ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน : เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
หาดใหญ่ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ                                 
07.30 น.

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  จุดนัดพบ (หาดใหญ่)

08.30 น.

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทาง ผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKYWAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เฟิสต์เวิลด์

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร หลังอาหารไกด์จะนำท่านเข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า ฯลฯ เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)

วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ                                                     
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี, หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก(ปิโตนาส 452 ม.) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

ระหว่างทางแวะร้านช็อกโก้แลต นำท่านถ่ายภาพคู่กับรูปตึกคู่แฝด (TWIN TOWER) เก็บไว้เป็นที่ระลึก    หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งฯที่ตึกคู่แฝดห้างKLCC ซึ่งภายในห้างฯจะมีสินค้าชั้นนำมากมายแบรนด์เนมชื่อดัง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และช้อปปิ้งฯย่านสุไหงวังเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม เรดิอุส หรือเทียบเท่าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า - ส่งคณะที่หาดใหญ่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคารระหว่างทางนำท่านแวะสู่เมืองเก่าอีโปร์ที่ถ้ำเปรัคนำท่านนมัสการเทพเจ้ายูไลและเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

16.00 น.

ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สนใจท่องเที่ยว ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องทัวร์มาเลเซีย
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

- ทัวร์ลังกาวีจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์ลังกาวีี มาเลเซีย

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์