เว็บนี้ มีทัวร์ทุกที่

ท่านที่มีเวลาหลายวัน และอยากเที่ยวแบบครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียเงินมาหลายๆ รอบ แนะนำโปรแกรมทัวร์ลังกาวี ปีนัง หาดใหญ่ 5 วัน 4 คืน สุดคุ้ม ได้เที่ยวทั้งสตูล ลังกาวี ปีนัง หาดใหญ่ โดยไม่ต้องวิ่งรถย้อนไปย้อนมา ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และ ประหยัดงบประมาณในการเที่ยวได้เยอะมากครับ โปรแกรมนี้ มีแหล่องท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์เช่น เกาะลังกาวี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสุหรี พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีย์ ฝั่งเกาะปีนัง เช่น เมืองจอร์ททาวน์ วัดเก็กล็อกซี่ ปีนังอาร์ตสตรีด และ ไม่ควรพลาดที่จะ ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดกิมหยง ศูณย์กลางตลาดค้าขายในภาคใต้

>> LPH01 :: ทัวร์ลังกาวี ปีนัง หาดใหญ่ 5 วัน 4 คืน || Langkawi Peenang Hatyai 5 day 4 night
จองทัวร์เป็นกรุ๊ป ได้ราคาถูก เที่ยวจริง ชำนาญจริง เจ้าแรกที่ทำโปรแกรมทัวร์นี้

D1: สนามบิน-สะพานข้ามกาลเวลา-สตูล

D2: สตูล-เกาะลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์-สุสานพระนางมัสสุหรี

D3: เกาะลังกาวี – เกาะปีนัง

D4: เที่ยวเกาะปีนัง – นอนหาดใหญ่

D5: หาดใหญ่-ส่งสนามบิน

วันแรก
สนามบิน-สะพานข้ามกาลเวลา-สตูล
เวลา
เวลา ตามเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่ของบริษัท รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดสตูล
แวะ ให้ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ลูกค้าจ่ายเงินเอง) จากนั้นเดินทางต่อสู่ จังหวัดสตูล

เมื่อถึง ละงูปากบารา แวะให้ท่านได้เดินชม สะพานข้ามกาลเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งใน อุทยานธรณีสตูล  ที่กลายเป็น อุทยาน ธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (1)
พัก
เข้าพัก ณ The One Butice Satun
วันที่สอง
สตูล-เกาะลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์-สุสานพระนางมัสสุหรี
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
07.45 น.
พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือ ตำมะลัง จากนั้นทำการเช็คอิน พร้อม จ๊อปหนังสือเดินทาง เตรียมตัวลงเรือ (ทุกท่านต้องใช้หนังสือเดินทาง)
09.00 น.
เรือเฟอร์รี่ ออกเดินทางตรงสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เมื่อ
ถึง เกาะลังกาวี ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นไกด์จะพาทุกท่านเดินไปยัง ที่รถ (คณะ 20 ท่าน แนะนำใช้ราคา รถตู้ 2 คัน ราคาจะถูกกว่า)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)

จากนั้น
พาคณะ เที่ยวชม สุสานพระนางมัสสุหรี และรับฟังเรื่องราว ประวัตของพระนางมัสุหรีจากไกด์ รวม ถึงความเกี่ยวข้องกับ ทายาท รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็น คนกระทู้ จังหวัด ภูเก็ต

และจากนั้น สนุกสนาน กับ การนั่งเคเบิ้นคาร์ลังกาวี ชมวิวสวยๆ ของเกาะลังกาวี และ องเห็นถึง เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลด้วย
ในตั๋วใบเดียวกัน ท่าน สามารถ เข้าชม ส่วนอื่นๆ ได้ด้วย เช่น
-ชม 3D อาร์ทมิวเซี่ยมลังกาวี ที่รวมรูปวาดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเกาะลังกาวี และ แลนด์มาร์คจากทั่วโลก พร้อมชมโชว์ ตามเวลากำหนด
-ชม ภาพยนต์3มิติ ที่ สกายแร็ค ซึ่งจะพาเราเข้าไปสู่ ยุคไดโนเสาร์กินคน กรี๊ด สนุก สุมัน กันเลยทีเดียว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4)
พัก
เข้าพัก ณ
กรณีเลือก ราคาที่ Bahagia Hotel Langkawiกรณีเลือก ราคาที่ Gran Continaltal Hotel Langkawi
วันที่สาม
เกาะลังกาวี – เกาะปีนัง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.00 น.

พาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นนายยกรัฐมนตรี ที่อายุมากที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ รวมรวมของใช้ เกียติบัตร รางวัลต่างๆ ที่นายยกรัฐมนตรี ได้รับ จากที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งจากประเทศไทยด้วย
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ์ แหล่งรวมสินค้าปลอดภาษี ที่เยอะที่สุดในประเทศมาเลเซีย สินค้าถูก คุณภาพดี
ขนม เครื่องครัว ของใช้ เป็นต้นครับผม

เที่ยง

บริการอาหารกลาวัน ณ ร้านอาหาร (6)
พร้อมทั้งถ่ายรูป กับแลนด์มาร์คของ เกาะลังกาวี ที่ รูปปั่นนกอินทรี ตัวใหญ่ หรือ ที่เรียกกันว่า ลานดาตารันลัง เกาะลังกาวี

13.30 น.
พาคณะนั่งเรือเฟอร์รี่ จากเกาะลังกาวี ไป ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส ฝั่งเคดาห์ เพื่อเดินทางต่อสู่ เกาะปีนัง
เมื่อ
ถึง ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส พาคณะเดินทางต่อสู่ เกาะปีนัง
พัก
เข้าพัก ณ Hotel Royal Penang
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (7)
วันที่สี่
เที่ยวเกาะปีนัง – นอนหาดใหญ่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

แวะถ่ายรูปที่ ป้อมปืนคอนวอลิส และ ย่านซิตี้ฮอ ของเกาะปีนัง
จากนั้นพาคณะมาชม วัดไทย พร้อมสักการะพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และ ตรงข้ามกันเชิญท่านไปสักการะสิงศักดิ์ของชาวพม่า ที่ วัดพม่า ในเกาะปีนัง

พาคณะมาแวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก๊กล๊อกซี่ หรือ คนไทยเรียกว่าวัดเขาเตา ท่านจะต้องเดินทางไกด์ขั้นไปประมาณ 400 เมตร ระหว่างทางก็จะมีสินค้าที่ระลึกวางขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า พวงกุญแจ ผลไม้ ขนม และระหว่างทางท่านจะได้เจอกับฝูงเต่า จำนวนมาก ท่านสามารถซื้ออาหารเต่าให้ได้ เพื่อเพิ่มอายุของตัวเอง (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) จากนั้นเดินต่อไปยังเจดีย์ 3 ชั้น ที่มีศิลปะแบบ 3 ชาติผสมกันได้อย่างลงตัว คือ แบบ พม่า แบบไทย และแบบจีน
ไกด์จะให้เวลาท่านสักการะ และชมวิวได้บนที่มองเห็นเมืองจอร์ททาวน์แบบเต็มๆ

สุดมัน กับ การเดินทางถ่ายรูป และชม ปีนังอาร์ตสตรีด บนเกาะปีนัง ในมุมต่างๆ

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)
14.00 น.
พาคณะเดินทางกลับ สู่ ด่านสะเดา เพื่อเดินทางสู่ หาดใหญ่
17.00 น.
ถึงด่านไทย พาคณะเข้าด่านไทย และเดินทางต่อ สู่ หาดใหญ่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (10)
พัก
เข้าพัก ณ VL Hatyai Hotel
วันที่ห้า
หาดใหญ่-ส่งสนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)จากนั้นให้ท่านอิสระ เที่ยว ช๊อม ชิม ย่านตลาดกิมหยง ซึ่งอยู่ ใกล้โรงแรม
10.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ล็อบบี้โรงแรม เช็คเอาร์ท ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
ตามเวลาเที่ยวบิน ส่งคณะ กลับที่สนามบิน
>> สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง <<
>>> โปรแกรมทัวร์ลังกาวี ปีนัง หาดใหญ่ อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรด่วย>> 0853840228 , 0814155955
| ไปหน้าแรก | Tag: ทัวร์ลังกาวี ปีนัง 5 วัน 4 คืน | ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์ลังกาวี 4 วัน 3 คืน | ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน | One day trip ลังกาวี |
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 | โทร 0853840228 , 0814155955 , 075502938 | Line ID:: @teawsanooktour 
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 || ทัวร์ลังกาวี ปีนัง หาดใหญ่ | จองกับทัวร์นี้สิ ดีมาก ราคาถูกด้วย | เที่ยวสนุกทัวร์ | 0853840228