ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน : ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ จีโอปาร์ค พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car                                                                                 
08.30 น.     

ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล  อิสระรับประทาน กาแฟ + ขนม   ณ ร้านอาหารที่ท่าเรือ (อิสระ)จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) 

09.30 น.    

นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ

10.30 น.  

ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ

เที่ยง     

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

บ่าย

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำนำท่านชมโลกใต้น้ำ Under Woter World ซึ่งเป็นสถานที่แสดงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ มีทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลที่หาชมได้ยาก สิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่แสดงไว้มีมากกว่า 5,000 ชนิด แสดงไว้ในถังกระจกมากกว่า 100 ถัง ซึ่งมีขนาดต่างๆกันรวมทั้งขนาดยักษ์ที่มีสัตว์น้ำชนิดใหญ่ อาทิเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบธง ปะการะง และเต่าตะนุเขียว และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ยาว 15 เมตร ที่มีถังตั้งเรียงรายให้ชมและรวมทั้งได้ชมสวนใต้น้ำ ซึ่งประกอบด้วยต้นสาหร่าย ต้นไม่ทะเล และปลานานาชนิด เปลือกหอยลักษณะต่างๆ ที่ท่านชมและสนใจยิ่ง 

ค่ำ  

บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก

18.30 น.    
โรงแรมเบลล่าวิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
   
วันที่สอง

ลังกาวี – Geopark Langkawi – ตลาดกัวฮ์                                                                                      

07.00 น.

บริการอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.   

เดินทางสู่เกาะ GEOPARK LANGKAWI  นำท่านชม  EAGLE FEEDDINGโชว์การให้อาหารฝูงนกอินทรีย์ที่บินโฉบเฉี่ยวอย่างน่าตื่นเต้น ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำลังกาวีเดินทางสู่เกาะแวมไพน์ชมถ้ำค้างคาวและถ่ายภาพกับฝูงค้างคาวนานาชนิด กลางเกาะลังกาวี และชมโชว์การให้อาหารของปลานานชนิด
อาทิเช่น ปลากระเบน ปลาเก๋ายักษ์ ปลาเสือ เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร (4)

14.00 น.
นำท่านสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   หลังอาหารค่ำนำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของพญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร (5)นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์
โรงแรมเบลล่าวิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม
ดาตารันลัง (พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง                               
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (6)   สมควรแก่เวลานำคระคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลังพญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ถึงท่าเทียบเรือ  

เที่ยง

อิสระให้ท่านให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)

บ่าย

ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

 

โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค.
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

 

#ทัวร์ลังกาวี อื่นๆ
#เที่ยวเกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน (คลิกโหลดโปรแกรมทัวร์)
จะเที่ยวเป็นกลุ่มเล็ก กรุ๊ปใหญ่ เราก็รับจัดทัวร์ลังกาวีได้ทุกรูปแบบ โดยท่านสามารถเลือกเปรียบเทียบราคาได้ว่า จะให้เรารับส่งที่ท่าเรือตำมะลัง หรือ ให้เราบริการรับส่งจากที่อยู่ของท่าน ในราคาที่เพิ่มค่าเดินทางด้วยรถ หรือ เครื่องบินก็ได้ โปรแกรมทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ท่านจะได้เที่ยวครบทุกที่ของแหล่องท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีที่คนไทยไปเที่ยวกัน