ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร่มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
หาดใหญ่ – มาเลเซีย – กัวลาฯ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า                                        
08.00 น.     

ทุกท่านพร้อมกัน   ณ  จุดนัดพบ (อ.หาดใหญ่) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ

08.30 น.    

นำท่านเดินทางสู่  ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

09.30 น.    

ถึงด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง     

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

บ่าย

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม จากนั้นนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRAJAYA)”ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์)ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร

17.30 น.    
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (2) 
18.30 น.    
นำท่านเข้าที่พัก ณ  โรงแรมปุททรีปาร์ค  หรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง

กัวลาฯ – ช้อปปิ้ง – เก็นติ้ง -  สวนสนุกกลางแจ้ง – สวนสนุกในร่ม – คาสิโน                                                  

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)  แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจาก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (4)  หลังจากนั้นนำท่านในสวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (5)  (แบบบุฟเฟ่ต์) หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ – ดิวตี้ฟรีด่านจังโหลน – หาดใหญ่                                
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่ กัวลาฯ  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (7) 

17.00 น.

ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  อ.หาดใหญ่  

19.20 น.

ถึง อ.หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

 

เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highlands) ประเทศมาเลเซีย
ในตอนเย็น จะมีการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายภายในห้องจัดแสดง Genting International Showroom หรือที่เรียกกันว่าพาวิลเลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมายากลลุ้นระทึกหรือการแสดงสเก็ตน้ำแข็ง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้ที่ First World Plaza เล่นนสวนสนุกกลางแจ้งหรือในร่ม และเลือกรับประทานอาหารหลากหลายชนิดจากร้านอาหารที่มีอยู่มากมาย
First World Plaza คือสวนสนุกในร่มและศูนย์การค้าที่ประกอบด้วยเครื่องเล่นแสนสนุกมากมาย แบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งตั้งชื่อตามเมืองที่มีชื่อเสียงและสถานที่สำคัญของเมืองใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ ฝรั่งเศส (ชองเอลิเซ่) อังกฤษ (ลอนดอน) อิตาลี (เวนิส) อเมริกา (ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์ซัลวอล์ค) สวิสเซอร์แลนด์ (สวิสแอลป์) และมาเลเซีย (เกนติ้งวอล์ค)
ส่วนที่สโนว์เวิลด์ มีบ้านไม้ซุง บ้านอิกลู รางเล่นเลื่อนน้ำแข็ง และบริเวณเล่นหิมะ อากาศเย็นบริเวณนี้หนาวเย็น ดังนั้น อย่าลืมสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น ส่วนเด็กๆ อาจหลงรัก Rainforest Splash Pool ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็น แต่น้ำในสระอุ่นอยุ่เสมอ
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ Genting Sky Venture เครื่องเล่นจำลองการกระโดดร่มแห่งเดียวในเอเชีย Genting X-pedition Wall หน้าผาจำลองมาตรฐานสากลความสูง 15 เมตร ด้านบนมีหิน 6 เมตรยื่นออกมา นอกจากนี้ ยังมีลานโบว์ลิง ตู้เกม โรงภาพยนตร์ และเครื่องเล่นที่สนุกสนาน
หนึ่งในสถานที่ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดคือ คาสิโน ซึ่งเป็นคาสิโนแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
ทามันเนการา
เกาะเทียวมัน
คาเมรอนไฮแลนด์
เฟรเซอร์สฮอล์
เขตอนุรักษ์ช้างกัวลาเก็นดาห์
อุทยานเคนองริมบา
อุทยานแห่งชาติเอ็นเดารอบปิน
เกาะปูเลาราวา
เกาะปูเลาซิบู
ป้อมปราการเซนต์จอท์น
ถนนคนเดินยองเกอร์
โบสถ์อาฟาโมซา
ล่องเรือมะละกา
