ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง-ราวี 2 วัน 1 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ  
10.30 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือ ปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ

11.00 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ  โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างทางแวะ เกาะตะรุเตา
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  (1)  จาดนั้นนำท่านเดินทางชมความงดงามทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันดามันใต้ณ..ผาโต๊ะบู เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ พันเตมะละกา สู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) บนเรือ (แบบบุฟเฟ่ต์)

16.30 น.
ถึงเกาะหลีเป๊ะ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น.

บริการอาหารค่ำ  (2) ณ..รีสอร์ทที่พัก  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง
เกาะหลีเป็ะ – เกาะหินงาม- ร่องน้ำจาบัง-หาดทรายขาว-เกาะราวี                                               
เช้า
บริการอาหารเช้า (3)  ณ..รีสอร์ทที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทาง ท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ..หาดทรายขาว-ราวี  จากนั้นชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบัง  และสัมผัสความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม  ณ..เกาะหินงาม                             
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ (4)  พร้อมเดินทางกลับสู่รีสอร์ทที่พัก
13.00 น.
ถึงรีสอร์ทที่พัก  และเตรียมตัวเดินทางกลับ
14.00 น.

อำลาหมเกาะู่อาดัง – ราว  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

17.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ
   
สนใจท่องเที่ยวสตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

 

- นครทูเดย์