ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

เหลากูดู หรือเกาะกูดู อยู่ทางด้านเหนือสุดของเกาะยาวน้อย ห่างจากเกาะยาวน้อยประมาณ 800 เมตร มีลักษณะเป็นเกาะ 2 เกาะอยู่ใกล้กัน นอกจากจะมีธรรมชาติอันเงียบสงบแล้ว บรรดาหินต่างๆก็มีรูปร่างแปลกตา สามารถเล่นน้ำที่ชายหาดได้ และมีปะการังน้ำลึกแผ่รอบเกาะสวยและสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวพังงา

โปรแกรมทัวร์เกาะยาวน้อย

เที่ยวหมู่เกาะบิเล๊ะ  ชมหลากหลายวิถีชีวิตของชาวเล   ศึกษาภูมิปัญญาถิ่น

วันแรก
08.30 น.
- เดินทางโดยเรือโดยสารจากท่าเรือบางโรงไปยังเกาะยาวน้อย
09.30 น.
- ถึงเกะยาวน้อยเข้าที่พักโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวร่วมใจ (บ้านแหลมไทรโฮมสเตย์) เก็บสัมภาระ
11.30 น.
- อาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์( เมนูอาหารทะเลสด- สะอาดและปลอดภัย )
13.00 น.
- ทัวร์รอบเกาะ (ชมวิถีชีวิตชาวเลแบบดั้งเดิม)  แวะชมหาดป่าทราย  หาดสนงาม  หาดบ้านท่าเขา  เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้าน บ้านท่าเขา  ชมมหัศจรรย์นาข้าวติดกับทะเล  สปาควาย  และพิเศษช่วง 14 ค่ำ 
ถึง 16 ค่ำ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์  ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นที่มีน้ำจืด ผุดขึ้นกลางทะเล
16.00 น.
- นั่งรถสัมผัสวิถีชีวิตรอบ ๆ ชุมชนเกาะยาว  ชมพระอาทิตย์ตกที่หัวสะพาน
17.00 น.
- ชมการสาธิตการให้อาหารกุ้งมังกร ปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล ปลาเก๋าทองและหลากหลายสายพันธุ์ปลา
18.30 น.
- ชมพระอาทิตย์ตก  ฟ้าเปลี่ยนสีสันบริเวณที่พักบ้านมังกร (บ้านพักบนกระชัง)
19.00 น.
- อาหารค่ำ อร่อยล้ำกับอาหารทะเลรสเลิศที่ยกมาจากทะเลสด ๆ  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.
- อาหารเช้า
08.00 น.
- ชมวิถีชีวิตของคนเกาะยาวน้อย  อาทิ  การวางอวนปู  การวางอวนกุ้ง ฯลฯ เป็นต้น  เดินทางไปเกาะบิ้ล๊ะ (เกาะห้อง จ.กระบี่)  ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบเกาะบิเล๊ะ ชมห้องหอของพระนางโต๊ะตรี แหวกว่ายเล่นน้ำใสสะอาด  ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น  ให้อาหารฝูงปลา
12.00 น.
- มื้อเที่ยงแสนอร่อยที่เกาะบิเล๊ะ
13.00 น.
- ล่องเรือต่อไปยังเกาะเหลาลาดิง  เกาะผักเบี้ย  เกาะเหลาอันตู ลงเล่นน้ำต่อถ้าหากไม่เหนื่อยกัน
14.30 น.
- ถึงที่พักเก็บสัมภาระเตรียมอำลาเกาะยาว
15.00 น.
- ลงเรือโดยสารจากเกาะยาวน้อยไปท่าเรือบางโรงเพื่อเดินทางกลับ เดินทางโดยสวัสดิภาพ คราวหน้าเจอกันใหม่
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 โทร. 075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955