ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

มนต์เสน่ห์เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ราวี 3 วัน 2 คืน                                                                                                                                                  
กำหนดการเดินทาง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม                                                                                                                                                
วันแรก
ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.
รอรับท่านณ เทียบเรือปากบาราโดยเจ้าหน้าที่ เที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับ
11.00 น.
นำท่านลงเรือนำเที่ยวเพื่อเดินทางสู่เกาะตะรุเตา เพลิดเพลินกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่และทะเลสีคราม ฝูงปลาแหวกว่ายไปมา
11.30 น.
ถึงเกาะตะรุเตานำท่านเที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด  และฟังเรื่องราวอันโด่งดังใประวัติศาสตร์  เกาะตะรุเตาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอด มรดกแห่งอาเซี่ยน  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางชมความแปลกของ “เกาะไข่” ปติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงบนเรืออาหารกล่อง
บ่าย
ถึงเกาะหลีเป๊ะนำท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะ จัดเก็บสัมภาระนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเล  ชมความเป็นอยู่ของชาวเล  เล่นน้ำบริเวณชายหาด   สัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง  กลางทะเลอันดามัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารค่ำพักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี -  เกาะหินงาม - เกาะอาดัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำท่านลงเรือเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติของทะเลอันดามันใต้และดำน้ำชมปะการังหลากสี ร่องน้ำจาบัง”ท่านจะได้เห็นความสวยงามของปะการัง 7 สี ณ ที่นี่ที่เดียว  ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ “เกาะหินงาม” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ UNSEEN IN THAILAND และเป็นหาดหินอาถรรพ์ ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา  พร้อมดำน้ำชมปะการัง
11.30 น.
นำท่านล่องเรือสู่  เกาะราวี”  บริการอาหารเที่ยง  (อาหารกล่อง)  บนเกาะราวี
13.30 น.
นำท่านดำน้ำชมปะการังเขากวาง  ฝูงปลาสวยงามที่แหวกว่ายไปมา คอยต้อนรับท่านยามท่านมาเยือนให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะราวี
15.00 น.
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ “เกาะอาดัง  เล่นน้ำบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด 
16.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท   หลังอาหารค่ำให้ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารเช้าอิสระกับการพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ
08.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน
11.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบาราเดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตราค่าบริกา
ค่าเรือสปีดโบ้ทนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (6 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ
ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง (อาหารว่าง)
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  + Staff
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )