ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต : สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน ไชน่าทาว์น ถนนออชาร์ด

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ภูเก็ต -  สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์ ล่องเรือ บั๊มโบ๊ท                                                                                                   
07.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต สายการเจสตาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ

09.45 น.

เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar Airways 3K 534

12.30 น.

เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรถโค้ชรอรับคณะท่านเดินทางสู่จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องอิจฉา

13.20 น.     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรแลนด์ (ต้นตำรับปูผัดผงกระหรี่) Roland Restaurant
จากนั้นผ่านชม อาคารรัฐสภา Parliament House ออกแบบและ สร้างขึ้นโดยจอร์จ โคลแมน สมัยยุคล่าอาณานิคมในปี 1827  และเป็นอาคารของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ในอดีตที่นี่เป็นที่ตั้งของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของสิงคโปร์ ปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่นและมีเสน่ห์ เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การฉายฟิล์ม การแสดงตลก และโรงหนังที่ทันสมัยของชาวสิงคโปร์และนักศิลปะระดับโลก เมื่อท่านเดินไปตามระเบียงแห่งกาลเวลา (Corridors of Time) ท่านจะพบกับการแสดงภาพชีวิต และเวลาในอดีตของอาคารแห่งนี้ และบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ไม่ควรพลาดภายในอันสง่างามของอาคารอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่นี่มีรูปปั้นช้างที่ทำจากบรอนซ์เป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ถ่ายภาพ สัญลักษณ์ของเกาะสิงคโปร์ Merlion หรือ สิงโตทะเล ถูกออกแบบขึ้นในปี1964 โดยนายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ (Mr Fraser Brunner) ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แวนคลีฟ (Van Kleef Aquarium) หัวเป็นสิงโตหมายถึงสิงโตที่เจ้าชายซางนิลา อุตามะพบตอนที่ท่านเจอเกาะสิงคโปร์ใน ค.ศ. 11 ตามที่บันทึกไว้ใน บันทึกของชาวมาเลย์ (Malay Annals) หางปลาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบราณชื่อ เทมาเซ็ค (Temasek) เป็น ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า"ทะเล" ซึ่งสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันก่อนที่เจ้าชายนิลาจะตั้งชื่อให้ว่า "สิงคปุระ" ที่เป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าเมือง(ปุระ) แห่งสิงโต(สิงค์) และยังหมายถึงจุดเริ่มต้น อันต่ำต้อยของสิงคโปร์ที่ในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
นำคณะท่าน ล่องเรือ Bumboat ณ ท่าเรือคลาร์ก ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก AQUEE LABENDER HOTEL    หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – น้ำพุดนตรี                                                                                                                  
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ อิสระเพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 (เล่นกี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)
1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสงสี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม                
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง

มื้อเที่ยง

ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวสม)     อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Mega Tian Restaurant
นำท่านชมการแสดง น้ำพุดนตรี Song of the Sea เป็นการแสดงแสง สี เสียง อย่างอลังการที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก AQUEE LABENDER HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม
วัดพระเขี้ยวแก้ว  – ข้อปปิ้ง – ภูเก็ต                                                                                                                                                   
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)
ช่วงเช้า

จากนั้นร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กิโลกรัม ชื่นชมความงดงามของงานไม้แกะสลักจากพระพุทธรูปและตัวอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน  ณ บริเวณไชน่าทาวน์  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบุญทองกี่ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย
อิสระต่อก้บการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย บนถนนออชาร์ด อาทิเช่น Gucci, Valentino, P.O.A, Versace

16.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปุเฟ่ต์)  (7)
พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า

20.40 น.
เหิรฟ้า สู่ภูเก็ต โดยสายการบิน Jetstar Airways 3K 537
21.25 น.
เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ....                                                           
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน 2คืน ตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องสิงคโปร์
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์