ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเกาะยาว เป็นหมู่เกาะบริเวณอ่าวพังงา ของทะเลอันดามัน มีเกาะล้อมรอบประมาณ 44 เกาะ เป็นภูเขา 70% เป็นพื้นที่ร้าบ 30% ลักษณะของเทือกเขายาวจากเหนือจรดใต้ความยาวรวม36กิโลเมตร เป็นลักษณะของภูเขาที่มีความสูงระดับกลางๆคือ 300 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นป่าไม้แบบป่าเขตร้อนมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีมีฤฝน ใน1ปี ประมาณ 7 เดือน อำเภอเกาะยาวประกอบด้วยเกาะสองเกาะด้วยกันคือ"เกาะยาวน้อย"และ"เกาะยาวใหญ่ และรายล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย อีกมากมายกว่า 200เกาะรวมพื่นที่น้ำด้วยก็ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะประชากรและ การปกครอง มีฐานะเป็นอำเภอของจังหวัดพังงา ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 141,067 ตร.กม. ห่างจากจังหวัดพังงา 42 กม. แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาล 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 12,713 คน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 98 % เกาะยาวน้อยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ประชาชนประกอบอาชีพประมง ทำสวนยาง เป็นอาชีพหลัก
ที่ตั้งของเกาะยาว
เกาะยาวเป็นหมู่เกาะบริเวณอ่าวพังงา ของทะเลอันดามัน มีเกาะล้อมรอบประมาณ 44 เกาะ มีฐานะเป็นอำเภอของจังหวัดพังงา ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 141,067 ตร.กม. ห่างจากจังหวัดพังงา 42 กม. แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาล 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 12,713 คน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 98 % เกาะยาวน้อยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ประชาชนประกอบอาชีพประมง ทำสวนยาง เป็นอาชีพหลัก
การเดินทางไปเกาะยาว
การเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ไปยังเกาะยาว
สามารถเดินทางมายังท่าเรือบางโรง โดยจะมีเรือออกตลอดทั้งวัน โดยการเดินทางมายังท่าเรือางโรงนั้นสามรถมาได้หลายเส้นทางดังนี้
 • รถรับจ้างทั่วไป
  ราคาประมาณ 300 บาท ถึงท่าเรือบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง หรือนั่งรถสองแถวจากหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ตไปท่าเรือบางโรง (รถเที่ยวสุดท้ายเวลา 13.20 น.)
 • จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
  สามารถนั่งรถแท็กซี่มิเตอร์ จากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปท่าเรือบางโรง ค่าโดยสารไม่เกิน 300 บาท
 • ขับรถจากต่างจังหวัด 
  เข้าจังหวัดภูเก็ต เมื่อขับในเส้นทางเข้าเมืองถนนเทพกษัตรี(402) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายป่าคลอก (4027) ปากทางเข้าเลยสถานีตำรวจทางหลวงภูเก็ตประมาณ 300 เมตร และให้เลี้ยวซ้ายเข้าท่าเรือบางโรง ตรงหลักกิโลเมตร ที่ 10 ตรงข้ามมัสยิดบางโรง ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงท่าเรือบางโรง หรือจะเลี้ยวที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ก็ได้ โดยเลี้ยวเข้าถนนสายป่าคลอก
  ตารางเดินเรือโดยสาร ท่าเรือบางโรง -เกาะยาวน้อย
  ลำดับที่
  เวลาออกจากท่าเรือ
  ชนิดของเรือ
  1
  07.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  2
  08.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  3
  09.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  4
  09.45
  เรือสปีดโบ้ท
  5
  10.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  6
  11.00
  เรือสปีดโบ้ท
  7
  12.00
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  8
  12.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  9
  13.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  10
  14.30
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  11
  15.00
  เรือสปีดโบ้ท
  12
  16.00
  เรือสปีดโบ้ท
  13
  17.00
  เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
  14
  17.30
  เรือสปีดโบ้ท
การเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ไปยังเกาะยาว
สามารถเดินทางมายังท่าเรืออ่าวนาง โดยจะมีเรือสปีดโบ้ทออกเวลา 11 โมงของทุกวัน หรือจะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือที่ท่าเลน โดยจะมีเรือออกตลอดทั้งวัน โดยรายะเอียดการเดินทางมีดังนี้
 • ท่าเรืออ่าวนาง 
  เรือสปีดโบ้ท ออกเวลา 11.00 น. (เรือลำนี้จะวิ่งในเส้นทาง อ่าวนาง-เกาะยาว-ภูเก็ต) การเดินทางไปท่าเรืออ่าวนาง ให้นั่งรถสองแถวซึ่งสามารถเริ่มต้นจาก บขส กระบี่ หรือจากในเมืองกระบี่ก็ได้รถรับจ้างทั่วไป
 • ท่าเรือท่าเลน
  โดยนั่งรถสองแถว "กระบี่ - เขาทอง-ท่าเลน" ไปท่าเรือท่าเลน หรือขับรถจากเมืองกระบี่ ใช้ถนนเพชรเกษม เส้นทาง กระบี่ - พังงา (4) และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4033 (ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ  12 กม. และใช้เส้นทางนี้ในการไปท่าเรือท่าเลน(สังเกตุป้าย กระบี่คายัค)
ตารางเดินเรือโดยสาร ท่าเลน - เกาะยาวน้อย
ลำดับที่
เวลาออกจากท่าเรือ
ชนิดของเรือ
1
09.00
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
2
10.00
เรือสปีดโบ้ท
3
13.00
เรือสปีดโบ้ท/หางยาว
4
15.00
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
5
16.00
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
6
17.00
เรือสปีดโบ้ท
ตารางเดินเรือโดยสาร ท่าเรือท่าเขา -ท่าเลน
ลำดับที่
เวลาออกจากท่าเรือ
ชนิดของเรือ
1
07.30
เรือสปีดโบ้ท/หางยาว
2
08.30
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
3
09.30
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
4
11.00
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
5
14.00
เรือสปีดโบ้ท
6
16.00
เรือโดยสารหางยาวขนาดใหญ่
การเดินทางจากจังหวัดพังงา ไปยังเกาะยาว12.30 น. เรือจะออกจากท่าเรือด่านศุลกากร จ.พังงา
07.30 น. และออกจากสุขาภิบาล เกาะยาวน้อย ไป ท่าเรือด่านศุลกากร จ. พังงา(หากน้ำลงมากเรือจะออกที่ท่ามาเนาะห์ )
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938