จตุรัสโปรตุเกส
บ่าบ๋าญ่าญ๋า
หอคอยเมอนาราทามิง
ย่านดัตช์สแควร์
สวนสัตว์มะละกา
ทามานมินิ
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวักสงขลา
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเมื่อท่าและเป็นเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาต มาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจ และน่าศึกษามากมาย
นอกจากนี้สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตกและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ์ทั้งบนบกและในน้ำ มีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า  และการคมนาคม เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ
เมืองสงขลา เดิมที่ชื่อ เมืองสทิง ซึ่งสันนิษฐานกันว่า ชื่อเมืองสงขลา น่าจะเพี้ยนมาจาก คำว่า สิงหลา ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกกันในสมัยอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือผ่านเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู เกาะแมว จากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัว หมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง จึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น
หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า สงขลา นั้นมาจากค่ำว่า สิงขาร ที่แปลว่าภูเขา เนื่องจากเมืองสงขลา ในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อพ่อค้าชาวมาลายูเดินทางเข้ามาค้าขาย ได้ออกเสียงเพี้ยนเป็น เซ็งกอรา จากนั้นจึ้งค่อยๆ เพี้ยนเป็น สงขลา ดังปัจจุบัน ครับ
การเดินทาง และระยะทางระหว่างอำเภอของ จังหวัดสงขลา
- อำเภอหาดใหญ่ 26 กิโลเมตร
- อำเภอสิงหนคร 26 กิโลเมตร
- อำเภอนาหม่อม 34 กิโลเมตร
- อำเภอสทิงพระ 36 กิโลเมตร
- อำเภอจะนะ 37 กิโลเมตร
- อำเภอคลองหอยโข่ง 43 กิโลเมตร
- อำเภอบางกล่ำ 46 กิโลเมตร
- อำเภอนาทวี 52 กิโลเมตร
- อำเภอรัตนภูมิ  60 กิโลเมตร
- อำเภอสะเดา 70 กิโลเมตร
- อำเภอควนเนียง  72 กิโลเมตร
- อำเภอระโนด 73 กิโลเมตร
- อำเภอเทพา 73 กิโลเมตร
- อำเภอกระแสสินธุ์ 74 กิโลเมตร
- อำเภอสะบ้าย้อย 104 กิโลเมตร
ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก
ด่านสะเดาอยู่ที่บ้านไทย-จังโหลน ตำบนสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บ้างครั้งก็เรียกกันว่า ด่านจังโหลน  หรือ บางที่ก็ได้ยินว่า ด่านนอก ขณะที่ด่านสะเดาก็เป็นด่านสำคัญในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างคนไทยกับคนมาเลเซีย นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหาดใหญ่ และสามารถขับรถข้ามแดนได้โดยจะแวะช้อปปิ้งที่ตลาด และดิวตี้ฟรีแถวด่านสะเดา เลือกซื้อสินค้าราคาถูก
ด่านสะเดาเป็นด่านที่อำนวยความสะดวกให้แก่ชาวมาเลเซีย มีโรงแรมหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณด่าน พร้อมร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอีกมากมายครับ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ชอบมาซื้อของที่เป็นสินค้าปลอดภาษีที่ เดอะโซนดิวตี้ฟรี จังโหลน ครับ เช่น พวกเหล้า บุหรี่ น้ำหอม ช็อกโกแลต เสื้อผ้า แว่นตา กระเป๋า สินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าแบรนด์เนม ครับ
เบอร์โทรสำคัญของจังหวัดสงขลา และหาดใหญ่
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ โทร.074 257 990
- ตำรวจทางหลวง โทร.1193 , 074 211 223
- ตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155 , 074 246 733
- สถานีดับเพลิงหาดใหญ่ โทร.074 243 111
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา โทร.074 311 0011
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทร.074 243 747
- สนามบินหาดใหญ่ โทร.074 227 000
- สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร.074 261 290
- สถานีขนสง หาดใหญ่ โทร.074 232 404
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร.074 273 100
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร.074 455 000
- นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา
ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง
วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวมาเลเซียแบบประหยัดที่สุด คือ เราเรียนท่านว่าโปรแกรมทัวร์นี้เหมาะกับคณะที่เคยเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียมาบ้าแล้ว และเน้นราคาถูก มากๆ เราขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ที่มีอาหารเช้า 2 มื้อ ส่วนมื้ออื่นๆ ทานเองอิสระ แต่การบริการอื่นครบเหมือนเดิมครับ คณะที่เน้นราคาเป็นสำคัญลองดูโปรแกรมทัวร์ดังนี้ครับ เริ่มจากหาดใหญ่นะครับ
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. เก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งที่นี่เป็นทั้งส่วนสนุกและแหล่งคาสิโน โรงแรม ร้านอาหาร และอากาศที่หนาวๆ นอกจากนี้การขึ้นไปบเก็นติ้งก็ต้องใช้เคเบิ้ลคาร์ขึ้นไป
2. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับตึกปิโตนัส ช้อปปิ้งโชโกเล็ต และถ่านรูปหน้าพระราชวังอิสต้าน่า เป็นต้น
3. เกาะปีนัง หลายท่านบอกว่าที่นี่คือ ไข่มุกแห่งเอเซีย มีทั้งวัดไทย วัดพม่า และแหล่งท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง เช่น ห้างเกอร์นี ห้างกรีนเบย์ เป็นต้น
4. เมืองศูนย์ราชการของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า และ มัสยิดสีชมพู
5. ตึกปิโตนัส หรือ ตึกแฝดปิโตนัส ของประเทศมาเลเซีย
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์วันที่
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,850 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
หลายต่อหลายครั้งท่านสมาชิกทัวร์ที่ติดตามเว็บไซต์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ยากให้เรานำเที่ยว ทัวร์มะละกา เก็นติ้ง วันนี้การรอคอยของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วกับโปรโมชั้นทัวร์มะละกา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่ ที่รอให้ท่านมาสัมผัส
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. เมืองเก่ามะละกา ซึ่งเป็นเมื่อท่าในอดีตที่องค์การยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลกนะปัจจุบัน
2. เมืองปุตราจาย่า ที่เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
3. ตึกปิโตนัส สัญญาลักษณ์หรือแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
4. พระชาวังวังอิสตาน่า พระราชวังแห่งใหม่ของพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซีย
5. เก็นติ้ง เมืองในหมอก แสนอมอุ่นที่ท่านต้องไปเยื่อนสักครั้ง
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
9. นำคณะเที่ยว เมืองมะละกา อย่างจุใจท่านแน่นอน
10. นำคณะล่องเรือชมความงามของ เมืองมะละกา และวิถีชิวิตของชาวท้องถิ่นในยามหัวค่ำ
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์วันที่ 11-13 ต.ค./18-20 ต.ค./1-3 พ.ย./8-10 พ.ย./15-17 พ.ย./5-7 ธ.ค./10-12 ธ.ค./11-13 ธ.ค./12-14 ธ.ค.57 ช่วงปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 57- 2 ม.ค.
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,890 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
ในช่วงปีใหม่ของทุกๆปี ชาวไทยนิยมไปเที่ยวมาเลเซียกันเป็นจำนวนมาก สำหรับปี 58 นี้ ท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย ปีใหม่ ราคาถูกๆ เริ่มจากหาดใหญ่ หากท่านซื้อตั๋วราคาถูกๆ ไว้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน ท่านเข้าเว็บมาถูกที่แล้วครับ ลองนำโปรแกรมเที่ยวปีใหม่ ไปมาเลเซีย กับเรา ในราคาถูกมากๆ ครับ เปิดรับจองแล้วตั้งแตาต้อนนี้ครับ
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส พระราชวังอิสต้าน่า เมอร์เดก้าสแคว และแหล่องช้อปปิ้งอื่นๆ
2. เมื่องใหม่ปุตราจาย่า
3. เก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข
4. คาเมร่อนไฮแลนด์ หลังคาโลกแห่งมาเลเซีย
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
9. จัดอาหารค่ำที่คาเมร่อนให้คณะแบบสตีมโบ้ท
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์ขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58 / 1-3 ม.ค. 58
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,950 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
โหลดโปรแกรม เที่ยวมาเลเซีย ปีใหม่
ตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบธุรกิจของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ก่อนซื้อทัวร์ได้   ที่นี่

แนะนำบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริง ท่านจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อตัดสินใจซื้อทัวร์กับเราแล้ว
การนำเที่ยวประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย นั้นปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆ มีหลายราคาและหลายโปรแกรมทัวร์มาก แต่สิงที่เรายากให้ท่านพิจารณาก็คือ ก่อนซื้อทัวร์นั้น โอเคอันดับแรกท่านต้องดูราคา แต่สิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ราคาก็คือ ต้องอ่านโปรแกรมทัวร์ทุกตัวอักษร ย่ำนะครับต้องทุกตัวอักษร เพื่อว่าท่านจะได้รู้ว่าโปรแกรมทัวร์นั้นมันถูกจริงหรือปล่าว คือ ท่านต้องเปลี่ยบเที่ยบโปรแกรมทัวร์ว่า ในโปรแกรมทัวร์นั้นรวมอะไรเอาไว้บ้างแล้ว และท่านต้องจ่ายเพิ่มอะไร่บ้าง อย่างสำหรับตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ต่อไปนี้ คือโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ค่อยจะสมบรูณ์สักเท่าไหร่ คือ มีอาหารแค่บ้างมื้อ และค่าเข้าชมก็ต้องจ่ายเพิ่มหากเราต้องการจะเที่ยวชม เมื่อเปลี่ยบเที่ยบกับ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง นี้ท่านลองดูว่าโปรแกรมทัวร์ไหนถูกว่า เขาขึ้นราคาว่า 7,500 บาท กับโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ที่ขึ้นราคาว่า 4,980 บาท แต่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมจะเลือกทัวร์ที่ แสดงราคา 7,500 บาท เหตุผลก็เพราะอะไร ท่านต้องไปอ่านในโปรแกรมทัวร์ทั้งสองโปรแกรมทัวร์ให้ละเอียดทุกตัวอักษร กับโปรแกรม เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน จัดทริปสิงคโปร์
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์วันที่ 31ธ.ค.-  3 ม.ค.58 / 1-4 ม.ค. 58
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 4,980 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
แห่งท่องเที่ยวที่สำคัญของมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียมีแหล่องท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์จะมานำเสนอบ้างส่วนที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เดินทางด้วยรถจากหาดใหญ่ นิยมไปเที่ยวกัน และราคาก็ไม่สูงมากนัก การไปเที่ยวมาเลเซียนักท่านสามาชิกทัวร์ถามเราบ่อยมากว่าควรเดินทางไปช่วงไหนดี?  จริงๆแล้วมาเลเซียสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงปลายปี ถึง ต้นปีคนจะนิยมไปกันมากหน่อย เมื่อไปแล้วแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ที่เขาไปกัน เช่น
ตึกแฝดปิโตนัส หรือ คนมาเลเซียมัคเรียกว่า เคแอลซีซี คนไทยนิยมไปถ่ายรูปกัน และเดินช้อปปิ้งตรงโซลเคแอลซีซี ความโดดเด่นของตึกแฝดปิโตนัสก็คือ กลายเป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็จะมองเห็นตึกปิโตนัสแห่งนี้อยู่ตลอด ด้วยความสูงประมาณ 451 เมตร และความสูงถึง 88 ชั้น โดยมีชั้นที่ 41 เป็นสะพานเชื่อมต่อกันระหว่าง 2 ตึก ที่ถูกก่อสร้างจากสองชาตินั้นก็คือ ญี่ปุ่น และเกาหลีเหนือ ด้วยโครงสร้างมี่เป็นเหล็กและแก้ว ที่ประกอบกันอย่างลงตัวทำให้ตึกนี้แลดูแข็งแรง และสวยงามมากหากดูจากระยะไกลๆ สำหรับในโซลของเคแอลซีซีนั้นมีส่วนองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ของกรุงกัวลาลัมเปอร์  เป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์  เป็นโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว เป็นต้น
เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-19.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.petronastwintowers.com.my
หอคอยเคแอลทาวเวอร์กัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ถนนปันเช็ค หากท่านมาที่กัวลาลัมเปอร์แล้วต้องการดูวิวเมืองกัวลาลัมเปอร์แบบ 360 องศาต้องมาขึ้นหอคอยเคแอลทาวเวอร์ ด้วยความสูงระดับ 421 เมตร ทำให้หอคอยแห่งนี้สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียได้เลยครับ
เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-22.00 น. สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ค่าตั๋วขึ้นประมาณท่านละ 470 บาท หรือประมาณ 47 ริงกิตมาเลเซีย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.menarakl.com.my
พระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า กัวลาลัมเปอร์ หรือ พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชาธิบดี พระราชวังแห่งใหม่นี้เปิดใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 แทนที่พระราชวังหลังเก่า พระราชวังแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 97.65 เฮกเตอร์ การออกแบบพระราชวังสถาปนิกออกแบบให้เป็นเฉพาะศิลปะแบบมาเลเซีย จุดเด่นก็จะเป็นโดมที่มีมากถึง 22 โดม และการตกแต่งอื่นๆอย่างวิจิตร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พระราชวังแห่งนี้ไม่อนุญาติให้เข้าไปด้านใน ท่านสามารถถ่ายรูปได้ ณ โซลด้านนอกประตูอย่างเดียว ที่มีลานกว้างๆ และทหารม้า พร้อมม้าคู่ใจให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างเต็มที่ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.istananegara.gov.my
อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร์ บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราห์มัน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1897 โดย เอ.ซี. นอร์มัน ในช่วงที่มาเลเซียอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ อาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานของราชการหลายฝ่าย ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์และมีหอนาฬิกา เนิ่องจากอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมือง นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปที่นี่ ในโอกาสสำคัญ จะมีการตกแต่งอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดด้วยไฟและธงสีสันสดใส จตุรัสเมอร์เดกาที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารรสุลต่านอับดุลซาหมัด ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นกัน ในอดีตเมื่อมีการนำธงยูเนียนแฟลกลง ธงชาติของมาเลเซียชักขึ้นสู่เสาครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ที่นั่น
เมอร์เดก้าสแควร์ กัวลาลัมเปอร์  เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบมากเพราะถ่ายรูปออกมาสวยงาม ได้หลายๆมุม แต่ในความหมายของชาวมาเลเซียนั้นที่นี่ คือ ที่ปลดปล่อยเอกราช ซึ่งเกิดขึ้นในวันที 31 สิงหาคม ปี 1957 ที่อังกฤษ ได้มอบเอกสาชกลับคือให้ประเทศมาเลเซีย โดยที่ธงยูเนี่ยนแจ็คของอังกฤษถูกลดลง และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันเสาธงของประเทศมาเลเซีย ณ ที่นี่ลูกเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความสูง 100 เมตร ทำให้ปัจจุบันเมอร์เดก้าสแควร์ชาวมาเลเซียจะให้ความสำคัญและถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของคนมาเลเซียทั้งชาติ ดังนั้นหากมีงานเฉลิมฉลองระดับชาตืมักจะมาจัดงานกันที่นี่
สโมสรรอยัลเซอร์ลังงอร์  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมอร์เดก้าสแควร์หรืออาจนับเป็นส่วนหนึ่งของเมอร์เดก้าสแควร์ก็ได้ ที่นี้ในอดีตคือคลับสำหรับการพบปะ พูกคุยกัน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการของขุนนางต่างชาติ ที่มาปกครองมาเลเซีย และต่อมาเมื่อปี 1970 อาคารหลังนี้ถูกไฟไหม้ทั้งหมด จนต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1979 จนมีรูปลักษณ์มาถึงปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ KLCC (Aquaria KLCC)  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ KLCC หรือ Aquaria KLCC ตั้งอยู่ที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) ที่พลุกพล่าน ไม่ไกลจากตึกแฝดปิโตรนาส ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความทันสมัย จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์บกกว่า 5,000 ชนิด ส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นที่หลายระดับของชั้น Concourse ในศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นำคุณไปสัมผัสกับผืนน้ำเมืองร้อนในเอเชีย จนไปถึงป่าฝนหลายแห่งของโลก นำคุณไปค้นพบธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจของสัตว์น้ำนานาชนิด รวมทั้ง พฤติกรรมแปลกประหลาดของสัตว์บกและสัตว์ที่อาศัยอยู่เหนือผิวน้ำ เพลิดเพลินไปกับชีวิตในสายน้ำ (โดยที่เท้าไม่ต้องเปียกน้ำ) ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณย่างเท้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ การศึกษาและจัดทำแผนผังของสายน้ำตามธรรมชาติซึ่งแสดงการไหลของน้ำจากพื้นที่สูงลงสู่แม่น้ำลำธารและทะเลลึก ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในความสำคัญของน้ำในฐานะที่เป็นระบบนิเวศและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคืออุโมงค์ความยาว 90 เมตร พร้อมทางเดินเลื่อนที่จะพาคุณไปพบกับฉลามเสือทราย ปลากระเบน เต่าทะเล และสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่ว่ายน้ำอยู่อย่างอิสระในอ่างขนาดใหญ่ ชมการให้อาหารปลาเมื่อถึงเวลาให้อาหาร และสัมผัสปลาดาวและฉลามกบตัวเป็นๆ ได้ที่บริเวณ Touchpool
