ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล 2 วัน 1 คืน มนต์ขลังลังกาวี มหัศจรรย์ทะเลแหวกสตูล (สุดสายตากว่า 5 กิโลเมตร)                                                                                       
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
สตูล –  ลังกาวี
06.00 น. 
รอรับท่าน  ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ. สตูล
09.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล  นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
11.00 น.   
ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านเดินทางสู่เกาะ GEOPARK LANGKAWI  นำท่านชม  EAGLE FEEDDING  โชว์การให้อาหารฝูงนกอินทรีย์ ที่บินโฉบเฉี่ยวอย่างน่าตื่นเต้น  ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำลังกาวีเดินทางสู่เกาะแวมไพน์ชมถ้ำค้างคาวและถ่ายภาพกับฝูงค้างคาวนานาชนิด กลางเกาะลังกาวี และชมโชว์การให้อาหารของปลานานชนิด เช่น ปลากระเบน ปลาเก๋ายักษ์ ปลาเสือ เป็นต้น
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร (1)
บ่าย
เดินทางสู่หาดทรายดำชมความมหัศจรรย์ของหาดทรายสีดำหนึ่งเดียวในสตูลนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  ได้เวลานำท่านนำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   หาดทรายดำ  พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
16.30 น.
เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร (2) 
20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้าลังกาวี หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ลังกาวี มหัศจรรย์ทะเลแหวก
06.00 น.
บริการอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)
07.00 น.
นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ   พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท
08.00 น.
ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  ณ.ท่าเทียบเรือ “ ตำมะลัง”
10.00 น.
ถึงท่าเรือตำมะลัง จ. สตูลนำท่านย้อนอดีตสู่ยุค เนอฆารีสโตย ชม พิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการคนแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรือ เคดาห์ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตยเป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต ในขณะนั้น และ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 115 ปีที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จากนั้นออกเดินทางจากตัวเมืองสตูลสู่หมู่บ้านตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวีถีชนบทดั้งเดิมของนครีสโตยหรือปัจจุบันรู้จักกันในนามว่าจังหวัดสตูลหมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาวและบากันเคย ตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมีวัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพเกี่ยวกับประมงหรือวิถีคนเลจนเป็นสมญานามของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล ( SEAFOOD VILLAGE )
11.30 น.
เดินทางถึงหมู่บ้านตันหยงโป นำท่านถ่ายภาพวีถีคนเล ณ กัมปงเนอลายัน  ( FISHER VILLAGE ) กับหมู่บ้านกลางน้ำจุดเริ่มต้นของวิถีคนเลเมืองตูล ณ บ้านหาดทรายยาวจากนั้นนำท่านเดินทางตามเส้นทางถนนรอบเกาะ (SEAVIEW ROAD )ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของท้องทะเลอันดามันในหลายมุมมอง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ในสไตล์ซีฟูดส์ ณ KAMPUNG SATOI DARUSSALAM  (4) ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศอันโด่งดัง แบบบาบีคิวซีฟู๊ด อาทิเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่สดจากทะเล นำมาเผารับประทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด เสริฟพร้อม ข้าวผัดร้อน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล
บ่าย
ออกเดินทางสู่ทริปมหัศจรรย์ ( MIRACLE ISLAND SATUN  )  สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี  พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ  กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่  บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีคนเลดั้งเดิมเกาะสุดท้ายของท้องทะเลอันดามัน ณ เกาะหัวมัน  PULAU UBI     นำท่านล่องเรือสู่เกาะกวาง  PULAU RUSA  สัมผัสความมหัศจรรย์ของหาดหอยร้อยปี ชายหาดที่พัดพาเปลือกหอยเป็นล้านตัว มารวมกันด้วยเวลาเป็นร้อยปี จนกลายมาเป็นหาดหอยมหัศจรรย์แห่งเมืองสตูล และ เกาะนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดกลางเกาะ แบบ 360 องศา ( ANDAMAN PANORAMA VIEW ) และ ด้านหลังเกาะท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ ของหาดหินล้านปี ณ. หาดหินเหล็ก ( IRON BEACH  )
แร่เหล็กที่เกิดขึ้นในหินตามธรรมชาติ มีอายุนับล้านปีด้วยกระแสคลื่นที่ซัดสาดกัดเซาะก้อนหินจนแตก และเปิดเผยแร่เหล็กธรรมชาติออกมาจนได้รับการขนานนามในหมู่เกาะเหล่านี้ว่า   ดินแดนมหัศจรรย์เมืองสตูล  (MIRACLE ISLAND SATUN  ) ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ  หาดมังกร  ( DRAGON BEACH )  นำท่านเดินบนหลังมังกร ชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์ ดุจดั่งท่านเดินอยู่
กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจากเกาะหัวมัน PULAU UBI ปูเลาอูบีซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกรสู่เกาะสาม PULAU TIGA เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของทะเลแหวกเมืองสตูลที่ยาวที่สุดในโลก
16.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านตันหยงโปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน อาทิเช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู๊ดสำเร็จรูป เป็นต้น หลังจากนั้น เดินทางสู่ตัวเมืองสตูล
17.30 น.
เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเรือสปีดโบ้ทนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พักระดับ 3  ดาว   1  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (4 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชี
ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง (อาหารว่าง)
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  + Staff
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )