ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน : เที่ยว 4 เกาะทะเลตรัง   เกาะมุก  ถ้ำมรกต  เกาะกระดาน  เกาะเชือก  เกาะม้า  ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ เกาะไก่ เกาะปอด๊ะ ทะเลแหวก

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ถ้ำมรกต (Unseen )– เกาะกระดาน – เกาะเชือก - เกาะม้า                                                                                                                                                   
08.30 น.             

คณะถึงเมืองตรัง  เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้กานต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  
ท่าเทียบเรือปากเมง  เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ ถ้ำมรกต ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้  ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล

11.00 น..      

นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน  เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก  ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (1) บริเวณหาดเกาะกระดาน  (ปุฟเฟ่ร์)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่ เกาะม้า  เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลหลายชนิด  ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายัง คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง  
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ http://www.thumrin.com/
หรือโรงแรมเรือรัษฎา / โรงแรมวัฒนาพาร์ค http://www.wattanaparkhotel.com

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (2)  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
      
 
วันที่สอง
ตรัง – กระบี่  – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ  
06.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)
07.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่  เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี  (ท่าเรือส่วนตัว)
09.00 น. 

ลงเรือ Speed Boat  ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.

นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10.30 น.
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
12.00 น.    
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ปุฟเฟ่ต์ (4) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน จากนั้นนำท่านเข่สู่ที่พัก ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  http://www.maritimeparkandspa.com

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
สระมรกต- น้ำตกร้อนวัดถ้ำเสือ    
07.00 น.     
บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.            

นำท่านเดินทางสู่    จ.กระบี่  ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของจังหวัดพังงา  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย   

09.00 น.       
ถึง  สระมรกตUnseen in Thailand  ชมสระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัยนำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand  สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่วัดถ้ำเสือ
11.00 น.       

เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม , ศาลาหลวงปู่ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน   ณ  ร้านอาหารก้อยกุลากาสัย (7)
บ่าย
ส่งคณะเดินทางกลับ ณ สนามบิน หรือจุดนัดหมายอื่นๆ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรังกระบี่ 3วัน 2คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์ตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

ทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

 

ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน

 

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน