ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ต
09.30 น. รถรอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน
10.00 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ "โบ๊ทลากูน มารีน่า" มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพระหว่างเดินทางเดินทางถึง "เขาตะปู" และ "เขาพิงกัน" ชมบรรยากาศและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเดินทางต่อไปยัง "เกาะปันหยี" หมู่บ้านกลางน้ำ ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวประมงพื้นบ้าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ แวะชมและเลือกซื้อของฝากจากทะเลนานาชนิด พร้อมของที่ลึกจากหมู้บ้านลอยน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ
16.00 น. ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อโดยรถเพื่อกลับโรงแรมที่พัก
17.00 น. ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
             
สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์
 
เกาะตะปู หรือ เกาะเจมส์บอนด์
 
เกาะตะปู ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานฯตามลำคลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา อยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว รูปร่างคล้ายตะปู
 
เขาพิงกัน
 
เขาพิงกันตั้งอยู่บนเกาะเขาพิงกันตะวันตก อยู่ในเขตพื้นที่อ่าวพังงา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การเข้าถึงพื้นที่สามารถไปได้โดยทางเรือจากหลายจุด ทั่วอ่าวพังงา-กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอ่าวพังงา ได้แก่ เกาะปันหยี เกาะตะปู ถ้ำลอด
 
หมู่บ้านเกาะปันหยี
 
หมู่บ้านเกาะปันหยี ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ในทะเล เป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่กลางทะเลมานานกว่า 200 ปี บ้านเรือนส่วนใหญ่ก่อสร้างขึ้นในเขตน้ำตื้นของเกาะและมีทางเดินเชื่อมต่อกันตลอด มีโรงเรียนและมัสยิดร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล มีความงดงามของทิวทัศน์ ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ
 
หมู่เกาะอ่าวพังงา หมู่เกาะเจมส์ บอนด์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นเกาะในเขต อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงาอ่าวพังงาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในตอนแรกประกาศเป็นวนอุทยานฯ ใน พ.ศ. 2517 ก่อนเปลี่ยนมาเป็นอุทยานฯ ในปี พ.ศ. 2524 มีเนื้อที่โดยรวม 400 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ80 ของพื้นที่ เป็นทะเล มีอยู่ 46 เกาะ จุดเด่นของอ่าวพังงาอยู่ที่ทิวทัศน์เขาหินปูนประมาณว่า 136 ล้านปีมาแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป ชายฝั่งเกิดการยุบตัวทำให้น้ำทะเลไหลท่วมที่ราบ ภูเขาหินปูนเลยกลายเป็นเกาะ และต่อมามีการทับถมของตะกอน กลายเป็นหาดเลนกว้างใหญ่   ทำให้มีพรรณไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสม  เจริญงอกงามอยู่มากมาย ปัจจุบันป่าชายะเลนในจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นผืนป่าชายเลนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้อ่าวพังงายังปรากฏร่องรอยโบราณคดีหลายแห่ง เช่น ขวานหิน เศษภาชนะดินเผา แต่ที่สำคัญมากคือภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณว่าอายุเกิน 1,000 ปี ภาพเหล่านี้อยู่ตามผนังถ้ำบ้าง ตามหน้าผาบ้าง  เช่น เขาเขียน เขาระย้า  นอกจากนี้ ยังจะได้ดูวิถีชีวิตชาวมุสลิมที่ตั้งรกรากแถวเกาะปันหยี ตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อนและยังถ่ายทอดประเพณีดั้งเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในแต่ละปีมากมาย เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย เกาะที่สำคัญ เช่น
เกาะปันหยีหรือบ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ชื่อนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู” ผู้นำชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่อพยพมาด้วยกันรู้ว่าเป็น มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนทะเล มีที่ดินนิดเดียวซึ่งเอาไว้เป็นที่สร้างมัสยิดและกุโบว์ เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยมชมมีสินค้าที่ระลึกจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กำไล แหวน ที่ทำมากจากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหารสถานที่เหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือน คำว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง”
ภูเขาเขียน ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีภาพเขียนโบราณมีอายุประมาณ3,000  ปีอยู่ภายในถ้ำ เชื่อกันว่าเป็นภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ก่อนถึงตัวเกาะปันหยีประมาณ 400เมตร อยู่บริเวณภูเขา ชาวบ้านเลยเรียกกันว่า "เขาเขียน"
เขาหมาจู ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  ภูเขารูปสุนัข จึงเรียกกันว่า "เขาหมาจู"
เขาตะปู ตั้งอยู่ที่  ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายตะปู บริเวณรอบๆสามารถที่จะดำน้ำดูปะการังได้
เขาพิงกัน ตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขาตาปู เขาพิงกันเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งริเวณกลางเกาะมีภูเขาลูกหนึ่งที่เกิดจากการ ทรุดตัวของเปลือกโลกลงมาอยู่ในลักษณะพิงกันดูแล้วสวยงาม และยังมีของที่ระลึกจากท้องทะเลขายอยู่บนเกาะด้วยและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ชาวไทยและต่างประเทศให้ความนิยม
เกาะพนัก ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นเกาะขนาดใหญ่ รอบๆ เกาะมีหน้าผาหินรูปร่างแปลกตาสวยงามมากมาย  มีถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม เช่น ถ้ำไอติม หรือถ้ำลอด ซึ่งสามารถเดินลอดถ้ำซึ่งยาวประมาณ 50 เมตร เข้าไปยังใจกลางเกาะซึ่งเป็นป่าโกงกางหรือถ้ำมรกตสามารถพายเรือเข้าไปยังลากูนภายในเกาะได้
ถ้ำลอด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเป็นถ้ำน้ำลอด อยู่ในอ่าวพังงา เพดานถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงามมาก สามารถนำเรือขนาดใหญ่ลอดไป – กลับได้ในขณะน้ำลด
เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง)หมู่เกาะเหลาบิเละ (หมู่เกาะห้อง) ประกอบด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย จำนวน 12 เกาะ มีเกาะห้องเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีจุดเด่นอยู่ที่อ่าวบิเละ อ่าวห้อง เกาะห้องนับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยวกันมาก บนเกาะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีเวิ้งหาดทรายขาวละเอียด 2 หาด ด้านหน้าเป็นที่จอดเรือ ไม่นิยมลงเล่นน้ำ ส่วนอีกด้านเหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่ความลึกประมาณ 10-30 ฟุต ด้านเหนือของเกาะมีโค้งอ่าว ด้านในเป็นหาดทรายและป่าชายเลนโอบล้อมด้วยเขาหินปูน ลักษณะคล้ายเป็นห้อง จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะห้อง สามารถพายเรือคายัคเข้าไปบริเวณภายในได้ ช่วงน้ำลดสามารถเดินเล่นได้สบาย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าเกาะห้องยังมีเส้นทางเดินป่าขึ้นไปสู่จุดชมวิวที่สวยงามด้วย
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938