ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์ 3 วัน 2 คืน : สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ เกาะปายาร์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
สุสานพระนางมัสสุรี – เคเบิ้ลคาร์ – อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์                                  
08.30 น.

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  จุดนัดพบ (ท่าเทียบเรือตำมะลัง)

09.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นเดินทางเที่ยวชมสุสานพระนางมัสสุรี พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะลังกาวีที่ต้องคำสาปไว้ 7 ชั่วอายุคน ของพระนางมัสสุหรีหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

จากนั้น เข้าชมอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ชมสัตว์โลกใต้น้ำมากมายกว่า 5,000 ชนิด จากนั้นขึ้นเคเบิ้ลคาร์ เคเบิ้ลคาร์ ขึ้น “กระเช้าลอยฟ้า” อันทันสมัย ชมน้ำตก ป่า เขา และวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา ์

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง
ลังกาวี เกาะปายาร์ – ตลาดกั๊ว                                                      
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     จากนั้นนำท่านสู่ท่าเทียบเรือลังกาวี ลงเรือ  เดินทางสู่  “เกาะปายาร์”  ชมฝูงปลา  นานาชนิด  ซึ่งเป็นบริเวณที่ห้อมล้อมด้วยแนวหินปะการัง จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ คนที่ชอบความตื่นเต้นน่าระทึกใจก็ลองให้อาหารแก่ลูกปลาฉลาม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

ช้อปปิ้งกับสินค้าที่มีอย่างมากมาย ย่านร้านค้าปลอดภาษีนานาชนิดบริเวณ ตลาดกัวฮ์ จากนั้นท่านจะได้เก็บภาพกับนกอินทรีย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ณ จตุรัสนกอินทรีย์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร จากนั้น เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
ลังกาวี – สตูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะลังกาวีี

08.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่มุ่งสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

10.30 น.

(เวลาประเทศไทย) ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัด สตูล โดยสวัสดิภาพ

สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์ 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องทัวร์มาเลเซีย
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

- ทัวร์ลังกาวีจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์ลังกาวีี มาเลเซีย

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์