ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน : สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
หาดใหญ่  -  มาเลเซีย  - ยะโฮบารู                                                                                                        
07.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ (อ.หาดใหญ่)
08.00 น.
นำคณะเดินทางสู่  ประเทศมาเลเซีย  ถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์นำคณะผ่านด่าน  ไทย – มาเลเซีย  
(เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร  เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ)
   นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ
ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ยะโฮบารู  ประเทศมาเลเซีย ให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (2)หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเซเลซ่า ยะโฮบารู หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เมอร์ไลอ้อน – ยูนิเวอร์แซล – ถนนออร์ชาร์ด                                                                      
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
08.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต
ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา
กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์
ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง  
สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
 • Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
 • Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
 •  Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
 • Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
 •  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
 •  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
 • Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ
  ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
มื้อเที่ยง
ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวสม)     อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (4)   จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง
อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG
ฯลฯ
โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก  ณ  Selesa Hotel ประเทศมาเลเซีย หรือเทียบเท่า  ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม
ยะโฮบารู – เก็นติ้ง - มาเลเซีย                                                                                                                     
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)
ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไอ้แลนด์   ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตราคาร  (6)
บ่าย
ถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก  เก็นติ้งไฮแลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง ให้ท่านได้   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY ) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า
ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นนำท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาวนัดเวลาเดินชมเก็นติ้ง ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่านอิสระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ตามอัธยาศัย สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่าน
ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ
หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปุเฟ่ต์)  (7)
พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เก็นติ้ง– มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่                                                             
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8)
08.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส) 
กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง
แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่
ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.) จากนั้นนำท่านชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล 
และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมาย
ในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลาง
ทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (9)
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
16.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  อ.หาดใหญ่
18.30 น.
ถึง อ.หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องสิงคโปร์
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- สาธารณรัฐสิงคโปร์

- ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

- ภูมิอากาศสิงคโปร์

- การเมืองการปกครองในสิงคโปร์

- ศาสนาในสิงคโปร์

- การปกครองในสิงคโปร์

- ศาสสนาในสิงคโปร์

- การปกครองของสิงคโปร์

- เศษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

- นโยบายด้านต่างประเศษของสิงคโปร์

- โครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์

- ประชากรของสิงคโปร์

- วัฒนธรรมสิงคโปร์

- ศิลปะของสิงคโปร์

- ด้านกีฬาของสิงคโปร์

- อาหารของสิงคโปร์

- นครทูเดย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนักทะเบียนการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยมีทะเบียนนำเที่ยวเลขที่ 41/00335 สำหรับโปรแกรมที่เราจะเสนอต่อไปนี้มีความพิเศษของโปรแกรมทัวร์เพื่อให้ท่านใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกเราในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย เริ่มจากจังหวัดตรัง 4 วัน 3 คืน ที่จะเดินทางช่วงเดือนมีนาคม ปี 57 ดังนี้
1 โปรแกรมทัวร์นี้เราจัดรถบัสขนาด 40 ที่นั่งกรุ๊ปส่วนตัวให้กับท่านจำนวน 1 คัน มารับส่งที่ จ.ตรัง เลย
2 โปรแกรมทัวร์นี้เรารวมอาหารในรายการนำเที่ยวแล้ว 10 มื้อ
3 ในโปรแกรมทัวร์มีบริการน้ำผลไม้ ผ้าเย็น ลูกอม ขนม น้ำเปล่า วันละ 1 รอบ
4 ในการเดินทางต่อ 1 บัส จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลคือ ไกด์ไทย 1 ท่าน สต๊าฟคนไทย 1 ท่าน ไกด์มาเลเซีย 1 ท่าน คนขับรถ 1 คน
5. มัคคุเทศก์ และทีมสต๊าฟมื้ออาชีพ พูดจาสุภาพ (ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าทิปจากลูกค้าเพิ่ม)
6 ความพิเศษอื่นๆ ท่านสามารถดูได้ในรายการนำเที่ยว
วันแรก
หาดใหญ่ ด่านสะเดา มาเลเซีย ชายแดนยะโฮบารู
03.00 น.
มัคคุเทศก์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา เพื่อเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อ
ค่ำ
แวะ เมืองเก่ามะละกา ถ่ายรูปกับตึกแดง และบรรยากาศของเมืองมะละกาในต้อนเย็น
จากนั้น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
22.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมเซเลซ่าโฮเทล หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
ยะโฮบารู สิงคโปร์ S.E.A. AQUARIUM มาริน่าเบย์แซน การ์เด้นบายเดอร์เบย์     
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.30 น.
นำคณะเดินทางเข้าสู่ ประเทศ สิงคโปร์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
นำคณะชม  S.E.A. AQUARIUM SINGAPORE ท่านจะได้ชมปลานานาชนิด และสัตว์น้ำอีกมากมาย และแวะถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ จากนั้นนำคณะแวะร้านช้อปปิ้งในสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือกซื้อน้ำหอม ของซูวิเนียร์ ของที่ระลึก ได้ (ท่านจะไม่ซื้อก็ได้ ไม่ได้บังคับให้ซื้อ) แต่เราขอเวลาท่านสัก 30 นาทีในการแวะร้านนี้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
จากนั้นนำท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์  มาริน่าเบย์แซนด์ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่นเพื่อเนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้  ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง...หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่าท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 SKY PARK (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD)
16.00 น.
นำคณะชม การ์เด้นบายเดอร์เบย์ ชมสวนที่มีทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ จากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านเที่ยวชมถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พัก
เข้าพัก ณ CHERYLOB  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
วันที่สาม
เมอร์ไล้อ้อน ถนนออร์ชาร์ด เข้ายะโฮบารู พักกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย            
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (6)
นำคณะเดินทางสู่ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์นั้นคือ เมอร์ไลอ้อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปในมุมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ฉากหลังมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ ย่านถนนออชาร์ดโรด ย่านการค้าและสินค้าแบนเนมของสิงคโปร์ จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ ด่านมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย รวมกิจกรรมกับมัคุเทศก์บนรถ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พัก
เข้าพัก ณ CITITELEXPRESS  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
วันที่สี่
กัวลาลัมเปอร์ เมอร์เดก้าสแควร์ พระราชวังอีสตาน่า ด่านสะเดา หาดใหญ่         
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (9)
07.00 น.
นำคณะชมเมืองหลวงของมาเลเซียในยามเช้า ถ่ายรูป ณ ลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย ณ ลานเมอร์เดก้าสแควร์ จากนั้นถ่ายรูกับตึกแฟดที่สูงที่สุดในโลก ณ ตึกปิโตนัส และเดินทางไปยังพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า พระราชวังแห่งใหม่ของพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
ริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
14.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ค่ำ
คณะเดินทางถึงด่านสะเดา (หากห้างดิวตรีฟรีโซลยังไม่ปิด) จะแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของเพิ่มเติม ก่อนเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม       
 • ค่ายานพาหนะรถบัส VIP  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก  3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร10 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋ว SEA AQUARIUM , ค่าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 • ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 • ค่าขนม น้ำหวานแจกวันละ 1 รอบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 25 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- ถนนคนเดินเมืองตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ตรังวันเดย์ทริป

- ทัวร์สตูล ตรัง 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

- ทัวร์ตรัง ลังกาวีจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์ตรัง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล

- ทัวร์หาดใหญ่

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

- วัดชนาธิปเฉลิม

- น้ำตกยาโรย

- ถ้ำลอดปูยู

- เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ

- ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน กระบี่

- ทัวร์เกาะพีพี กระบี่

- ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต กระบี่

- ทัวร์อ่าวท่าเลน กระบี่

- ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี่

- ทัวร์ล่องอ่าวพังงา

- ทัวร์ตรัง กระบี่จากกรุงเทพ 5 วัน 4 คืน

- น้ำตกโตนปลิว สตูล

- น้ำตกวังสายทอง

- คฤหาสน์กูเด็น สตูล

- ตลาดวังประจัน

- ถ้ำภูผาเพชร

- น้ำตกธาราสวรรค์

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- ทัวร์เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 5 วัน 4 คืน

- สระว่ายน้ำโรงแรมพีชฮิลล์
- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- ทัวร์ภูเก็ต เกาะราชาใหญ่

- ทัวร์ภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน

- ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เหมาลำจากภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล
แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะจากเชียงใหม่

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูลจากนครศรีธรรมราช

- ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )
ทัวร์เกาะลังกาวีราคาถูก
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตะรุเตา
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)