ปุตราจาย่า หรือคนไทยชอบเรียกกันว่า เมืองใหม่ปุตราจาย่า เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย มีกระทรวงต่าง อาคารรัฐสภา มัสยิดสีชมพู และโซลของที่อยู่อาศัยของเหล่าข้าราชการของประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมาเลเที่ยวมาเลเซีย ต้องมาเที่ยวที่ปุตราจาย่าให้ได้ เพราะนี่ถือเป็นต้นแบบของเมืองอื่นๆ ในอณาคต ครับ
เก็นติ้งไฮแลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวมาเลเซีย และถ้าจะให้คุ้มกว่านั้นต้องลิ้มลองอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์มื้อค่ำด้วยแล้วท่านจะหลงรักเก็นติ้งอย่างแน่นอน ที่นี่อากาศจะหนาวตลอดทั้งปีเฉลี่ยแล้วตลอดทั้งปีไม่เกิน 18 องศา ครับ ด้านบนจะมีเครื่องเล่นสวนสนุกทั้งกล้างแจ้งและในร่มให้ท่านเพลิดเพลินได้ทั้งวัน หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายครับผม การขึ้นเก็นติ้งนั้นท่านต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์ เพื่อความตื่นเต้น และประทับใจมากขึ้นโดยใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 15 นาที ครับ
คาเมร่อนไฮแลนด์ ที่นี่เป็นอีกจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำให้ท่านมาลองจิปชา จากธรรมชาติแท้ๆ ท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศหนาวๆ ยิ่งตอนเย็นๆ ได้ทานสตีมโบ้ทแบบฉบับของคาเมร่อนด้วยแล้วรับรองว่าท่านจะประทับใจแล้วต้องมาใหม่อีกรอบเป็นแน่
เซ็นทรัลมาร์เก็ต หรือ แหล่งช้อปปิ้งของชาวกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ห้องแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1930 โดยผู้สร้างและออกแบคือ ไทลี ที่ได้ออกแบบโครงสร้างเป็นรูปแบบศิลปะแบบเดโค่ ช่วงแรกๆที่นี่เป็นตลอดสด จนในปี 1986 ได้มีการปรับปรุงใหม่ จนปัจจุบันที่นี่กลายเป็นศูนย์หัตถกรรมชั่นแนวนาของเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยทีเดียว ส่วนโซลที่เป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ย่าน ฮังคัสตูรี  ก่อนหน้านี้บริเวณนีเคยเป็นแหล่งขายอาหารแห้งต่างๆ เช่น ปลาเค็ม ปลามึก หรือผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ และอาคารที่สร้างในรูปแบบของนีโอคลาสสิค ก็เป็นที่จุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน
ห้างเมดานปาซ่า  ตั้งอยู่ระหว่างเลอโบ๊ะห์ปาซาร์เบอร์ซาร์ และเลอร์โบ๊ะห์อัมปังมาร์เก็ตสแควร์ ซึ่งที่นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดของยับอาลอยหัวหน้าการชุมนุมของชาวจีนในประเทศมาเลเซีย
ย่านเลอโบะห์อัมปัง  เป็นย่านการค้าที่มีผู้คนแสนจอแจ และยังคงอนุรักษ์ประเพณีของชาวแช็ตเตียร์ หรือ ผู้ที่ปล่อยเงินกู้ชาวอินเดียใต้ ที่มีคุณภาพชีวติค่อยข้างดีมากในย่านนี้ ลักษณะอาคารและการตกแต่งในย่านี้จะใช้ พื้นกระเบื้องขัดมัน เก้าอี้นั่วทรงเตี้ยและหีบใส่ของแบบโบราณ ปัจจุบันย่านนี้ยังเต็มไปด้วยอิธิพลของพ่อค้าชาวอินเดียในรูปแบบเจ้าของธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายผ้า หรือ จะเป็นร้านขายของต่างๆ
ย่านไชน่าทาวน์ มาเลเซีย ในกัวลาลัมเปอร์ย่านไชน่าทาวน์ก็มีเหมือนเมืองหลวงของประเทศต่างๆทั่วโลกที่มักมีกลุ่มของคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ความครึกครื้นและสีสันของร้านค้า ประกอบกับเสียงเพลงจีน คือเสน่ห์ของชุมชนชาวจีน ร้านอาหารนานาชนิด ชาวจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์จะค่อนข้างให้เกรียตคนมุสลิมเวลาละหมายดส่วนใหญ่ใกล้กันก็จะมีเสียงอาซานดังขึ้น ถือเป็นเรือปกติของชาวมาเลเซีย การที่ท่านจะมาเดินย่านไชน่าทาวน์ในกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนั้น ต้องเตรียมเงินสำหรับช้อปปิ้งให้ดีๆ เพราะระหว่างเดินไปจะมีแม่ค้าขายของทุกชนิดครับ และอดใจไม่ได้ด้วยครับ
ย่านถนนตวนกูอับดุลราห์มัน  ถนนนี้มีชื่อเดิมว่า ถนนบาต ปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนชื่อและเรียกตามพระนามของพระราชธิบดีพระองค์แรกของมาเลเซีย อาคารที่น่าสนใจในโซนนี้ยังประกอบไปด้วยมัสยิดอินเดีย ตึกพีเฮ็นเฮ็นดรี
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย จากหาดใหญ่
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

