ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน : ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์ ซิตี้ทัวร์ เมอร์ไลอ้อน ถนนออร์ชาร์ด ไชน่าทาวน์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน-น้ำพุฮวงจุ้ย-ไชน่าทาวน์-นมัสการพระเขี้ยวแก้ว-มารีน่า เบย์ แซนด์                           
--------น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก แถว D สายการบิน TIGER AIRWAYS(TR) หรือ แถว E สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

--------น.

นำท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่FD3503 1040-1405 หรือ TR2103 0905-1230

--------น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนาและการสร้างเมืองใหม่ให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ท่าสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่าซึ่งมีทัศนีภาพที่สวยงามมากๆ การที่ MERLION นี้ ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือ สิงคโปร์ในปัจจุปัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะได้ถ่ายภาพกับ โรงละครเอสพลาเนด ที่มีลักษณะลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านชมน้ ำพุแห่ความมั่งคั่ง “ FOUNTAIL OF WEALTH ” น้ำพุฮวงจุ้ย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพ่นน้ำได้สูงถึง 30 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้น
สักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ชมความงดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักด์ิในศาสนาฮินดูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านสู่ “ มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ไฮไลท์สำคัญ อยู่ที่ THE SAND SKY PARK ซึ่งอยู่บนชั้นที่ 57 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้งสามของมารีน่าเบย์ แซนด์ จัดเป็นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ไม้ประดับ ( หากต้องการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม SGD20 ต่อท่าน) นอกจากนี้ยังมี
“มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับโลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังได้อย่างจุใจ

ค่ำ   

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก QUALITY HOTEL SINGAPORE: Address 201 Balestier Rd, Singapore

 
วันที่สอง
สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นแห่งแรก และ แห่งเดียวในภูมิภาคที่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนต์จากฮอลลีวู๊ด ด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีมากถึง 24 จุด ซึ่งมีถึง 18 จุดที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆสวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง
กัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20 เฮดเตอร์ (ประมาณ 125 ไร่)จุดท่องเที่ยวสำคัญ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 BATTLESTAR GALACTICT tm: รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก
 MADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE tm: เครื่องเล่นจากภาพยนตร์ ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเรื่อง“มาดากัสการ์” เครื่องแรกของโลก จากดริมเวิร์คอานิเมชั่น
 ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก
 จูราสสิคพาร์คราปิ ดแอดเวนเจอร์ การผจญภัยกลางสายน้ำ เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์
 รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็วสูง ที่จะพานักท่องเที่ยวหลบลูกไฟ แมลงปี กแข็งและกองทัพมัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด
 เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 และ เทรเชอร์ฮันเตอร์ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้น เร้าใจ
 เมืองไซไฟ จะมีอยู่ที่ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์เท่านั้น-แห่งแรกในสิงคโปร์ สัมผัสกับมหานครแห่งความมีชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยความสะดวกสบายสมัยใหม่ พบกับเครื่องเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพื่อวัดความกล้าขณะถูกหมุนควงสว่านอย่างบ้าคลั่งบนเครื่องเล่นที่หมุนส่ายไปมา
 ฮอลลีวู้ด พบกับแพนเทจฮอลลีวู้ดเธียเตอร์ แหล่งรวบรวมความบันเทิงสไตล์บรอดเวย์ที่ดีที่สุด เหลียวมองเหล่าดาราพร้อมเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและร้านค้าหลากหลายคอนเซ็ป
 ความสนุกจบลงที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริเวณบันเทิง ได้ที่ FestiveWalk เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมมากมาย ให้ท่าน
 ตื่นตาไปกับการแสดงโชว์ ทะเลสาบแห่งความฝัน (Lake of dream) การแสดงสายน้ำประกอบเสียงเพลงท่วงทำนองเร้าใจด้วเทคนิคเลเซอร์ล้ำสมัยเพื่อสร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ

เที่ยง

อาหารกลางวัน และอาหารเย็นรับประทานในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (อิสระ)

ค่ำ
เข้าพกั QUALITY HOTEL SINGAPORE: Address 201 Balestier Rd, Singapore
TEL: (65) 6355 9988 Website: www.gualityhotel.com.sg

 

วันที่สาม

สิงคโปร์-อิสระช้อปปิ้ง-กลับกรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
อิสระช้อปปิงยานถนนออร์ชาร์ดอันโดงดัง กบการเลือก้ ่ ั่ ซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นห้าง CENTER POINT,
ORCHARD CENTER, LUCKY PLAZA. CK TUNG, OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดังต่างๆ จนได้เวลาอัน
สมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง
อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ
----------น.

เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3506 (2040-2205) หรือ TR2108 (1800-1925)

--------- น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR