ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน :เกาะตะรุเตา เกาหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หมู่เกาะอาดัง-ราวี

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ปากบารา –เกาะตะรุเตา -เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ    
10.30 น.

พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ ปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ

11.00 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ  โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างทางแวะ เกาะตะรุเตา  
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน  (1)  จาดนั้นนำท่านเดินทางชมความงดงามทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันดามันใต้ณ..ผาโต๊ะบู เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ พันเตมะละกา สู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

16.30 น.

ถึงเกาะหลีเป๊ะ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ..รีสอร์ทที่พัก  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะดง–เกาะหินซ้อน - หาดทรายขาว   
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (3)  ณ..รีสอร์ทที่พัก   จากนั้นนำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น  และความประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน  และเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (4)  ณ..ชายหาด                    
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบัง  สมควรแกเวลานำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก  ณ..เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.
บริการอาหารเย็น  (5) ณ..รีสอร์ทที่พัก  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา     
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (6)  จากนั้นเตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบาราโดยเรือโดยสารประจำทาง

12.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  โดยสวัสดิภาพ
   
สนใจท่องเที่ยวสตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

 

 

 

 

- นครทูเดย์