 

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย บินตรงจากเชียงใหม่
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่  การเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซียของคนไทยนั้นปัจจุบันทำได้สะดวก เที่ยวสนุกทัวร์เราได้มีโอกาสให้บริการกับคณะทัวร์จากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ถึงแม้บริษัทของเราจะตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดตรังที่เดียวก็ตาม แต่ปัจจุบันด้วยความไว้วางในของสมาชิกทัวร์ที่บอกต่อๆ กันไป ทำให้เราได้มีโอกาสบริการคณะทัวร์จากเชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ มากขึ้นในทุกๆ ปี ด้วยความชำนาญในเส้นทางประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์กว่าใคร เราจึงได้รับโอกาสให้นำเที่ยวอยู่ตลอด กับการบริการของมัคคุเทศก์คนไทย ที่ดูแลท่านได้อย่างเข้าใจคนไทยมากกว่า โอกาสนี้เราจึงมี โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากเชียงใหม่ เหมาะกับคณะที่สามารถมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเชียงใหม่ได้ เราเลยจัดโปรแกรมทัวร์นี้ขึ้นมาให้ท่านมีโอกาสซื้อทัวร์ในราคาถูก แต่บริการดี เพราะเราไม่เน้นทำกำไรเยอะจนเกินควร ครับ
ทัวร์มะละกา จากเชียงใหม่  ท่านที่อยู่ภาคเหนือ หรือ เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องการจะไป ทัวร์มะละกา จาเชียงใหม่ เที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำโปรแกรมเที่ยวมะละกาแบบ 3 วัน 2 คืน คือ พักในมะละกาสัก 1 คือ แล้ว พักในกัวลาลัมเปอร์อีกสัก 1 คืน ด้วย ประเทศมาเลเซียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และน่าสนใจมาก การมาเที่ยวที่มาเลเซียท่านที่กังวลว่าจะเจออาหารที่เป็นเครื่องเทศหรือปล่าว ตอบเลยครับ ว่าร้านอาหารที่ทางทัวร์จัดให้จะเป็นอาหารจีนสากล และไม่มีเมนูที่มีเครื่องเทศ นอกจากที่ท่านจะสังเป็นพิเศษเองครับ และอาหารที่เป็นเครื่องเทศส่วนใหญ่ ชาวอินเดีย หรือ ฮินดูในมาเลเซียเท่านั้นที่นิยมรับประทานกัน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากเชียงใหม่ มะละกาเมืองท่าเก่า ของประเทศมาเลเซียที่เคยเจริญรุ่งเรือสุดขีด จนหลายชาติมั่นหมายยากเข้ามาบริหารจัดการ ปัจจุบันหลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราช เมืองมะละกา จึงยังมีวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ที่เข้ามาปกครองประเทศมาเลเซีย มาอย่างยาวนาน เช่น ป้อมปืนอาฟาโมซ่า ตึกสไตน์ชิโนโปรตุกิส และ วัฒนธรรมแบบปาปาญอญา หรือ อีกมากมาย ให้ท่านลองไปเที่ยวชม ในโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากเชียงใหม่ ท่านที่อยู่ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ไม่ต้องกังวล เราสามารถให้บริการท่านได้เต็มสักญภาพ และความสามารถของเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนกับไฟร์ บินตรงเชียงใหม่ กัวลาลัมเปอร์ แฟนพนธ์แท้ของเว็บไซต์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com