ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน : น่าร้อนนี้ที่ปักษ์ใต้ อันดามัน ท่องทะเลตรัง เที่ยวทะเลกระบี่ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะม้า ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – ตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
17.00 น.        
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดเก็บสัมภาระให้กับทุกท่าน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ช 2 ชั้น 8 ล้อ หรือ รถตู้  VIP
ค่ำ
บริการอาหารค่ำแบบกล่อง พร้อมน้ำผลไม้ (1) พักผ่อนบนรถ
 
วันที่สอง
ตรัง - ถ้ำมรกต (Unseen )– เกาะกระดาน – เกาะไหง - เกาะม้า                                        
เช้า
ให้คณะแวะ ปั๊ม ปตท. ทำภาระกิจส่วนตัว หลังจากนั้น บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเรือนไทยติ่มซ่ำ (2) (รับประทานอาหารเช้าแบบต้นตำหรับของชาวตรัง)
เที่ยง
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  ท่าเทียบเรือปากเมง  เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ “ถ้ำมรกต” ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้  ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล
11.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน  เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก  ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (3) บริเวณหาดเกาะกระดาน  (ปุฟเฟ่ร์)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เกาะไหง ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่ เกาะม้า  เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลหลายชนิด  ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายัง คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง  
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ http://www.thumrin.com/ หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (4)  ณ  ร้านอาหารบ้านสวนสุดาพร จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(ใกล้โรงแรม ธรรมรินทร์ มีถนนคนเดินทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
วันที่สาม
ตรัง – กระบี่  – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ                                                                                                      
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่  เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี  (ท่าเรือส่วนตัว)
09.00 น.
ลงเรือ Speed Boat  ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ จากนั้นนำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
เที่ยง
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (6) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน 
จากนั้นนำท่านเข่สู่ที่พัก ณ Krabi Success Beach Resort (อยู่อ่าวนาง) หรือเทียบเท่า บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (7) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
วัดถ้ำเสือ - สระมรกต- น้ำตกร้อน – สุราษฯ                  
เช้า
บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์
และกราบสักการะเจ้า แม่กวนอิม , ศาลาหลวงปู่ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน   ณ  ร้านอาหารก้อยกุลากาสัย (9)
บ่าย
ถึง  สระมรกต Unseen in Thailand  ชมสระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัยนำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand  สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)  สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่กลับ กทม. ระหว่างทางให้ท่าอิสระแวะซื้อของฝากจากกระบี่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง (10) จังหวัดสุราษฯ  จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (พักผ่อนบนรถ)
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ                                                                                                                             
05.00 น.     
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ตรัง กระบี่จากกรุงเทพ 5 วัน 4 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน