รวม ทัวร์มาเลเซีย || รวม ทัวร์สิงคโปร์ || รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ || รวม ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ || หน้าแรก

เว็บนี้ มีทัวร์ทุกที่

ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ตารางเรือเฟอร์รี่เกาะหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงเดือนตุลามคม-เดือนพฤษภาคม เน้นที่เที่ยวเล่น เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะอาดัง เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี

 

จองตั๋วเรือเฟอร์รี่จากเกาะหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี

 

กรณีท่านต้องการจองตั๋วเรือไปเกาะลังกาวีจากเกาะหลีเป๊ะจองตรงกับทางเที่ยวสนุกทัวร์ได้เรือเฟอร์รี่ นั่งห้องแอร์ และได้ราคาถูกที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ไลน์ @teawsanooktour

ราคาเริ่ม เที่ยวละ 450 บาท

 

 

ตารางเรือเฟอร์รี่จากเกาะหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี

เส้นทางเดินเรือ
เวลาเรือออกจากเกาะหลีเป๊ะ
เรือออกจากเกาะหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี ท่าเรือกัวฮ์
เวลา 11.30 น.
เรือออกจากท่าเรือบันดาหยาเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือกัวฮ์เกาะลังกาวี
เวลา 15.30 น.
เรือออกจากหาดพัทยาเกาะหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวีที่ท่าเรือเตอร์ลางาฮาเบอร์
เวลา 11.30 น.

 

 

ตารางเรือเฟอร์รี่จากเกาะลังกาวีไปเกาะหลีเป๊ะ
เส้นทางเดินเรือ
เวลาเรือออกจากเกาะหลีเป๊ะ
เรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือกัวฮ์ เกาะลังกาวีไปเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 10.00 น. เวลามาเลเซีย
เรือเฟอร์รี่ออกจากเกาะลังกาวี ท่าเรือกัวฮ์ไปเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 14.30 น. เวลามาเลเซีย
เรือเฟอร์ออกจากท่าเรือเตอร์ลางาฮาเบอร์ไปเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 10.00 น. เวลามาเลเซีย

 

 

กรณีท่านไม่ต้องการจองทัวร์ สามารถจองเฉพาะตั๋วเรือไปกลับได้ครับ
 
สอบถามราคาพิเศษทางไลน์
 
ID:: @teawsanooktour
 

 

รหัสทัวร์:: LKW12

 

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา–เกาะไข่–อ่าวสอง–เกาะยาง–เกาะหินงาม–ร่องน้ำจาบัง–เกาะหลีเป๊ะ
04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน...
07.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทพร้อมมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา ให้ท่านได้มีเวลาในการเข้าห้องน้ำและเปลี่ยนเสื้อชุดก่อนลงเรือ
09.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรกของทริป ณ เกาะแห่ง เกาะไข่ ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้ว
ท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่อาหาร 3 อย่าง ณ ชายหาด (1)
บ่าย จากนั้น นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด และต่อด้วยจุดดำน้ำ ณ อ่าวสอง จุดชมปะการังสมองนานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
16.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่นน้ำ walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั่นนำชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท(2) จากนั่นให้ท่านอิสระย่านถนนคนเดิน หรือจะเลือกพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
พัก เช็คอินเข้าที่พัก ณ วารินทร์ บีช รีสอร์ท

 

วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือกัวฮ์ –ลังกาวี–เคเบิ้ลคาร์-SKY REX-4D ART MUSEUM–สุสานพระนางมัสสุหรี -ตลาดกัวฮ์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
  จากนั่นอิสระท่านพักผ่อนหรือถ่ายภาพตามอัธยาศัยบริเวณหน้าชายหาด ระหว่างรอขึ้นเรือที่จะเดินทางไปยัง เกาะลังกาวี
10.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านอำลาท้องทะเลสตูล นำคณะจ๊อบหนังสือเดินทางออกนอกประเทศ
12.30 น. นำคณะเดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ มุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี เกาะที่มีตำนานเล่าขานกันมายาวนาน ( พร้อมบริการน้ำหวานและของว่างระหว่างนั่งเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ )
14.00 น. เดินทางถึง เกาะลังกาวี นำคณะจ๊อบหนังสือเดินทางเพื่อเข้าประเทศมาเลเซีย
14.30 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้า (4)
15.30 น. ชม พระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
16.30 น. จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ท่านละประมาณ 850 บาทไทย **85RM) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั่นนำท่านเข้าชม Sky Rex นำท่านสนุกไปกับการผจญภัยในแดนในโนเสาร์ที่แสนจะตื่นเต้น ผู้เข้าชมจะได้นั่งบนรถรางสไตล์จำลอง และชมภาพยนตร์ 3 มิติ ด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองของรถรางรวมที่จะให้ประสบการณ์ที่สมจริงที่สุด รถรางจะนั่งได้ 30 ท่าน และจะมีเวลาให้ท่านได้เข้าไปถ่ายภาพใน 4D ART MUSEUM ภายในจะมีภาพ 4 มิติ มากมายให้ท่านได้เข้าไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เย็น จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) จากนั่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก Bella Vista Waterfront Langkawi อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ลังกาวี -ดาตารันลัง – ท่าเทียบเรือตำมะลัง-คฤหาสน์กูเด็น- Art Street Satun- สนามบินหาดใหญ่
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.30 น. จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ ดาตารันลัง พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึกหรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
09.30 น. จากนั่นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่นเสื้อชูชีพ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล หรือคฤหาสน์กูเด็น สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๕๙ โดย พระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดิน บินตำมะหงง (ชื่อเดิม กูเด็น บินกูแม๊ะ) เจ้าเมืองสตูลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คฤหาสน์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่ไม่ได้ประทับแรม เคยใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล
11.30 น. นำคณะเดินทางต่อไปยัง Art Street Satun อยู่ในเส้นถนนบุรีวานิช ถนนสายเก่าแก่สายแรกของเมืองสตูล ถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร มีอาคารเก่าแก่ประมาณ 20 คูหา เป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐถือปูน มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น คือ ตึกชิโนโปรตุกีส ร้านค้าปัจจุบันยังค้าขายข้าวของเครื่องใช้ บ้างก็ปรับเป็นร้านค้าแนวใหม่ บ้างยังคงกิจการดั้งเดิมไว้
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
13.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรทีมงามเที่ยวสนุกทัวร์อำลาคณะ ด้วยร้อยยิ้มและความประทับใจ

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์นี้
 
 
โทร 9853840228 , 0814155955

 

 

 

ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ

 

>>> รวม ทัวร์ญี่ปุ่น Up date ทัวร์ชมซากุระ

 

>>> รวม ทัวร์พม่า

 

>>> รวม ทัวร์ไต้หวัน

 

>>> รวม ทัวร์เกาหลี ||

 

>>> รวม ทัวร์บาหลี ||

 

>>> รวม ทัวร์ปักกิ่ง

>> ด้านล่างนี้ เป็น โปรแกรมทัวร์ ในประเทศ และ ทะเลอันดามัน <<

>>> รวมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

>>> รวมทัวร์ตรัง

>>> ทัวร์เกาะรอก

>>> รวมทัวร์กระบี่

>>> ทัวร์เกาะไม้ท่อน

>>> ทัวร์เกาะสิมิลัน

>>> ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

>>> ทัวร์เบตง

>>> ทัวร์หลีเป๊ะ+ลังกาวี

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
สาขา สตูล ที่ท่าเรือปากบารา
สาขา เมืองตรัง