รับรองราคาถูก และคุ้มเหมือนเดิม ครับ สำหรับโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินตรงจากเชียงใหม่นี้ เราขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และต้องมาเที่ยวในมาเลเซีย เช่น เมืองมะละกา ปุตราจาย่า เก็นติ้งไฮแลนด์ ตึกปิโตนัส และกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นต้น ดังโปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน ดังนี้ ครับ
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน จากเชียงใหม่ ท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ มีหลายท่านอาศัยอยู่ทางภาคหนือ เคยเดินทางท่องเที่ยวกับเรามาหลายๆ ครั้ง แต่บ้างครั้งการเดินทางของท่านนั้นต้องเดินทางหลายต่อ เช่น เดินทางจากเชียงใหม่ ไป กรุงเทพก่อน แล้วต่อมายังหาดใหญ่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของท่านแพงผิดปกติ ตอนนี้เราตั้งใจที่จะทำให้ท่านสามชิกสะดวกยิ่งขึ้น โดยออกโปรแกรม ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน จากเชียงใหม่ เลย ท่านไม่ต้องเสียเวลา และเสียเงินในการเดินทางที่มากขึ้นโดยไม่จำเป็นครับ ท่านสมาชิกจะได้เที่ยวประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ได้สะดวกมากขึ้นและราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะองค์ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ท่านลองเปิดใจใช้โปรแกรมทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน ที่บินตรงจากเชียงใหม่ นี้ดูครับ
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ จากเชียงใหม่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีจุดเด่นหลายส่วน เช่น ตึกปิโตนัส เคแอลทาวเวอร์ เมอรเดก้าสแคว และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย มาเลเซียจึงจัดให้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางของการเงินและธนาคารของเอเซีย การท่องเที่ยวในกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโหลกหลังจากที่ ประเทศมาเลเซียได้สร้าง ตึกปิโตนัสขึ้นมา ซึ่งเป็นตึกคู่แฟดที่สูงที่สุดในโลก คนไทยชอบมา ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ จากเชียงใหม่ ก็เดินทางสะดวกหลังจากที่แอร์เอเซียมีบินตรงจากเชียงใหม่สู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์เลยครับ ท่านที่อยู่ภาคหนือลองดูโปรแกรมทัวร์นี้นะครับ ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
ให้บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.085 384 0228 / 075 502 998

กรณีเราเดินทางไปมาเลเซีย และสิงคโปร์โดยทางรถ ส่วนใหญ่เราจะนัดลูกค้าที่หาดใหญ่ ทำให้ปัจจุบันลูกค้าเข้าใจว่าบริษัททัวร์เราอยู่ที่หาดใหญ่ จึงขอทำความเข้าใจว่าเราอยู่ที่ตรัง แต่ท่านไม่ต้องกังวล เราจัดทัวร์ไปมาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ดี และไม่ได้ส่งต่อให้ใครด้วย ท่านไว้ใจได้ เพราะเราสามารถสื่อสารภาษามาลายูได้ ท่านไม่ต้องกังวล เราจัดทัวร์โดยตรง และจริงใจกับท่านแนะนอน