ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ : เที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน ถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก
สนามบินชางกี - ไชน่าทาวน์ – ซิตี้ทัวร์ – ออร์ชาร์ด          
10.30 น.      

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบสนามบินกระบี่ จากนั้นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

11.35 น.      

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์   โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ TR2183

14.10 น.      

ถึงสนามบินชางกี่ ประเทศสิงคโปร์

15.00 น.   

นำท่านสู่ย่านไช่น่าทาว์น (CHINA TOWN) นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นสักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและอาหารคาวหวานมากมายหลายชนิดในย่านไชน่าทาวน์ ต่อด้วยเที่ยวชมห้างมุตตาฟาร์ ห้างที่เป็นหัวใจของสินค้าจากหลากหลายประเทศในโลก ต่อด้วยย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนน “ออร์ชาร์ดโร้ด” ศูนย์รวมสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้ พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ด    ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก ร้านอาหารและภัตตาคารมากมาย

18.00 น.

บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร (1)   ได้เวลาพอสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เข้าพัก ณ  โรงแรม WINSOR HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่สอง
เมอร์ไลท์ออน – ยูนิเวอร์แซล - น้ำพุดนตรี 
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น     
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    

นำท่านเดินทางต่อ สู่ ประเทศสิงคโปร์ ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านผ่านชมเมืองชมสนามปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ µThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครµเอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์  ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง จากนั้นเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า นำท่านเข้าสู่ คาสิโน µCasinoResort world เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงามอลังการกับคาสิโนเปิดใหม่ พร้อมทั้งให้ท่านเพลิดเพลินกับร้านค้าแบรนด์เนมมากมายเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORDTOWER  เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา มากมาย  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น

  • Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
  • Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
  •  Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างต่อเนื่องบ่าย

  • Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
  •  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
  •  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
  • Zone Ancient Egypt รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
16.30 น.

ทุกท่านพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ เพื่อทานอาหารเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (3) หลังจากนั้นเตรียมพร้อมสำหรับ  เข้าชม  น้ำพุดนตรี  น้ำพุเต้นระบำ ที่ใช้ระบบสเปเชียลเอ๊ฟแฟ๊คแห่งเดียวในโลก  หลังจากการแสดงจบนำท่านเข้าสู่ที่พัก เข้าพัก ณ  โรงแรม WINSOR HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม

สนามบินชางกี – สนามบินกระบี่  

06.00 น.    

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.25 น.     
คณะออกเดินทางจาก สนามบินชางกี สิงคโปร์ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ TR2182
11.00 น.    
คณะเดินทางถึง สนามบินกระบี่ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน