ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
วันแรก หาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ CITY TOUR-ช้อปปิ้งสินค้า KLCC SURIA
06.00
รับคณะ ณ อำเภอหาดใหญ นำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เที่ยง
15.00
รับประทานอาหารเที่ยง (1)
เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่าน ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิโตรนัส(Twin TOWER) ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอย K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราชเมื่อปี 1957 ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งเป็นศิลปะผสมระหว่างอังกฤษกับฮินดูปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาล สูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch ชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรสินค้า KLCC SURIA ใต้ตึก TWIN TOWER ซึ่งมีสินค้า อัพเดทและเบรนด์เนม จำนวนมากมายแทบทุกชั้น และสินค้าอินเทรนต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ(2)หลังจากนั้นเข้าพักที่ CITY TELL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่ ปุตตราจาย่า -เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์
เช้า
08.00
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางยัง สู่ เมืองใหม่ ปุตตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองที่รวบรวมสถานที่ราชการต่างๆไว้ที่เดียวกันด้วยจุดประสงค์ที่ว่า เวลาที่คนมาติดต่อทำเรื่องกับหน่อยงานราชการจะได้เสร็จภายในวันเดียว ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งสร้างได้อย่างสวยงามตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบ และทำเนียบรัฐบาล
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง(4) นำท่านสู่ มหานครเมืองในหมอก เก็นติ้ง ถึงสถานีกระเช้า SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลกข้ามภูเขากว่า 20 ลูก ด้วยเส้นทางจากสถานีกระเช้าถึงบนเก็นติ้ง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกของทวีปเอเชีย ในบรรยากาศสบายๆและจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ถึงเก็นติ้ง สนุกกับ ดินแดนแห่งความบันเทิงและเมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง เช่น ชู๊ต, รถไฟเหาะ,ไวกิ้ง, แมงมุม, โกคาร์ท, สโนเวิร์ด, บ้านผีสิง, โบว์ลิ่ง, ภาพยนตร์, โชว์มายากลระดับโลก, BELIVE IT OR NOT ฯลฯ ( ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆทุกประเภท ) หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าต่างต่างตามร้านค้าชั้นนำก็มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น เสื้อผ้า, ร้องเท้า,กระเป๋า,นาฬิกา,ของกิ๊บเก๋ ของที่ระลึกฯลฯ หรือท่านจะหาความรื่นรมย์ก็มีร้านดื่มดีๆบนบรรยากาศแบบเวนิสตะวันออกกับเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเสี่ยงโชคใน คาสิโนเก็นติ้ง เช่น รูเล็ต, เบล็คเจ็ค, คาสิโนวอร์, สล็อต ฯลฯ อิสระอาหารค่ำ
20.00
หลังสนุกกับความบันเทิง นำท่านลงจากเก็นติ้ง กลับยังที่พัก CITY TELL HOTEL
วันที่สาม
  ปีนังเมืองมรดกโลก ชมป้อมปราการ คอร์นคอนเวลลิส วัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) - วัดพม่า - ช้อปปิ้ง DUTY FREE – หาดใหญ่
07.00
08.00
บริการอาหารเช้า(5)
นำท่านยังเกาะปีนัง เมืองมรดกโลก โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ใช้  ข้ามสะพานที่มีความยาว 13.5 กิโลเมตร ระหว่างเดินทางชมเมืองจอร์จทาวน์ (Georgetown) สัมผัสสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์นคอนเวลลิส Fort Cornwellis )ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church จากนั้นนำท่านชมและมนัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 15 เมตร วัดแห่งนี้มีชื่อไทยว่า(วัดไชยมังคลราม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระนามให้เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนเปียังเมื่อ พ.ศ.2525 ชมวัดพม่า ศิลปะอันสวยงามแบบมัณฑเลย์ภายในประดับด้วยรูปวาดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงตรัสรู้ไว้อย่างสวยงาม 
12.00 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6)
18.00 ถึงด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้ง DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีเช่น เหล้า,บุหรี่,นาฬิกา,กาแฟ,ชา,ขนมฯลฯ ก่อนกลับหาดใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ ด่านนอก ผ่านพิธีการผ่านแดน
19.00
นำท่านเดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ   
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308 เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )