ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี เที่ยวเก็นติ้ง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งจุใจที่ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน                                                                                                                                                  
กำหนดการเดินทาง ออกทุกวันพฤหัสบดี – วันเสาร์ ( 3 วัน 2 คืน)                                                                                                                                             
วันแรก
สนามบินสุราษฯ – มาเลเซีย –  เก็นติ้ง - สวนสนุก – คาสิโน                          (--,--,D) 
09.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ (สนามบินสุราษฯ) (กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน) มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และ Driver Guide จะรอต้อนรับท่านที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
11.35 น.
คณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK1809
14.10 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินบินกัวลาลัมเปอร์  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า ศูนย์รวมราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (1)
พัก
จากนั้นท่านที่ต้องการจะเล่นเครื่องเล่นในร่มต่อก็สามารถเล่นได้ (เครื่องเล่นจะทยอยปิดประมาณ 4 ทุ่มไทย) พัก ณ โรงแรมเฟิสเวิล ( First World Hotel )    (มีห้องมากถึง 6,300 ห้อง) หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –  ตึกปิโตนัส – เมอร์เดก้า  - ซิตี้ทัวร์        (B,L,D)                                                                                                              
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำคณะลงจากเก็นติ้ง โดยการนั่งกระเช้า ชมวิวอีกครั้ง ในบรรยกาศกลางสายหมอก (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
จากนั้นนำคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม นำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
ให้ท่านได้มีเวลา ช๊อปปิ้ง ณ ห้างซูเรีย ห้างดังของประเทศมาเลเซีย มีสินค้าแบนเนมมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรมปุตรีปาร์คหรือ เทียบเท่า
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – สนามบิน – สุราษฯ       (B,--,--)
06.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรณีรับประทานอาหารเช้าไม่ทัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอาหารกล่องให้คณะ)
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
10.35 น.
(เวลามาเลเซีย) คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุราษฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK1808
11.05 น.
(เวลาไทย)  คณะเดินทางถึงสนามบินสุราษฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน