ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืนบิน ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซนด์ เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์– Marina Bay Sands Casino                
09.00 น.

คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

11.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเมียรมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M335

14.15 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชมเมืองที่ไม่หยุดนิ่งและอุดมไปด้วยสีสันและการผสมผสานอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
พาคณะเข้าเยี่ยมชม Marina Bay Sands Casino ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นบ่อนคาสิโนระดับโลกแห่งที่ 2 ของเกาะสิงคโปร์ ภายในยังมีแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม และ ชมบรรยากาศภายในซึ่งตกแต่งได้
อย่างงดงามบนยอดตึกซึ่งออกแบบเป็นรูปเรือ พร้อม ชมวิว อ่าวมารีน่า เบย์และตัวเมืองสิงคโปร์ได้อย่างชัดเจน ใกล้กับโรงแรมเป็ นชิงช้าสวรรค์ยักษ์สิงคโปร์ ฟลายเออร์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษให้คณะได้ลิ้มรสข้าวมันไก่สูตรต้นตำหรับ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ จากนั้น
เข้าสู่ที่พัก พักที่ WINDSOR HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   
วันที่สอง
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) นำคณะเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ได้ถูกเนรมิตขึ้นใน รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า อภิมหาโครงการมูลค่า 1.58 แสนล้านบาท ซึ่งภายในมีแอทแร็กชั่นและ
เครื่องเล่นทั้งหมด 24 ชนิด โดยมีเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสวนสนุกแห่งนี้ถึง 18 ชนิดด้วยกันเช่น Battlestar Galactice, Shrek, Far Far Away Castle ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ตระการตาไปกับฉาก
จำลองภาพยนตร์เรื่องดังต่างๆ เช่น Waterworld, Jurassic Park พร้อมซื้อหาสินค้าของที่ระลึกนานาชนิดที่ ถนนสายฮอลลีวู้ด BATTLESTAR GALACTICT tm: รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับ
MADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE tm: เครื่องเล่นจากภาพยนตร์ ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเรื่อง"มาดากัสการ์" เครื่องแรกของโลก จากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น, ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของ
โลก , จูราสิคพาร์คราปิ คแอดเวนเจอร์ การผจญภัยกลางสายน้ำ เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์ ตื่นเต้นกับรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็วสูง ที่จะพานักท่องเที่ยวหลบลูกไฟ แมลงปีกแข็ง และกองทัพมัมมี่ท่ามกลาง
ความมืดมิด ให้ท่านได้เลือกเดินเล่นถนนคนเดินแห่งความบันเทิงที่ Fastive Walk เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย หรือจะเลือกเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
Festive Hotel เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะไพบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการ
แสดงของกลุ่มสาวป๊ อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ และลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ (ต้องใช้หนังสือเดินทางในการเข้าชม
และ ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าภายในคาสิโน) บริเวณภายใน Festive Walk ยังมีร้านค้าขายของกิน และ ของที่ระลึกมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินไม่รู้จบอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรอำลาเกาะเซ็นโตซ่า เดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ WINDSOR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม

เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ - สักการะพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ํ
สิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก
ด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียนนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ เดินทางสู่ วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บน
ใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนาและชมพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกเพื่อเป็นของฝากย่านไชน่าทาวน์ ท่านอิสระกับ การช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังและเป็นที่
รู้จักของนักช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น โรบินสัน, เซ็นเตอร์พอยท์, ออร์ชาร์ดพลาซ่า, ลักกี้พลาซ่า, Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya และหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือก
ซื้อ อาทิ Bossini, G2000, Giordano, Baleno, หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี เพื่อเดินทางกลับ

15.15 น.

ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336

16.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR