ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ : สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล น้ำพุดนตรี เมอร์ไลอ้อน ไชน่าทาว์ ออชาร์ด Singapore Flyer 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
หาดใหญ่  -  สิงคโปร์ – Sim Lim Square – Singapore Flyer                              
11.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ณ  สนามบินหาดใหญ่ 

13.35 น.

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์   โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เที่ยวบินที่  TR2133

16.05 น.

เดินทางถึง  สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนาและการสร้างเมืองให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์อันสวยงามและความสะอาดสะอ้านของถนนหนทาง จากนั้นนำท่านชมย่าน Sim Lim Square นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน พร้อมชมวัดแขกศรีกฤษณะที่สวยงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวสิงคโปร์ พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดๆ มากมาย  สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการของเครื่องเล่นแห่งใหม่ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย SINGAPOREFLYER  ( รวมค่าบัตร)   ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาวิว 360 องศาของสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่า เบย์ (Marina Bay) จากความสูง165 เมตรท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของประเทศสิงค์โปร์ อาทิแม่น้ำสิงต์โปร์ เมอรไลออน BUSINESSCENTER เกาะเซนโตซ่า อีกทั้งในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ไกลถึงประเทศอินโดนีเซีย 

ค่ำ 

บริการอาหาร  ณ  ภัตตราคาร  (1)   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
เข้าพัก ณ  WIN SOR HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

   
วันที่สอง

สิงคโปร์ -  Universal Studio  - น้ำพุดนตรี

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (2)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่  สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น

  • Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
  • Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
  •  Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
  • Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
  •  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
  •  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
  • Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก 
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างต่อเนื่องบ่าย

บ่าย

ให้ท่านสนุกต่อกับเครื่องเล่นมากมายของยูนิเวอร์แซล ต่อ(แนะนำต้องใช้เวลาในยูนิเวอร์แซลให้เต็ม 1วัน ถึงจะคุ้ม)

ค่ำ
บริการอาหาร  ณ  ภัตตราคาร  (3)   
18.30 น.

ทุกท่านพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ   เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ  เข้าชม  น้ำพุดนตรี  น้ำพุเต้นระบำ ที่ใช้ระบบสเปเชียลเอ๊ฟแฟ๊คแห่งเดียวในโลก  หลังจากการแสดงจบนำท่านเข้าสู่ที่พัก
เข้าพัก ณ  WIN SOR HOTEL(ระดับ 3 ดาว)  หรือเทียบเท่า

   
วันที่สาม

สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – สวนนกจูรง - China Town  – ถนนออชาร์ด     

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (4)    จากนั้นนำท่านผ่านชมเมืองชมสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนานเล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนกJURONG BIRD PARKที่มีพื้นที่กว่า 20เอเคอร์เป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนกมากกว่า 5,000ชนิด ตื่นตากับ Penguin Paradeที่นกเพนกวินมากมายอาศัยอยู่ และเล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ เหมือนกับขั้วโลกใต้อีกทั้ง Southeast AsiaBird Aviary ชมฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ฝูงนกพีรีแกน นับร้อยเพลิดเพลินกับการแสดงของ เหยี่ยวและนกอินทรีย์ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกกลางคืน ซึ่งแฝงกายอยู่ในความมืด

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตราคาร  (5)                              

บ่าย

จากนั้น ผ่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน ChinaTown  ต่อด้วยให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง
อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง

ค่ำ

บริการอาหาร  ณ  ภัตตราคาร  (6)   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
เข้าพัก ณ  WIN SOR HOTEL (ระดับ 3 ดาว)  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่
สิงคโปร์ – หาดใหญ่  
07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (7) (จากนั้นอิสระ พักผ่อน หรือเลือกซื้อของหน้าโรงแรม  จัดของลงกระเป๋า)

09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร์  (ชางกี)
12.35 น.
ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์   เที่ยวบินที่ TR2132
13.05 น.
ถึงสนามหาดใหญ่   พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4วัน 3 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน
ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน
ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน