ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน ชมความงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ทริปเที่ยวหาดใหญ่ เบตง 3 วัน 2 คืน นี้ท่านจะจองแบบจอยทัวร์ หรือ ใช้โปรแกรมทัวร์เบตงนี้ในการตัดกรุ๊ปไปเพื่อเดินทางส่วนตัวก็ได้ (สอบถามเพิ่มที่เจ้าหน้าที่เที่ยวสนุกทัวร์)

ไฮไลท์ของทริปเบตงนี้ เช่น

-ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ต - หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - ไนท์บาซ่าเบตง

-เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส -ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม

-เบตง – ยะลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี – หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก :: ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ซิตี้ทัวร์เมืองเบตง

08.00 น.

ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยว

จากนั้น จังหวัดปัตตานี วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบตง

ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของไทย สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง

เย็น ไนท์บาซ่าเบตง อิสระช้อปปิ้งและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่สอง Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดสยาม
04.00 น. จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าชำระหน้างาน//สำหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้าชำระเพิ่มหน้างาน)
เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

จากนั้นพาท่านเที่ยวจุดต่างๆ ในเบตง เช่น

สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร

ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนูขึ้นชื่อ ปลานิลสายน้ำไหล,ผัดผักน้ำ
 

จากนั้นพาท่านเที่ยวเบตงต่อ เดินทางสู่

อุโมงค์ปิยะมิตรและเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่

วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพสวยงดงาม

แวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
พักที่ The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่สาม เบตง – เมืองยะลา – ปัตตานี – ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) เมนูติ่มซำ จากนั้นออกเดินทางสู่ ตัวเมืองยะลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
บ่าย

แวะจังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จ

จากนั้นเดินทางสู่หาดใหญ่ แวะ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากและของที่ระลึก

จากนั้น เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ

 

Update แพ็คเกจทัวร์เบตง ที่เหมาะกับการเดินทางของคุณและครอบครัว ( ทัวร์เบตงราคาถูกที่สุดปี2564-2565)

#001

ทัวร์เบตรง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่ ราคาควมครบทุกอย่าง อาหาร 6 มื้อ เดินทางด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

ไฮไลท์ของทริปนี้ O.K. เบตง 3 วัน 2 คืน
- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
- สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
- ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

#002
แพ็คเกจทัวร์เบตรง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่ใหญ่ หรือสนามบิน กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถ
เดินทางได้ทุกวันเมื่อครบ 2 ท่าน ท่องเที่ยวส่วนตัวแบบเจาะลึก

ไฮไลท์ของทริปนี้

- กรุ๊ปเหมาส่วนตัว เที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา - เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, สนามบินเบตง และป้ายใต้สุดสยาม - ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง - พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน - พิเศษ...ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

#003
ทัวร์เบตรง 2 วัน 1 คืน
กรุ๊ปเหมา สำนักงานหรือบริษัทต่างๆที่สนใจ เที่ยวครบรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง อาหาร 3 มื้อ เน้นเมนูท้องถิ่นเบตง

ไฮไลท์ของทริปนี้ O.K. เบตง 2 วัน 1 คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง

 

 

แพ็คเกจทัวร์เบตง ราคาโปรโมชั่น พร้อมแนะนำการจองอย่างละเอียด

1. อยู่กรุงเทพ จองทวร์เบตงง่ายๆ กรุีปส่วนตัว ขนาดเล็กก็ราคาถูกๆ เหมือนทัวร์กรุ๊ปใหญ่ แต่ได้เที่ยวทั่วถึงกว่า ลงสนามบินหาดใหญ่ รถตู้ VIP ของเที่ยวสนุกทัวร์ไปรับได้เลย

2. ลูกค้าอยู่หาดใหญ่อยู่แล้ว แจ้งจุดรับส่งได้เลย ไปทัวร์เบตง ได้ทั่วถึงทุกจุดด้วยรถตู้ VIP เที่ยวสนุกทัวร์

3. ลูกค้าอยู่โซนภาคใต้แจ้งจังหวัดได้เลย ยินดีให้เทียบราคา เพราะเราเน้นขายเบตงเป็นหลักท่านจะได้บริการที่ดี และเที่ยวครบ ในราคาเที่ยวเบตงถูกที่สุด

#0048
ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน สำหรับโปรแกรมครอบครัว ชิวๆ เดินทางเป็นกันเอง อยากทานร้านไหนได้ทาน อยากพักที่ไหนได้พัก รับที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่ก็ได้

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
โทร.0853840228 // 0814155955 LINE ID:: @teawsanooktour
รวมทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานปลานิลน้ำไหล ; แพ็คเกจทัวร์เบตง ยะลา 3 วัน 2 คืน พาเที่ยวเขื่อนบางลาง ชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทานเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดำ)