ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เกาะลังกาวี หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน : เปิดตำนานมนต์ขลัง พระนางเลือดขาว สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดกัวฮ์ สนุกับหาดใหญ่ไอซ์โดม

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
หาดใหญ่ - ท่าเรือตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car                                                                                                                                                                                                                     
08.05 น.        
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  จุดนัดพบสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
09.20 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) 
09.30 น.  
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจาก ทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเข้าชม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ตลาดกัวฮ์ – Under Water World - ดาตารันลัง– ท่าเทียบเรือตำมะลัง                                                                                                   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (3)   จากนั้น นำท่านชมโลกใต้น้ำ Under Woter World ซึ่งเป็นสถานที่แสดงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ มีทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลที่หาชมได้ยาก สิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่แสดงไว้มีมากกว่า 5,000 ชนิด แสดงไว้ในถังกระจกมากกว่า 100 ถัง ซึ่งมีขนาดต่างๆกันรวมทั้งขนาดยักษ์ที่มีสัตว์น้ำชนิดใหญ่ อาทิเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบธง ปะการะง และเต่าตะนุเขียว และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ยาว 15 เมตร ที่มีถังตั้งเรียงรายให้ชมและรวมทั้งได้ชมสวนใต้น้ำ ซึ่งประกอบด้วยต้นสาหร่าย ต้นไม่ทะเล และปลานานาชนิด เปลือกหอยลักษณะต่างๆ ที่ท่านชมและสนใจยิ่ง 
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลังพญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้

14.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
15.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่
ค่ำ
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมวีแอล หาดใหญ่
ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ (โรงแรมอยู่ใกล้ ตลาดกิมหยง)
วันที่สาม
หาดใหญ่ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หาดใหญ่ไอซ์โดม ตลาดกิมหยง                  
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (5)   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เขาคอหงส์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าเขาคอหงษ์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมบรรยากาศของเมืองสงขลาที่สวยงาม พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ด้านบนยอดเขา  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ไอซ์โดม นำท่านชมประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลัก แห่งเดียวในประเทศไทย โดยช่างฝีมือระดับโลก จากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความเย็นอุณหภูมิติดลบ 15 องศาเซลเซียส  ซึ่ง บริเวณด้านใน Ice Dome เป็นประติมากรรมน้ำแข็ง แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ได้สวยงามมาก บวกกับไฟหลากหลายสีที่เปิดควบคู่ไปกับน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งมีมิติสวยงามมาก  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อ
เที่ยง
ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข เพื่อซื้อของฝากฝากคนที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ขนม ผลไม่ เสื้อผ้า ฯลฯ  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ชุมพร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เกาะลังกาวี หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบทุกที่บนเกาะลังกาวี พร้อมอาหารทุกมื้อ รับจัดทัวร์ลังกาวี แบบกรุ๊ปเหมาทั้งกรุ๊ปเล็ก และกรุ๊ปขนาดใหญ่
ท่านสามารถเริ่มจากท่าเรือตำมะลัง หรือ หาดใหญ่ ก็ได้ เราให้บริการได้ครบทุกรูปแบบ ( โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกที่นี่ )