ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง 3 วัน 2 คืน : สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ เกาะดายังบุนติ้ง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
สุสานพระนางมัสซูหรี – โลกใต้ทะเล อันเดอร์วอเตอร์เวิด์ล – กระเช้าลอยฟ้า เคเบิ้ล คาร์ – หาดทรายดำ                                   
08.30 น.

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  จุดนัดพบ (ท่าเทียบเรือตำมะลัง)

09.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ถึงเกาะลังกาวีผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และนำท่านมุ่งหน้าสู่ “สุสานพระนางมัสซูหรี” พระนางเลือดขาว ผู้สาบเกาะลังกาวีไว้เจ็ดชั่วอายุคน รับฟังความเป็นมา เยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระนาง เช่น บ่อน้ำ บ้าน สุสานของพระนางและเรื่องราวในอดีตมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

ชมโลกใต้ทะเลที่ Underwater World Langkawi ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยาก สัมผัสโลกใต้ทะเลลึกพร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบริเวณศูนย์การค้าดิวตี้ฟรี นำท่านเหินเวหาต่อกันที่ Cable Car กระเช้าลอยฟ้า อันทันสมัย ชมน้ำตก ป่า เขา ถึงยอดเขาที่สูงถึง 709 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะลังกาวีและยังสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตาได้อย่างชัดเจนชม “หาดทรายดำ” ความอาถรรพ์บนผืนทราย สัมผัสทรายดำละเอียด และฟังเรื่องราวลี้ลับจากมัคคุเทศก์

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง
ให้อาหารนกอินทรีย์ – เกาะดายังบุนติ้ง – แกเลอเรีย เปอร์ดานา – ตลาดกัวฮ์                                                       
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     จากนั้นนำคณะนั่งเรือสปีดโบ้ท ชมการให้อาหารนกอินทรีย์ ที่มีมากมายนับร้อยตัว ตื่นเต้นในวินาทีที่นกอินทรีย์กางปีกอย่างสง่ามาโฉบอาหารต่อหน้าท่าน พร้อมชมธรรมชาติของป่าชายเลน เดินทางถึง “เกาะดายังบุนติ้ง” สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

ชม “แกเลอเรีย เปอร์ดานา” พิพิธภัณฑ์ของ ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด (อดีตนายกรัฐมนตรี) ที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาประเทศทั่วโลกที่สวยงาม ล้ำค่า จัดวางในสถานที่ที่หรูหรา ใหญ่โต และตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจง นำท่านสู่ย่านร้านค้าปลอกภาษีนานาชนิดบริเวณ ตลาดกัวฮ์ ช้อปปิ้กับสินค้าที่มีอย่างมากมายในราคาพิเศษตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร จากนั้น เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
ลังกาวี – สตูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะลังกาวีี

08.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่มุ่งสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

10.30 น.

(เวลาประเทศไทย) ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัด สตูล โดยสวัสดิภาพ

สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องทัวร์มาเลเซีย
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- อ่าวไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ ลังกาวี

- ทัวร์ลังกาวีจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์ลังกาวีี มาเลเซีย

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์