุโล๊ะ เป็นเกาะที่มีขายหาดสวยงามมากและมีปะการังน้ำตื้น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ อาบแดด และดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น
กิจกรรมบนเกาะ
  1. นั่งเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่เกาะ ซึ่งแต่ละเกาะมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนกัน
  2. เล่นน้ำ อาบแดด ป้อนอาหารปลา
  3. ดำน้ำ ดูปะการัง
  4. ตกปลา
  5. ตกหมึก
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป
08.30 น.
รถรับโรงแรมที่พัก หรือ ที่สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ คณะพร้อมก่อน 08.30 ขึ้นรถที่เตรียมไว้เดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากเมง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เตรียมพร้อมสำหรับขี้นเรือ
09.30 น.
ขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะมุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ถ้ำมรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมถ้ำมรกต (Unseen in Thailand ) พร้อมค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ซึ่งมีประวัติอยู่ภายในถ้ำ ขณะที่ลอยตัวเข้าไปถ้ำ จะได้เห็นความสวยงามของสีเขียมมรกต
จากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง น้ำใส หาดทรายขาว ให้ท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการัง ซึ่งเกาะแห่งนี้ เป็นที่แต่งงานใต้น้ำของจังหวัดตรัง ท่านจะเห็นปะการัง ปลาดาวขนาดใหญ่ หลากสีสัน พร้อมสัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับท่าเรือครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือแบบบุฟเฟ่ รับประทานแสนอร่อยจากครัวถูกหลักอนามัย พร้อมของว่าง ชา กาแฟ ผลไม้สดๆ อิสลามทานได้
13.30 น.
เกาะเชือก เป็นเกาะหินปูนตั้งคู่กันสองเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งปะการังน้ำตื่นที่สวยงามของจังหวัดตรัง ท่านจะได้ชมความงานของปะการังแข็งและปะการังอ่อนหลายหลากสี ฝูงปลามากมายให้ท่านชม
เกาะม้าเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่านน้ำของจังหวัดกระบี่ ปะการังที่นี่โดยรอบเกาะสวยมากครับ ล้อมรอบโดยปะการังแข็งและปะการังอ่อน บนเกาะจะมี ค้างคาวแม่ไก่ ที่คอยส่งเสียง อยู่ด้านบน เกาะม้า มองจากบนเรือ แล้วดูคล้ายกับ ม้า หรือ ม้าหมากรุก จึงเป็นที่มาของเกาะม้า ท่านสามารถลงเล่นน้ำ ให้อาหารฝูงปลา ตกปลาหมึกได้ที่นี่
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือ ปากเมง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ รถรับเดินทางกลับตัวเมืองตรัง
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์นี้ จองทัวร์ที่ 075 502 938 / 085 384 0228 ดูโปรแกรมทัวร์เพิ่มที่นี่
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938